Põhikiri

SteelBlue veebipoe eeskirjad

13. juulist 2022

I. Mõisted

Eeskirjas kasutatud terminid tähendavad:

1. Klient - füüsiline isik, juriidiline isik või organisatsiooniline üksus, kes ei ole juriidiline isik, kelle erisätted annavad teovõime, kes esitab Kaupluses Tellimuse;

2. Tsiviilseadustik – 23. aprilli 1964. aasta seadus (seaduslik väljaanne nr 16, punkt 93, muudetud kujul);

3. Eeskirjad – käesolevad eeskirjad SteelBlue veebipoe osana elektrooniliste teenuste osutamiseks;

4. Veebipood (pood) – veebileht, mis on saadaval aadressil www.steelblue.pl, mille kaudu Klient saab eelkõige esitada Tellimusi;

5. Kaubad - Veebipoes esitletavad tooted;

6. Müügileping - SteelBlue ja Kliendi vahel sõlmitud Kauba müügileping tsiviilseadustiku tähenduses, mis on sõlmitud Kaupluse veebilehe kaudu;

7. Tarbijaõiguste seadus - 30. mai 2014. a tarbijaõiguste seadus (2014. a. Õigusajakiri, p 827);

8. Elektrooniliste teenuste osutamise seadus - 18. juuli 2002. a elektrooniliste teenuste osutamise seadus (Ajakirjade väljaanne nr 144, punkt 1204, muudetud kujul);

9. Tellimus - Kliendi tahteavaldus, mis on suunatud otseselt Müügilepingu sõlmimisele, täpsustades eelkõige Kauba liigi ja koguse.

II. Üldsätted

2.1. Need eeskirjad määravad kindlaks aadressil www.steelblue.pl oleva veebipoe kasutamise reeglid.

2.2. Need eeskirjad on artiklis viidatud määrused. Elektrooniliste teenuste osutamise seaduse § 8.

2.3. Nendes määrustes täpsustatakse eelkõige:

a) e-poe osana konto registreerimise ja kasutamise reeglid;

b) e-poes saadaolevate toodete elektroonilise broneerimise tingimused;

c) e-poe osana elektrooniliste Tellimuste esitamise tingimused;

d) Veebipoe osana osutatavaid teenuseid kasutades Müügilepingute sõlmimise reeglid.

2.4. Veebipoe kasutamine on võimalik tingimusel, et Kliendi kasutatav IKT-süsteem vastab järgmistele tehnilistele miinimumnõuetele:

a) Internet Exploreri versioon 8 või uuem JavaScriptiga, või

b) Google Chrome, Opera või Mozilla Firefox JavaScriptiga,

c) ekraani minimaalne eraldusvõime 1024 x 768 pikslit.

2.5. Veebipoe kasutamiseks peaks Klient hankima iseseisvalt juurdepääsu Interneti-ühendusega arvutijaamale või lõppseadmele.

2.6. Vastavalt kehtivale seadusele jätab SteelBlue endale õiguse piirata teenuste osutamist veebipoe kaudu isikutele, kes on vanemad kui 18 aastat. Sel juhul teavitatakse potentsiaalseid kliente ülaltoodust.

2.7. Kliendid pääsevad nendele määrustele igal ajal juurde veebisaidi www.steelblue.pl avalehel oleva lingi kaudu ning saavad selle alla laadida ja välja printida.

2.8. Kaupluse veebilehtedel esitatav teave Kaupade kohta, eelkõige nende kirjeldused, tehnilised ja funktsionaalsed parameetrid ning hinnad, kujutavad endast kutset lepingu sõlmimiseks art. Tsiviilseadustiku artikkel 71.

III. Veebipoe kasutamise reeglid

3.1. Veebipoe kasutamise alustamise tingimuseks on registreerumine selle raames.

3.2. Registreerimine toimub Poe ühel lehel oleva registreerimisvormi täitmise ja aktsepteerimisega.

3.3. Registreerumise tingimuseks on nõusolek Eeskirja sisuga ja kohustuslikuks märgitud isikuandmete esitamine.

3.4. SteelBlue võib Kliendilt võtta ilma õigusest kasutada veebipoodi, samuti piirata tema juurdepääsu mõnele või kõigile veebipoe ressurssidele koheselt, kui klient rikub eeskirju ja eelkõige kui klient:

a) esitas e-poes registreerumisel ebaõigeid, ebatäpseid või aegunud andmeid, eksitades või rikkudes kolmandate isikute õigusi;

b) rikkus veebipoe kaudu kolmandate isikute isiklikke õigusi, eelkõige teiste veebipoe klientide isiklikke õigusi;

c) osaleb muus käitumises, mida SteelBlue peab kohaldatavate seaduste või Interneti kasutamise üldpõhimõtetega vastuolus olevaks või SteelBlue'i head nime kahjustavaks.

3.5. Isik, kellelt on ära võetud veebipoe kasutusõigus, ei tohi end uuesti registreerida ilma SteelBlue eelneva nõusolekuta.

3.6. Veebilehel osutatavate teenustega seotud sõnumite ja andmete edastamise turvalisuse tagamiseks rakendab Veebipood osutatavate teenuste turvalisuse ohuastmele vastavaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, eelkõige meetmeid, et vältida Internetis saadetud isikuandmete omandamine ja muutmine volitamata isikute poolt.

3.7. Klient on eelkõige kohustatud:

a) mitte pakkuda ega edastada seadusega keelatud sisu, nt sisu, mis propageerib vägivalda, laimab või rikub kolmandate isikute isikuõigusi ja muid õigusi;

b) kasutada veebipoodi viisil, mis ei sega selle toimimist, eelkõige konkreetse tarkvara või seadmete kasutamise kaudu;

c) mitte teha selliseid toiminguid nagu: soovimatu kommertsteabe (rämpsposti) saatmine või postitamine veebipoe osana,

d) kasutada veebipoodi viisil, mis ei ole teistele klientidele ja SteelBlue'ile ebamugav,

e) kasutada veebipoe osana postitatud sisu ainult isiklikuks otstarbeks,

f) kasutama veebipoodi viisil, mis on kooskõlas Poola Vabariigi territooriumil kehtivate seaduste sätetega, eeskirjade sätetega, samuti Interneti kasutamise üldpõhimõtetega.

IV. Müügilepingu sõlmimise kord

4.1. Veebipoe vahendusel Müügilepingu sõlmimiseks minge veebilehele www.steelblue.pl, valige tooted, tehes edasised tehnilised sammud Kliendile kuvatavate teadete ja veebilehel oleva teabe alusel.

4.2. Tellitud Kaupade valik Kliendi poolt toimub lisades need ostukorvi.

4.3. Tellimuse vormistamisel - kuni nupu "Telli" vajutamiseni - on Kliendil võimalus sisestatud andmeid muuta ja Kauba valikul. Selleks järgi Kliendile kuvatavaid sõnumeid ja kodulehel olevat infot.

4.4. Pärast seda, kui Veebipoodi kasutav Klient edastab kõik vajalikud andmed, kuvatakse esitatud Tellimuse kokkuvõte. Tehtud tellimuse kokkuvõte sisaldab teavet järgmise kohta:

a) tellimuse teema,

b) tellitud toodete või teenuste ühiku- ja koguhind, sealhulgas tarnekulud ja lisakulud (kui neid on);

c) valitud makseviis,

d) valitud kohaletoimetamise viis.

4.5. Tellimuse saatmiseks on vaja nõustuda Tingimuste sisuga, esitada kohustuslikuks märgitud isikuandmed ja vajutada nuppu "Kinnita ost".

4.6. Tellimuse saatmine Kliendi poolt on tahteavaldus sõlmida SteelBlue'ga Müügileping vastavalt Tingimustele.

4.7. Pärast Tellimuse esitamist saab Klient e-kirja pealkirjaga "Tellimuse kinnitus", mis sisaldab lõplikku kinnitust kõigi Tellimuse oluliste elementide kohta.

4.8. Leping loetakse sõlmituks, kui Klient saab eelpool nimetatud e-kirja.

4.9. Müügileping on sõlmitud poola keeles, sisuga vastavalt määrustele.

V. Kohaletoimetamine

5.1. Riikide nimekirja, kuhu oma kaupa tarnime, leiate tarneinfo lehelt . Kohaletoimetamine toimub Kliendi poolt Tellimuse vormistamisel märgitud aadressil.

5.2. Tellitud Kauba kohaletoimetamine toimub posti või kulleriga. Tarnekulud on loetletud aadressil www.steelblue.pl/pl/content/1-dostawa . Lisaks märgitakse Tellimuse vormistamise ajal kohaletoimetamise kulud.

5.3. Tarneaeg sõltub valitud tarneviisist. Teavet tarneaegade kohta leiate vedajate veebisaitidelt.

5.4. Kliendid pääsevad nendele määrustele igal ajal juurde veebisaidi www.steelblue.pl avalehel oleva lingi kaudu ning saavad selle alla laadida ja välja printida.

5.5. Kauba müügilepingu vastavate sätete konsolideerimine, turvamine, avalikustamine ja Kliendile kinnitamine toimub Kliendi saatmisega märgitud e-posti aadressile ning Kauba sisaldavale pakendile ostu kinnitava dokumendi lisamisega.

VI. Hinnad ja makseviisid

6.1. Kaupade hinnad on antud Poola zlottides ja sisaldavad kõiki komponente, sh käibemaksu (määratledes), tollimakse ja kõiki muid komponente.

6.2. Kliendil on võimalus tasuda hind:

a) ülekandega pangakonto numbrile,

b) makse PayU SA süsteemis,

c) maksmine Przelewy24 süsteemis,

d) tasumine paynow süsteemis.

e) tasumine Visa, MasterCard maksekaardiga (krediitkaardilt võetakse tasu tellimuse esitamise ajal),

f) kättesaamisel

g) maksete edasilükkamine (7 päeva) - ainult koolidele, eelarveüksustele ja riigiasutustele,

h) makse PayPali süsteemis,

i) maksmine Revoluti süsteemis.

VII. Taganemisõigus

Lepingust taganemine (tagastamine) suhetes KLIENTIDEGA, kes on TARBIJAD:

Teil on õigus põhjust avaldamata lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

Lepingust taganemise tähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel päevast, mil asi sai teie valdusse või kui teie poolt märgitud kolmas isik peale vedaja sai selle asja valdusse.

Oma taganemisõiguse kasutamiseks peate meid teavitama oma otsusest lepingust taganeda ühemõttelise avaldusega (nt posti, faksi või e-posti teel saadetud kirjaga). Teave tuleks saata järgmisele aadressile: SteelBlue, Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varssavi või e-posti teel sklep@steelblue.pl.

Lepingust taganemise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate enne lepingust taganemise tähtaega teavet oma lepingust taganemise õiguse kasutamise kohta.

Lepingust taganemine (tagastamine) suhetes KLIENTIDEGA, kes ei ole TARBIJAD (kehtib ettevõtjatele ja asutustele):

Ettevõtjatega sõlmitud lepingute defektide ja kvaliteeditagatiste põhimõtete eeskirjad võetakse vastu tsiviilseadustiku artiklites 556–581 vastu võetud sõnastuses.

Lepingust taganemise tagajärjed

Kui taganete sellest lepingust, hüvitame teile kõik teilt saadud maksed, sealhulgas kauba kohaletoimetamise kulud (välja arvatud lisakulud, mis tulenevad teie valitud tarneviisist, mis ei ole ettevõtte poolt pakutav odavaim tavatarneviis). meile), viivitamata ja igal juhul mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, mil meid teavitati teie otsusest kasutada õigust sellest lepingust taganeda. Me tagastame makse kasutades sama maksevahendit, mida kasutasite algses tehingus, kui te pole sõnaselgelt teisiti kokku leppinud; igal juhul ei pea te selle tagastamisega seoses mingeid tasusid maksma. Võime hüvitist kinni pidada kuni kauba kättesaamiseni või kuni esitate meile tõendi selle tagastamise kohta, olenevalt sellest, kumb toimub varem.

Palun saatke kaup tagasi või andke üle aadressile SteelBlue, Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varssavi, viivitamatult ja igal juhul mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, mil teavitasite meid lepingust taganemisest. Tähtajast on kinni peetud, kui saadate kauba tagasi enne 14 päeva möödumist. Peate kandma kauba tagastamise otsesed kulud. Vastutate ainult eseme väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb selle kasutamisest muul viisil, kui oli vajalik eseme olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks.

VIII. Kaebused kaupade kohta

8.1. SteelBlue kui müüja vastutab Kliendi ees, kes on tarbija kunsti mõistes. TsK § 22 [1] alusel puuduste garantii tsiviilkoodeksis nimetatud ulatuses.

8.2. Kaebused, mis tulenevad Kliendi seadusega või käesolevate eeskirjadega tagatud õiguste rikkumisest, tuleb saata aadressil sklep@steelblue.pl. SteelBlue kohustub iga kaebust läbi vaatama 14 päeva jooksul ja kui see ei olnud võimalik, teavitama Klienti selle aja jooksul, millal kaebust käsitletakse.

IX. Kaebused elektrooniliste teenuste osutamise kohta

9.1. SteelBlue astub samme, et tagada Poe nõuetekohane toimimine, ulatuses, mis tuleneb praegustest tehnilistest teadmistest, ning kohustub kõrvaldama mõistliku aja jooksul kõik klientide teatatud eeskirjade eiramised.

9.2. Klient on kohustatud SteelBlue'd viivitamatult teavitama kõigist eeskirjade eiramisest või katkestustest Veebipoe veebisaidi töös.

9.3. Kaupluse toimimisega seotud rikkumistest võib Klient teatada kirjalikult aadressil: Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varssavi või e-posti teel sklep@steelblue.pl.

9.4. Klient peab kaebuses esitama oma ees- ja perekonnanime, kirjavahetuse aadressi, Kaupluse toimimisega seotud rikkumiste liigi ja kuupäeva.

9.5. SteelBlue kohustub iga kaebust läbi vaatama 14 päeva jooksul ja kui see ei olnud võimalik, teavitama Klienti selle aja jooksul, millal kaebust käsitletakse.

X. Lõppsätted

10.1. SteelBlue ja Kliendi vahel, kes on tarbijast art. mõistes, tekkivate vaidluste lahendamine. 22 [1], esitatakse pädevatele kohtutele tsiviilkohtumenetluse seadustiku vastavates sätetes sätestatu kohaselt.

10.2. SteelBlue ja Kliendi, kes ei ole tarbija art mõistes, vahel tekkivate vaidluste lahendamine. 22 [1] tsiviilseadustiku, esitatakse SteelBlue asukohajärgsele kohtule.

10.3. Nendes eeskirjades käsitlemata küsimustes kohaldatakse tsiviilseadustiku sätteid, elektrooniliste teenuste osutamise seaduse sätteid ja muid asjakohaseid Poola õiguse sätteid.