Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanovují pravidla pro shromažďování, zpracování a používání osobních údajů, které od vás získá internetový obchod SteelBlue provozovaný na adrese www.steelblue.pl (dále jen webové stránky) společností SteelBlue se sídlem ve Varšavě, Chmielna 2 lok. 31, (dále jen Internetový obchod).

Internetový obchod vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil respektování vašeho soukromí a ochranu poskytnutých osobních údajů při používání webových stránek a nákupech v rámci obchodu, a za tímto účelem podniká veškerá nezbytná opatření.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je SteelBlue se sídlem ve Varšavě, Chmielna 2 lok. 31. Vaše osobní údaje (např. jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo atd.) zpracováváme pouze v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů, zejména v souladu s nařízením (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů resp. GDPR, Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1-88) Následující ustanovení vymezují druh, rozsah a účel shromažďování, používání a zpracování osobních údajů:

ocelově modrá
Chmielna 2 lok. 31
00-020 Varšava
e-mailem: sklep@steelblue.pl

Rádi bychom zdůraznili, že přenos dat na internetu podléhá bezpečnostním mezerám, proto nelze stoprocentně zajistit přístup třetích stran k těmto datům.

Jaké údaje internetový obchod shromažďuje automaticky při používání Webových stránek?

Internetový obchod při používání Webu automaticky neshromažďuje žádné údaje, kromě údajů obsažených v cookies.

Cookies jsou malé textové soubory zasílané internetovým obchodem a uložené ve vašem počítači, které obsahují určité informace související s vaším používáním webových stránek a internetového obchodu. Cookies používané internetovým obchodem mohou být dočasné nebo trvalé. Dočasné soubory cookie se vymažou při zavření prohlížeče, zatímco trvalé soubory cookie se ukládají také po ukončení používání webové stránky a používají se k uložení informací, jako je vaše heslo nebo přihlašovací jméno, což zrychluje a usnadňuje používání webové stránky.

V každém případě můžete zablokovat instalaci souborů cookie nebo smazat trvalé soubory cookie pomocí příslušných možností vašeho webového prohlížeče. V případě problémů vám doporučujeme použít soubor nápovědy prohlížeče nebo kontaktovat výrobce prohlížeče, který používáte.

Kromě cookies může internetový obchod shromažďovat také údaje, které obvykle shromažďují správci internetových systémů v rámci tzv. cookies. protokoly nebo soubory protokolu. Informace obsažené v protokolech mohou mimo jiné zahrnovat: Vaši IP adresu, typ platformy a webového prohlížeče, poskytovatele internetu a adresu webové stránky, ze které jste na web přistupovali. Některé podstránky v rámci Webových stránek a další komunikační prostředky s vámi mohou obsahovat tzv. cookies. „web beacons“ (tzv. elektronické obrázky). Web beacons vám umožňují přijímat informace, jako je například IP adresa počítače, na kterém byla stránka, na které byl web beacon umístěn, URL stránky, doba načítání stránky, typ prohlížeče a také informace obsažené v cookies, za účelem posouzení účinnosti našich služeb. Tyto údaje budou archivovány a použity pro statistickou analýzu a vyhodnocení globální návštěvnosti uživatelů Webu. Tyto údaje nebudou kombinovány s vámi poskytnutými osobními údaji.

komponenty Google

Internetový obchod používá následující komponenty poskytované společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“:

Google Analytics je nástroj pro analýzu webu. Využívá tzv „cookies“ – textové soubory, které se ukládají na váš počítač a umožňují analýzu toho, jak používáte internetový obchod. Informace generované soubory cookie, např. čas, místo a frekvence návštěv webové stránky, spolu s IP adresou, jsou přenášeny na jeden ze serverů Google v USA a tam ukládány.

Google používá tyto informace k vyhodnocování používání navštívených stránek internetového obchodu, k sestavování zpráv o aktivitě v našem obchodě a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním obchodu. Google může také předávat tyto údaje třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strana zpracovává tyto údaje jménem společnosti Google.

Podle vlastního prohlášení společnosti Google nebude za žádných okolností spojovat vaši IP adresu s jinými údaji. Instalaci cookies můžete zabránit provedením příslušného nastavení ve vašem webovém prohlížeči.

Facebook pluginy

Pokud jste při návštěvě našeho webu přihlášeni k Facebooku, tento portál používá informace shromážděné zásuvným modulem nainstalovaným v našem obchodě k identifikaci konkrétní stránky, která byla navštívena, a přiřadí tyto informace k vašemu účtu na Facebooku. Například kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ přenese tyto informace do osobního účtu uživatele na Facebooku a uloží je tam.

Informace o tom, že jste navštívili náš internetový obchod, budou zaslány také na Facebook. To se děje bez ohledu na to, zda kliknete na zásuvný modul Facebooku nebo ne. Pokud chcete zabránit přenosu a ukládání takových údajů o vašich aktivitách v našem Online Shopu přes Facebook, doporučujeme vám se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Facebooku.

Informace o ochraně dat na Facebooku poskytují podrobnější informace o shromažďování a používání dat Facebookem, o vašich právech v tomto ohledu a o možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí.

Jaké údaje internetový obchod shromažďuje při registraci a nákupech?

Internetový obchod od vás bude prostřednictvím webové stránky a dalších forem komunikace při nákupu a registraci na webové stránce shromažďovat následující osobní údaje:

 1. příjmení a jméno,
 2. adresa
 3. emailová adresa
 4. Telefonní číslo
 5. datum narození - nepovinné

Kromě toho může internetový obchod za účelem vystavení faktury s DPH shromažďovat od uživatelů následující informace:

 1. Jméno společnosti
 2. adresa společnosti
 3. číslo nip

Poskytnutí výše uvedených údajů je dobrovolné a vyžaduje váš souhlas a je nezbytné pouze pro realizaci výše uvedených účelů. Zdůrazňujeme, že tyto údaje nemusíte uvádět, pokud nechcete využít výše uvedené možnosti.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu. Chcete-li toto právo uplatnit, použijte možnosti ve svém účtu nebo z následující adresy: sklep@steelblue.pl.

Marketing online obchodu

Pokud jste s tím souhlasili (přihlášení k odběru newsletteru), bude Vámi poskytnutá e-mailová adresa použita pro marketingové účely vlastních produktů obchodu SteelBlue . Souhlas lze kdykoli odvolat.

Sdílení informací

Za účelem plnění smlouvy může internetový obchod sdílet od vás shromážděné údaje s následujícími subjekty:

 • Polská pošta
 • Kurýr
 • provozovatelé platebních systémů

V takových případech je objem přenesených dat omezen na požadované minimum.

Pokud jste s tím souhlasili, může internetový obchod sdílet od vás shromážděné údaje s následujícími subjekty:

 • Ceneo.pl Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznaň

za účelem shromažďování názorů na obchod SteelBlue .

Pokud chcete svůj souhlas v této souvislosti odvolat, zašlete nám tuto informaci na adresu sklep@steelblue.pl.

Kromě toho mohou být vámi poskytnuté informace zpřístupněny příslušným veřejným orgánům, pokud to vyžadují platné zákony.

Technická opatření a vaše povinnosti

Internetový obchod vynakládá veškeré možné úsilí k zabezpečení vašich dat a jejich ochraně před jednáním třetích osob. K ochraně vašich informací používáme všechna nezbytná opatření pro zabezpečení serveru, připojení a webu. Veškerá připojení související s vašimi elektronickými platbami, pokud zvolíte tuto možnost, budou provedena prostřednictvím zabezpečeného šifrovaného připojení.

Opatření, která podnikneme, však nemusí být dostačující, pokud sami nebudete dodržovat bezpečnostní pravidla. Zejména musíte udržovat své přihlašovací jméno a heslo na webové stránce v tajnosti a nesdělovat je třetím stranám. Mějte prosím na paměti, že internetový obchod vás nebude žádat o jejich poskytnutí, s výjimkou jejich poskytnutí při přihlášení na Webové stránky. Abyste zabránili neoprávněným osobám používat váš účet, po použití webové stránky se odhlaste.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Máte možnost kdykoli prohlížet a upravovat svá data v rámci Webové stránky po přihlášení pomocí své e-mailové adresy a hesla. Pokud zapomenete heslo nebo máte jiné problémy s přihlášením, kontaktujte nás na adrese: sklep@steelblue.pl.

Máte právo požadovat informace o obsahu údajů, které jsou o vás uloženy, jakož i právo požadovat změnu, blokování nebo výmaz údajů, jakož i právo na opravu chyb, doplnění nebo aktualizaci vašich údajů. Máte také možnost vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely. Za tímto účelem nás prosím kontaktujte na adrese: sklep@steelblue.pl.

Jiné webové stránky

Webové stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Takové webové stránky fungují nezávisle na webových stránkách a nejsou žádným způsobem pod dohledem internetového obchodu. Tyto webové stránky mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů, se kterými vám doporučujeme se seznámit. Internetový obchod nenese odpovědnost za pravidla nakládání s údaji na těchto webových stránkách.

Otázky a obavy

Dotazy a výhrady týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů můžete pokládat na: sklep@steelblue.pl.