Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanovují pravidla pro shromažďování, zpracování a používání osobních údajů získaných od vás internetovým obchodem SteelBlue provozovaným na adrese www.steelblue.pl (dále jen web) společností SteelBlue Aleksandra Pochroń se sídlem ve Varšavě, Chmielna 2 lok. 31, (dále jen Internetový obchod).

Internetový obchod vynakládá veškeré úsilí, aby při používání Webu a nákupech v obchodě bylo respektováno vaše soukromí a chráněny poskytnuté osobní údaje, a za tímto účelem podniká všechny potřebné kroky.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je SteelBlue Aleksandra Pochroń se sídlem ve Varšavě, Chmielna 2 lok. 31, zapsaná v Centrálním registru a informacích o ekonomické činnosti pod číslem REGON: 386287130. Vaše osobní údaje (např. jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo apod.) zpracováváme pouze v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu osobních údajů takové údaje, a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů nebo GDPR, Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1-88) Následující ustanovení vymezují druh, rozsah a účel shromažďování, používání a zpracování osobní údaje od:

SteelBlue Aleksandra Pochroń
Chmielna 2 lok. 31
00-020 Varšava
e-mailem: sklep@steelblue.pl
telefon: +48 22 118 97 79

Rádi bychom zdůraznili, že přenos dat na internetu je zatížen bezpečnostními mezerami, proto nelze 100% chránit před přístupem třetích stran k těmto datům.

Jaké údaje shromažďuje internetový obchod automaticky při používání webových stránek?

Internetový obchod při používání Webu automaticky neshromažďuje žádné údaje, kromě údajů obsažených v cookies.

Cookies jsou malé textové soubory zasílané internetovým obchodem a uložené ve vašem počítači obsahující určité informace související s vaším používáním webových stránek a internetového obchodu. Cookies používané internetovým obchodem mohou být dočasné nebo trvalé. Dočasné soubory cookie se vymažou při zavření prohlížeče, zatímco trvalé soubory cookie se ukládají i po ukončení používání webové stránky a slouží k uložení informací, jako je vaše heslo nebo přihlašovací jméno, což zrychluje a usnadňuje používání webové stránky.

V každém případě můžete zablokovat instalaci souborů cookie nebo smazat trvalé soubory cookie pomocí příslušných možností vašeho webového prohlížeče. V případě problémů vám doporučujeme použít soubor nápovědy prohlížeče nebo kontaktovat výrobce prohlížeče, který používáte.

Kromě cookies může internetový obchod shromažďovat také údaje běžně shromažďované správci systému v rámci tzv protokoly nebo soubory protokolu. Informace obsažené v protokolech mohou mimo jiné zahrnovat Vaše IP adresa, typ platformy a webového prohlížeče, poskytovatel internetu a adresa stránky, ze které jste vstoupili na Webové stránky. Některé podstránky v rámci Webu a další komunikační prostředky s vámi mohou obsahovat tzv "Web beacons" (tzv. elektronické obrázky). Web beacons vám umožňují přijímat informace, jako je IP adresa počítače, na kterém byla načtena stránka, na kterou byl web beacon umístěn, číslo URL stránky, doba načítání stránky, typ prohlížeče a také informace obsažené v cookies, k vyhodnocení účinnosti našich reklam. Tyto údaje budou archivovány a použity pro účely statistické analýzy a vyhodnocení celosvětové návštěvnosti uživatelů Webu. Tyto údaje nebudou kombinovány s vámi poskytnutými osobními údaji.

komponenty Google

Internetový obchod používá následující komponenty poskytované společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“:

Google Analytics je nástroj pro analýzu webu. Využívá tzv „cookies“ – textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání internetového obchodu. Informace generované cookies, např. čas, místo a frekvence návštěv webové stránky, spolu s IP adresou, se přenášejí na jeden ze serverů Google v USA a tam se ukládají.

Google používá tyto informace k vyhodnocování používání navštívených stránek internetového obchodu, k sestavování zpráv o aktivitě v našem obchodě a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním obchodu. Google také předá tyto údaje třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strana zpracovává tyto údaje jménem společnosti Google.

Podle vlastního prohlášení nebude Google za žádných okolností spojovat vaši IP adresu s jinými údaji. Instalaci cookies můžete zabránit provedením příslušného nastavení ve vašem webovém prohlížeči.

Facebook pluginy

Pokud jste při návštěvě našeho webu přihlášeni k Facebooku, tento web používá informace shromážděné zásuvným modulem nainstalovaným v našem obchodě k identifikaci konkrétní stránky, která byla navštívena, a přiřadí tyto informace k vašemu účtu na Facebooku. Například kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ přenese tyto informace do osobního účtu uživatele na Facebooku a uloží je tam.

Facebook bude také informován, že jste navštívili náš internetový obchod. To se děje bez ohledu na to, zda kliknete na zásuvný modul Facebooku nebo ne. Pokud chcete zabránit přenosu a ukládání takových údajů o vaší aktivitě v našem Internetovém obchodě prostřednictvím Facebooku, doporučujeme vám se před návštěvou našeho webu odhlásit z Facebooku.

Informace o ochraně dat na Facebooku poskytují podrobnější informace o shromažďování a používání dat Facebookem, o vašich právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany soukromí.

Jaké údaje shromažďuje internetový obchod při registraci a nákupu?

Internetový obchod od vás bude prostřednictvím webové stránky a dalších forem komunikace v případě nákupů a procesu registrace na webové stránce shromažďovat následující osobní údaje:

 1. příjmení a jméno,
 2. adresa
 3. emailová adresa
 4. Telefonní číslo
 5. datum narození - nepovinné

Kromě toho může internetový obchod za účelem vystavení faktury s DPH shromažďovat od uživatelů následující informace:

 1. Jméno společnosti
 2. adresa společnosti
 3. číslo nip

Poskytnutí výše uvedených údajů je dobrovolné a vyžaduje váš souhlas a je nezbytné pouze pro realizaci výše uvedených účelů. Zdůrazňujeme, že tyto údaje nemusíte uvádět, pokud nechcete využít výše uvedené možnosti.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu. Chcete-li toto právo uplatnit, použijte prosím možnost ve svém účtu nebo z následující adresy: sklep@steelblue.pl, telefonní číslo +48 25 740 89 29.

Marketing internetového obchodu

Pokud jste udělili souhlas (přihlášení k odběru newsletteru), bude vámi poskytnutá e-mailová adresa použita pro marketingové účely vlastních produktů obchodu SteelBlue. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Poskytování informací

Za účelem plnění smlouvy může internetový obchod sdílet od vás shromážděné údaje s následujícími subjekty:

 • Polská pošta
 • Kurýr
 • provozovatelé platebních systémů

V takových případech je objem přenesených dat omezen na požadované minimum.

Pokud jste udělili souhlas, může internetový obchod sdílet od vás shromážděné údaje s následujícími subjekty:

 • Ceneo.pl Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznaň

sbírat názory na obchod SteelBlue.

Pokud chcete svůj souhlas v tomto ohledu odvolat, zašlete tuto informaci na adresu sklep@steelblue.pl.

Kromě toho mohou být vámi poskytnuté informace zpřístupněny příslušným veřejným orgánům, pokud to vyžadují platné zákony.

Technická opatření a vaše povinnosti

Internetový obchod vynakládá veškeré možné úsilí k zabezpečení vašich dat a jejich ochraně před jednáním třetích osob. K ochraně vašich dat používáme všechna nezbytná bezpečnostní opatření pro servery, připojení a webové stránky. Veškerá připojení související s prováděním elektronických plateb z vaší strany, pokud je zvolena tato možnost, budou provedena prostřednictvím zabezpečeného šifrovaného připojení.

Opatření, která podnikneme, se však mohou ukázat jako nedostatečné, pokud sami nebudete dodržovat bezpečnostní pravidla. Zejména musíte uchovat své přihlašovací jméno a heslo na webové stránky v tajnosti a nesdělovat je třetím stranám. Mějte prosím na paměti, že internetový obchod vás nebude žádat o jejich poskytnutí, s výjimkou přihlášení na Webové stránky. Abyste zabránili použití vašeho účtu neoprávněnými osobami, odhlaste se po použití webové stránky.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Svá data máte možnost kdykoli zobrazit a upravit jako součást Webové stránky, po přihlášení pomocí e-mailové adresy a hesla. V případě zapomenutí hesla nebo jiných problémů s přihlášením nás prosím kontaktujte na: sklep@steelblue.pl.

Máte právo požadovat informace o obsahu údajů o vás uložených, jakož i právo požadovat změny, blokování nebo výmaz údajů, jakož i právo na opravu chyb, doplnění či aktualizaci vašich údajů. Máte také možnost vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely. Za tímto účelem nás prosím kontaktujte na adrese: sklep@steelblue.pl.

Jiné webové stránky

V rámci webových stránek se mohou čas od času objevit odkazy na jiné webové stránky. Takové webové stránky fungují nezávisle na webových stránkách a nejsou žádným způsobem pod dohledem internetového obchodu. Tyto webové stránky mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů, které vám doporučujeme přečíst. Internetový obchod neodpovídá za pravidla nakládání s údaji na těchto stránkách.

Otázky a obavy

Dotazy a výhrady týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů můžete pokládat na: sklep@steelblue.pl.