Устав

Правила на онлайн магазин SteelBlue

от 13.07.2022г

I. Определения

Използваните в Правилника термини означават:

1. Клиент – физическо лице, юридическо лице или организационна единица, която не е юридическо лице, чиито специфични разпоредби предоставят юридическа правоспособност, което прави Поръчка в Магазина;

2. Граждански кодекс - Законът от 23 април 1964 г. (Дневник № 16, т. 93, с измененията);

3. Правила – настоящите Правила за предоставяне на електронни услуги като част от онлайн магазин SteelBlue;

4. Онлайн магазин (Магазин) - уебсайтът, достъпен на www.steelblue.pl, чрез който Клиентът може по-специално да прави Поръчки;

5. Стоки – продукти, представени в Онлайн магазина;

6. Договор за продажба – договор за продажба на Стоки по смисъла на Гражданския кодекс, сключен между SteelBlue Aleksandra Pochroń и Клиента, сключен с помощта на уебсайта на Магазина;

7. Закон за правата на потребителите - Законът от 30 май 2014 г. за правата на потребителите (Законодателен вестник от 2014 г., т. 827);

8. Закон за предоставяне на електронни услуги - Закон от 18 юли 2002 г. за предоставяне на електронни услуги (Дн. бр. 144, т. 1204 с измененията);

9. Поръчка - волеизявление на Клиента, насочено директно към сключването на Договора за продажба, като посочва по-специално вида и количеството на Стоката.

II. Общи положения

2.1. Тези правила определят правилата за използване на онлайн магазина, достъпен на www.steelblue.pl.

2.2. Този правилник е регламентът, посочен в чл. 8 от Закона за предоставяне на електронни услуги.

2.3. Онлайн магазинът, работещ на www.steelblue.pl, се управлява от Aleksandra Pochroń, управляваща бизнес под името SteelBlue Aleksandra Pochroń, регистрирана в Централния регистър и информация за икономическата дейност (CEIDG), NIP 8262208763, REGON: 386287130, управлявана от министър по икономическите въпроси. Адрес на дейност: Хмиелна 2 лок. 31, 00-020 Варшава.

2.4. Тези правила определят по-специално:

а) правилата за регистрация и използване на акаунта като част от онлайн магазина;

б) реда и условията за извършване на електронни резервации на продукти, налични като част от онлайн магазина;

в) реда и условията за подаване на Поръчки по електронен път като част от онлайн магазина;

г) правила за сключване на Договори за продажба при използване на услугите, предоставяни като част от Онлайн магазина.

2.5. Използването на онлайн магазина е възможно при условие, че използваната от клиента ИКТ система отговаря на следните минимални технически изисквания:

a) Internet Explorer версия 8 или по-нова с активиран JavaScript, или

б) Google Chrome, Opera или Mozilla Firefox с активирана поддръжка на JavaScript,

в) минимална разделителна способност на екрана 1024 x 768 пиксела.

2.6. За да използва онлайн магазина, клиентът трябва да получи достъп до компютърна станция или крайно устройство с достъп до Интернет.

2.7. В съответствие с приложимото законодателство SteelBlue Aleksandra Pochroń си запазва правото да ограничи предоставянето на услуги чрез Онлайн магазина до лица, навършили 18 години. В този случай потенциалните клиенти ще бъдат уведомени за горното.

2.8. Клиентите могат да получат достъп до тези Правила по всяко време чрез връзката на началната страница на www.steelblue.pl и да ги изтеглят и разпечатат.

2.9. Предоставената на уебсайтовете на Магазина информация за Стоките, по-специално техните описания, технически и експлоатационни параметри и цени, представлява покана за сключване на договор по смисъла на чл. 71 от Гражданския кодекс.

III. Правила за използване на онлайн магазина

3.1. Условието да започнете да използвате Онлайн магазина е регистрация в него.

3.2. Регистрацията става чрез попълване и приемане на регистрационния формуляр, достъпен на един от уебсайтовете на Магазина.

3.3. Условието за регистрация е съгласие със съдържанието на Правилника и предоставяне на лични данни, отбелязани като задължителни.

3.4. SteelBlue Aleksandra Pochroń може да лиши Клиента от правото да използва Онлайн магазина и може да ограничи достъпа му до някои или всички ресурси на Онлайн магазина, с незабавен ефект, в случай на нарушение от страна на Клиента на Правилата, по-специално когато клиентът:

а) при регистрация в онлайн магазина е предоставил неверни, неточни или неактуални данни, подвеждащи или нарушаващи правата на трети лица,

б) чрез онлайн магазина е нарушил личните права на трети лица, по-специално личните права на други клиенти на онлайн магазина,

в) участва в други поведения, които ще бъдат разпознати от SteelBlue Aleksandra Pochroń като несъвместими с приложимото законодателство или общи принципи за използване на интернет или накърняващи доброто име на SteelBlue Aleksandra Pochroń.

3.5. Лице, което е било лишено от правото да използва онлайн магазина, не може да се регистрира повторно без предварителното съгласие на SteelBlue Aleksandra Pochroń.

3.6. За да гарантира сигурността на предаването на съобщения и данни във връзка с услугите, предоставяни на уебсайта, Онлайн магазинът предприема технически и организационни мерки, подходящи за степента на заплаха за сигурността на предоставяните услуги, по-специално мерки за предотвратяване на придобиване и промяна на лични данни, изпратени в интернет от неоторизирани лица.

3.7. Клиентът е длъжен по-специално:

а) да не предоставя или предава съдържание, забранено от закона, например съдържание, което насърчава насилие, е клеветническо или нарушава лични права и други права на трети страни,

б) да използвате онлайн магазина по начин, който не пречи на функционирането му, по-специално чрез използване на специфичен софтуер или устройства,

в) не предприемане на действия като: изпращане или публикуване на нежелана търговска информация (спам) като част от Онлайн магазина,

d) използвате онлайн магазина по начин, който не е неудобен за други клиенти и за SteelBlue Aleksandra Pochroń,

д) да използвате всяко съдържание, съдържащо се в Онлайн магазина, само за лична употреба,

f) да използвате Онлайн магазина по начин, който е в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство на територията на Република Полша, разпоредбите на Правилника, както и общите принципи за използване на Интернет.

IV. Ред за сключване на Договор за продажба

4.1. За да сключите Договор за продажба чрез онлайн магазина, отидете на уебсайта www.steelblue.pl, изберете продукти, като предприемете допълнителни технически стъпки въз основа на съобщенията, показани на Клиента, и информацията, налична на уебсайта.

4.2. Изборът на поръчаните стоки от клиента става чрез добавянето им в кошницата.

4.3. При подаване на Поръчка - до натискане на бутона "Поръчай" - Клиентът може да променя въведените данни и избора на Стока. За да направите това, следвайте показаните съобщения и информацията, налична на уебсайта.

4.4. След като Клиентът, използващ Онлайн магазина, предостави всички необходими данни, ще се покаже обобщена информация за направената Поръчка. Резюмето на направената поръчка ще съдържа информация за:

а) предмет на договора,

б) единична и обща цена на поръчаните продукти или услуги, включително разходите за доставка и допълнителните разходи (ако има такива),

в) избран метод на плащане,

г) избран начин на доставка.

4.5. За да изпратите Поръчка, е необходимо да приемете съдържанието на Регламента, да предоставите лични данни, отбелязани като задължителни и да натиснете бутона „Потвърждаване на покупката“.

4.6. Изпращането на Поръчката от страна на Клиента е волеизявление за сключване на Договор за продажба със SteelBlue Aleksandra Pochroń, в съответствие с Регламента.

4.7. След извършване на Поръчката, Клиентът получава имейл със заглавие „Потвърждение на поръчката“, съдържащ окончателното потвърждение на всички съществени елементи на Поръчката.

4.8. Договорът се счита за сключен с момента, в който Клиентът получи посочения по-горе имейл.

4.9. Договорът за покупко-продажба се сключва на полски език, със съдържание в съответствие с Правилника.

V. Доставка

5.1. Списък на страните, до които доставяме нашите стоки, можете да намерите на страницата с информация за доставката . Доставката се извършва до адрес, посочен от Клиента при подаване на Поръчката.

5.2. Поръчаните стоки се доставят по пощата или с куриер. Разходите за доставка са посочени на www.steelblue.pl/pl/content/1-dostawa . Освен това разходите за доставка ще бъдат посочени в момента на подаване на поръчката.

5.3. Срокът за доставка зависи от избраната форма на доставка. Информация за времето за доставка на пратката можете да намерите на уебсайтовете на превозвачите.

5.4. Клиентите могат да получат достъп до тези Правила по всяко време чрез връзката на началната страница на www.steelblue.pl и да ги изтеглят и разпечатат.

5.5. Консолидирането, сигурността, разкриването и потвърждението на Клиента на основните разпоредби на Споразумението за продажба на Стоки се извършва чрез изпращане на Клиента на предоставения имейл адрес и чрез прикачване на документ, потвърждаващ покупката, към пратката, съдържаща Стоките.

VI. Цени и начини на плащане

6.1. Цените на Стоките са дадени в полски злоти и включват всички компоненти, включително ДДС (включително ставката), мита и всички други компоненти.

6.2. Клиентът има възможност да заплати цената:

а) по банков път на номер на банкова сметка,

б) плащане в системата PayU SA,

в) плащане в системата Przelewy24,

г) плащане в системата paynow.

д) плащане с Visa, MasterCard (кредитната карта се таксува в момента на поръчката),

е) при получаване,

ж) разсрочено плащане (7 дни) - само за училища, бюджетни звена и държавни институции,

з) плащане в системата PayPal,

и) плащане в системата Revolut.

VII. Право на отказ от договора

Отказ от договора (връщане) в отношенията с КЛИЕНТИ, които са ПОТРЕБИТЕЛИ:

Имате право да се откажете от този договор в рамките на 14 дни, без да посочвате причина.

Срокът за отказ ще изтече след 14 дни от деня, в който придобиете или трета страна, различна от превозвача и посочена от вас, придобие физическо владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате за решението си да се откажете от този договор чрез недвусмислено заявление (напр. писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Информацията трябва да бъде изпратена на следния адрес: SteelBlue Aleksandra Pochroń, Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Варшава или по електронна поща на следния адрес: sklep@steelblue.pl.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите информация относно упражняването на правото си на отказ от договора преди крайния срок за отказ от договора.

Отказ от договора (връщане) в отношения с КЛИЕНТИ, които не са ПОТРЕБИТЕЛИ (отнася се за предприемачи и институции):

Разпоредбите относно принципите на гаранция за дефекти и гаранция за качество в договорите с предприемачи се приемат директно в редакцията, приета в Гражданския кодекс, членове 556-581.

Последици от отказ от договора

В случай на отказ от този договор, ние ще възстановим всички плащания, получени от вас, включително разходите за доставка на стоките (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избрания от вас метод на доставка, различен от най-евтиния стандартен метод за доставка, предлаган от нас) , незабавно и във всеки случай не по-късно от 14 дни от датата, на която сме били информирани за вашето решение да упражните правото си да се откажете от този договор. Ние ще възстановим плащането, като използваме същите методи на плащане, които сте използвали в първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте се съгласили друго; във всеки случай няма да имате никакви такси в резултат на това възстановяване. Можем да задържим възстановяването, докато не получим артикула или докато не ни бъде предоставено доказателство за връщането му, което от двете настъпи първо.

Моля, изпратете обратно или ни дайте артикула на следния адрес: SteelBlue Aleksandra Pochroń, Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Варшава, незабавно и при всички случаи не по-късно от 14 дни от датата, на която сте ни информирали за оттеглянето си от този договор. Срокът е спазен, ако изпратите обратно стоката преди изтичането на срока от 14 дни. Вие ще трябва да поемете преките разходи за връщане на стоките. Вие носите отговорност само за намаляване на стойността на артикула в резултат на използването му по начин, различен от необходимия за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на артикула.

VIII. Рекламации относно Стоките

8.1. SteelBlue Aleksandra Pochroń като продавач носи отговорност пред Клиента, който е потребител по смисъла на чл. 22 [1] от Гражданския кодекс, под гаранцията за дефекти в степента, посочена в Гражданския кодекс.

8.2. Жалби, произтичащи от нарушаване на правата на Клиента, гарантирани от закона или съгласно тези Правила, трябва да бъдат адресирани до sklep@steelblue.pl. SteelBlue Aleksandra Pochroń се задължава да разгледа всяка жалба в рамките на 14 дни, а ако не е било възможно, да информира клиента през този период, когато жалбата ще бъде разгледана.

IX. Жалби относно предоставяне на електронни услуги

9.1. SteelBlue Aleksandra Pochroń предприема стъпки, за да гарантира, че Магазинът работи правилно, до степента, която произтича от текущите технически познания, и се ангажира да отстрани всички нередности, докладвани от клиенти, в разумен срок.

9.2. Клиентът е длъжен незабавно да уведоми SteelBlue Aleksandra Pochroń за всякакви нередности или прекъсвания във функционирането на уебсайта на Онлайн магазина.

9.3. Нередности, свързани с функционирането на Магазина, могат да бъдат докладвани от Клиента в писмена форма на адрес: ул. Хмиелна 2 лок. 31, 00-020 Варшава или по електронна поща на следния адрес: sklep@steelblue.pl.

9.4. В жалбата Клиентът следва да посочи своето име и фамилия, адрес за кореспонденция, вид и дата на нередности, свързани с функционирането на Магазина.

9.5. SteelBlue Aleksandra Pochroń се задължава да разгледа всяка жалба в рамките на 14 дни, а ако не е било възможно, да информира клиента през този период, когато жалбата ще бъде разгледана.

X. Заключителни разпоредби

10.1. Уреждане на всякакви спорове, възникващи между SteelBlue Aleksandra Pochroń и клиента, който е потребител по смисъла на чл. 22 [1] от Гражданския кодекс, подлежи на компетентните съдилища съгласно съответните разпоредби на Гражданския процесуален кодекс.

10.2. Уреждане на всякакви спорове, възникващи между SteelBlue Aleksandra Pochroń и клиента, който не е потребител по смисъла на чл. 22 [1] от Гражданския кодекс на Гражданския кодекс, подлежи на съда, който има юрисдикция по седалището на SteelBlue Aleksandra Pochroń.

10.3. По въпроси, които не са обхванати от тези регламенти, се прилагат разпоредбите на Гражданския кодекс, разпоредбите на Закона за предоставяне на електронни услуги и други приложими разпоредби на полското законодателство.