Устав

Правила на онлайн магазин SteelBlue

от 13 юли 2022 г

I. Определения

Използваните в Правилника термини означават:

1. Клиент - физическо лице, юридическо лице или организационна единица, която не е юридическо лице, чиито специфични разпоредби предоставят правоспособност, което прави Поръчка в рамките на Магазина;

2. Граждански кодекс - Закон от 23 април 1964 г. (Дневник № 16, т. 93, с измененията);

3. Правила – настоящите Правила за предоставяне на електронни услуги като част от онлайн магазин SteelBlue;

4. Онлайн магазин (Магазин) - уебсайт, достъпен на www.steelblue.pl, чрез който Клиентът може по-специално да прави Поръчки;

5. Стоки – продукти, представени в Онлайн магазина;

6. Договор за покупко-продажба – договор за покупко-продажба на Стоки по смисъла на Гражданския кодекс, сключен между SteelBlue и Клиента, сключен чрез използването на уебсайта на Магазина;

7. Закон за правата на потребителите - Законът от 30 май 2014 г. за правата на потребителите (Законодателен вестник от 2014 г., т. 827);

8. Закон за предоставяне на електронни услуги - Закон от 18 юли 2002 г. за предоставяне на електронни услуги (Дн. бр. 144, т. 1204, с измененията);

9. Поръчка - Волеизявление на Клиента, насочено пряко към сключването на Договора за продажба, като посочва по-специално вида и количеството на Стоката.

II. Общи положения

2.1. Тези правила определят правилата за използване на онлайн магазина, достъпен на www.steelblue.pl.

2.2. Този правилник е регламентът, посочен в чл. 8 от Закона за предоставяне на електронни услуги.

2.3. Тези правила определят по-специално:

а) правилата за регистрация и използване на акаунта като част от онлайн магазина;

б) условия за извършване на електронна резервация на налични в онлайн магазина продукти;

в) условия за извършване на Поръчки по електронен път като част от онлайн магазина;

г) правилата за сключване на Договори за продажба чрез услугите, предоставяни като част от Онлайн магазина.

2.4. Използването на онлайн магазина е възможно при условие, че използваната от Клиента ИКТ система отговаря на следните минимални технически изисквания:

a) Internet Explorer версия 8 или по-нова с активиран JavaScript, или

б) Google Chrome, Opera или Mozilla Firefox с активиран JavaScript,

в) минимална разделителна способност на екрана 1024 x 768 пиксела.

2.5. За да използва онлайн магазина, Клиентът следва сам да получи достъп до компютърна станция или крайно устройство с достъп до Интернет.

2.6. В съответствие с приложимото законодателство SteelBlue си запазва правото да ограничи предоставянето на услуги чрез Онлайн магазина до лица над 18 години. В този случай потенциалните клиенти ще бъдат уведомени за горното.

2.7. Клиентите могат да получат достъп до тези Правила по всяко време чрез връзката на началната страница на уебсайта www.steelblue.pl и да ги изтеглят и разпечатат.

2.8. Информацията за Стоките, предоставена на уебсайтовете на Магазина, по-специално техните описания, технически и функционални параметри и цени, представлява покана за сключване на договор по смисъла на чл. 71 от Гражданския кодекс.

III. Правила за използване на онлайн магазина

3.1. Условието за започване на използване на Онлайн магазина е регистрация в неговите рамки.

3.2. Регистрацията става чрез попълване и приемане на регистрационния формуляр, наличен на една от страниците на Магазина.

3.3. Условието за регистрация е съгласие със съдържанието на Правилника и предоставяне на лични данни, отбелязани като задължителни.

3.4. SteelBlue може да лиши Клиента от правото да използва Онлайн магазина, както и да ограничи достъпа му до някои или всички ресурси на Онлайн магазина, с незабавно действие, в случай на нарушение от страна на Клиента на Правилата, и по-специално когато клиентът:

а) предостави неверни, неточни или неактуални данни при регистрация в онлайн магазина, подвеждащи или нарушаващи правата на трети лица,

б) е извършил нарушение на личните права на трети лица чрез онлайн магазина, по-специално личните права на други клиенти на онлайн магазина,

в) участва в други поведения, които SteelBlue счита за несъвместими с приложимото законодателство или общите принципи за използване на интернет, или вредят на доброто име на SteelBlue.

3.5. Лице, което е лишено от правото да използва онлайн магазина, не може да се регистрира повторно без предварителното съгласие на SteelBlue.

3.6. За да гарантира сигурността на предаването на съобщения и данни във връзка с услугите, предоставяни на уебсайта, Онлайн магазинът предприема технически и организационни мерки, подходящи за степента на заплаха за сигурността на предоставяните услуги, по-специално мерки за предотвратяване на придобиване и промяна от неоторизирани лица на лични данни, изпратени в интернет.

3.7. Клиентът е длъжен по-специално:

а) да не предоставя или предава съдържание, забранено от закона, например съдържание, насърчаващо насилие, клеветническо или нарушаващо лични права и други права на трети страни,

б) да използвате онлайн магазина по начин, който не пречи на функционирането му, по-специално чрез използване на специфичен софтуер или устройства,

в) не предприемане на действия като: изпращане или публикуване на нежелана търговска информация (спам) като част от Онлайн магазина,

г) да използвате онлайн магазина по начин, който не е неудобен за други клиенти и за SteelBlue,

д) да използвате всяко съдържание, публикувано като част от онлайн магазина, само за лична употреба,

f) да използвате Онлайн магазина по начин, който е в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство на територията на Република Полша, разпоредбите на Правилника, както и с общите принципи за използване на Интернет.

IV. Процедурата за сключване на договор за продажба

4.1. За да сключите Договор за продажба чрез онлайн магазина, отидете на уебсайта www.steelblue.pl, изберете продуктите, като предприемете допълнителни технически стъпки въз основа на съобщенията, показани на Клиента, и наличната информация на уебсайта.

4.2. Изборът на поръчаните Стоки от Клиента става чрез добавянето им в кошницата.

4.3. При подаване на Поръчка - до натискане на бутона "Поръчай" - Клиентът има възможност за промяна на въведените данни и в избора на Стока. За да направите това, следвайте съобщенията, показвани на Клиента, и наличната информация на уебсайта.

4.4. След като Клиентът, използващ Онлайн магазина, предостави всички необходими данни, ще се покаже обобщена информация за направената Поръчка. Резюмето на направената поръчка ще съдържа информация за:

а) предмет на поръчката,

б) единичната и общата цена на поръчаните продукти или услуги, включително разходите за доставка и допълнителните разходи (ако има такива),

в) избран метод на плащане,

г) избрания начин на доставка.

4.5. За да изпратите Поръчката е необходимо да приемете съдържанието на Регламента, да предоставите лични данни, отбелязани като задължителни и да натиснете бутона „Потвърждаване на покупката“.

4.6. Изпращането на Поръчката от страна на Клиента е волеизявление за сключване на Договор за продажба със SteelBlue, съгласно Регламента.

4.7. След извършване на Поръчката, Клиентът получава имейл със заглавие „Потвърждение на поръчката“, съдържащ окончателното потвърждение на всички съществени елементи на Поръчката.

4.8. Договорът се счита за сключен, когато Клиентът получи посочения по-горе имейл.

4.9. Договорът за покупко-продажба се сключва на полски език, със съдържание в съответствие с Правилника.

V. Доставка

5.1. Списъкът на страните, до които доставяме нашите стоки, може да бъде намерен на страницата с информация за доставката . Доставката се извършва до адрес, посочен от Клиента при подаване на Поръчката.

5.2. Доставката на поръчаните Стоки се извършва по пощата или с куриер. Разходите за доставка са посочени на www.steelblue.pl/pl/content/1-dostawa . Освен това разходите за доставка ще бъдат посочени в момента на подаване на поръчката.

5.3. Срокът за доставка зависи от избраната форма на доставка. Информация за времето за доставка можете да намерите на уебсайтовете на превозвачите.

5.4. Клиентите могат да получат достъп до тези Правила по всяко време чрез връзката на началната страница на уебсайта www.steelblue.pl и да ги изтеглят и разпечатат.

5.5. Консолидирането, сигурността, разкриването и потвърждението на Клиента на съответните разпоредби на Споразумението за продажба на Стоки се извършва чрез изпращане на Клиента на предоставения имейл адрес и чрез прикачване на документ, потвърждаващ покупката, към пакета, съдържащ Стоките.

VI. Цени и начини на плащане

6.1. Цените на Стоките са дадени в полски злоти и включват всички компоненти, включително ДДС (посочване на ставката), мита и всички други компоненти.

6.2. Клиентът има възможност да заплати цената:

а) чрез превод по номер на банкова сметка,

б) плащане в системата PayU SA,

в) плащане в системата Przelewy24,

г) плащане в системата paynow.

д) плащане с платежна карта Visa, MasterCard (кредитната карта се таксува в момента на подаване на поръчката),

е) при получаване,

ж) разсрочено плащане (7 дни) - само за училища, бюджетни звена и държавни институции,

з) плащане в системата PayPal,

и) плащане в системата Revolut.

VII. Право на отказ

Отказ от договора (връщане) в отношенията с КЛИЕНТИ, които са ПОТРЕБИТЕЛИ:

Имате право да се откажете от този договор в рамките на 14 дни, без да посочвате причина.

Срокът за отказ от договора изтича след изтичане на 14 дни от деня, в който сте влезли във владение на артикула или в който трето лице, различно от превозвача и посочено от вас, е влязло във владение на артикула.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате за решението си да се откажете от този договор чрез недвусмислено заявление (напр. писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Информацията се изпраща на следния адрес: SteelBlue, Chmielna 2 лок. 31, 00-020 Варшава или по имейл на sklep@steelblue.pl.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите информация относно упражняването на правото си на отказ от договора преди крайния срок за отказ от договора.

Отказ от договора (връщане) в отношения с КЛИЕНТИ, които не са ПОТРЕБИТЕЛИ (отнася се за предприемачи и институции):

Наредбите относно принципите на гаранция за дефекти и гаранции за качество в договорите с предприемачи се приемат директно в редакцията, приета в Гражданския кодекс, членове 556-581.

Последици от отказ от договора

Ако се откажете от този договор, ние ще ви възстановим всички плащания, получени от вас, включително разходите за доставка на стоките (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избрания от вас тип доставка, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от нас), незабавно и при всички случаи не по-късно от 14 дни от деня, в който сме били информирани за вашето решение да упражните правото си да се откажете от този договор. Ние ще възстановим плащането, като използваме същото платежно средство, което сте използвали в първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте се съгласили друго; във всеки случай няма да имате никакви такси във връзка с това връщане. Можем да задържим възстановяването до получаване на артикула или докато не ни предоставите доказателство за връщането му, което от двете настъпи първо.

Моля, изпратете обратно или предайте артикула на SteelBlue, Chmielna 2 лок. 31, 00-020 Варшава, незабавно и при всички случаи не по-късно от 14 дни от деня, в който сте ни информирали за отказа си от този договор. Крайният срок е спазен, ако изпратите обратно артикула преди изтичането на срока от 14 дни. Вие ще трябва да поемете преките разходи по връщането на артикула. Вие носите отговорност само за намаляването на стойността на артикула в резултат на използването му по начин, различен от необходимия за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на артикула.

VIII. Рекламации за стоки

8.1. SteelBlue като продавач носи отговорност пред Клиента, който е потребител по смисъла на чл. 22 [1] от Гражданския кодекс, под гаранцията за дефекти в степента, посочена в Гражданския кодекс.

8.2. Жалби, произтичащи от нарушаване на правата на Клиента, гарантирани от закона или съгласно тези Правила, трябва да се изпращат на адрес sklep@steelblue.pl. SteelBlue се задължава да разгледа всяка жалба в 14-дневен срок, а при невъзможност да уведоми Клиента в този срок кога жалбата ще бъде разгледана.

IX. Жалби относно предоставяне на електронни услуги

9.1. SteelBlue предприема стъпки, за да осигури правилното функциониране на Магазина, до степента, която произтича от текущите технически познания и се ангажира да отстрани всички нередности, докладвани от клиенти, в разумен срок.

9.2. Клиентът е длъжен незабавно да уведомява SteelBlue за всякакви нередности или прекъсвания във функционирането на уебсайта на Електронния магазин.

9.3. Нередности, свързани с функционирането на Магазина, могат да бъдат докладвани от Клиента в писмена форма на адрес: ул. Хмиелна 2 лок. 31, 00-020 Варшава или по имейл на sklep@steelblue.pl.

9.4. В жалбата Клиентът следва да посочи своето име и фамилия, адрес за кореспонденция, вид и дата на нередности, свързани с функционирането на Магазина.

9.5. SteelBlue се задължава да разгледа всяка жалба в 14-дневен срок, а при невъзможност да уведоми Клиента в този срок кога жалбата ще бъде разгледана.

X. Заключителни разпоредби

10.1. Уреждане на спорове, възникнали между SteelBlue и Клиента, който е потребител по смисъла на чл. 22 [1] от Гражданския кодекс, се предават на компетентните съдилища в съответствие с разпоредбите на съответните разпоредби на Гражданския процесуален кодекс.

10.2. Уреждане на спорове, възникнали между SteelBlue и Клиента, който не е потребител по смисъла на чл. 22 [1] от Гражданския кодекс на Гражданския кодекс, се предава на съда, компетентен по седалището на SteelBlue.

10.3. По въпроси, които не са обхванати от тези регламенти, се прилагат разпоредбите на Гражданския кодекс, разпоредбите на Закона за предоставяне на електронни услуги и други приложими разпоредби на полското законодателство.