Põhikiri

SteelBlue veebipoe eeskirjad

13.07.2022

I. Mõisted

Eeskirjas kasutatud terminid tähendavad:

1. Klient - füüsiline isik, juriidiline isik või organisatsiooniline üksus, kes ei ole juriidiline isik, mille erisätted annavad teovõime, kes esitab Poesisese Tellimuse;

2. Tsiviilseadustik – 23. aprilli 1964. aasta seadus (seaduslik väljaanne nr 16, punkt 93, muudetud kujul);

3. Eeskirjad – käesolevad eeskirjad SteelBlue veebipoe osana elektrooniliste teenuste osutamiseks;

4. Veebipood (pood) – veebileht, mis on saadaval aadressil www.steelblue.pl, mille kaudu Klient saab eelkõige esitada Tellimusi;

5. Kaubad - Veebipoes esitletavad tooted;

6. Müügileping - SteelBlue Aleksandra Pochrońi ja Kliendi vahel sõlmitud Kauba müügileping tsiviilseadustiku tähenduses, mis on sõlmitud Kaupluse veebilehe kaudu;

7. Tarbijaõiguste seadus - 30. mai 2014. a tarbijaõiguste seadus (2014. a. Õigusajakiri, p 827);

8. Elektrooniliste teenuste osutamise seadus - 18. juuli 2002. a elektrooniliste teenuste osutamise seadus (Ajakirjade väljaanne nr 144, punkt 1204 muudatustega);

9. Tellimus - Kliendi tahteavaldus, mis on otseselt suunatud Müügilepingu sõlmimisele, täpsustades eelkõige Kauba liigi ja koguse.

II. Üldsätted

2.1. Need eeskirjad määravad kindlaks aadressil www.steelblue.pl oleva veebipoe kasutamise reeglid.

2.2. Need eeskirjad on artiklis viidatud määrused. Elektrooniliste teenuste osutamise seaduse § 8.

2.3. Veebipoodi, mis tegutseb aadressil www.steelblue.pl, juhib Aleksandra Pochroń, kes tegutseb SteelBlue nime all Aleksandra Pochroń, mis on registreeritud majandustegevuse keskregistris ja teabekeskuses (CEIDG), NIP 8262208763, REGON: 386287130, haldab majandusminister. Töökoha aadress: Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varssavi.

2.4. Nendes määrustes määratletakse eelkõige:

a) e-poe osana konto registreerimise ja kasutamise reeglid;

b) e-poe osana toodete elektrooniliste broneeringute tegemise tingimused;

c) e-poe osana elektrooniliste tellimuste esitamise tingimused;

d) Veebipoe osana pakutavate teenuste kasutamisega Müügilepingute sõlmimise reeglid.

2.5. Veebipoe kasutamine on võimalik tingimusel, et kliendi poolt kasutatav IKT-süsteem vastab järgmistele tehnilistele miinimumnõuetele:

a) Internet Exploreri versioon 8 või uuem JavaScriptiga, või

b) Google Chrome, Opera või Mozilla Firefox JavaScripti toega,

c) ekraani minimaalne eraldusvõime 1024 x 768 pikslit.

2.6. Veebipoe kasutamiseks peaks klient saama juurdepääsu Interneti-ühendusega arvutijaamale või lõppseadmele.

2.7. Vastavalt kehtivatele seadustele jätab SteelBlue Aleksandra Pochroń endale õiguse piirata e-poe kaudu teenuste osutamist inimestele, kes on saanud 18-aastaseks. Sel juhul teavitatakse potentsiaalseid kliente ülaltoodust.

2.8. Kliendid pääsevad neile eeskirjadele igal ajal juurde veebisaidi www.steelblue.pl kodulehel oleva lingi kaudu ning saavad selle alla laadida ja välja printida.

2.9. Kaupluse veebilehtedel esitatav teave Kaupade kohta, eelkõige nende kirjeldused, tehnilised ja toimivusparameetrid ning hinnad kujutavad endast kutset lepingu sõlmimiseks art. Tsiviilseadustiku artikkel 71.

III. Veebipoe kasutamise reeglid

3.1. Veebipoe kasutamise alustamise tingimus on selle alla registreerumine.

3.2. Registreerimine toimub registreerimisvormi täitmise ja nõustumisega, mis on saadaval ühel Kaupluse veebisaidil.

3.3. Registreerimise tingimuseks on Reglemendi sisuga nõustumine ja kohustuslikuks märgitud isikuandmete esitamine.

3.4. SteelBlue Aleksandra Pochroń võib võtta Kliendilt õiguse kasutada veebipoodi ja piirata tema juurdepääsu mõnele või kõigile veebipoe ressurssidele koheselt, kui klient rikub eeskirju, eelkõige kui klient:

a) ta esitas e-poes registreerumisel ebaõigeid, ebatäpseid või aegunud andmeid, eksitades või rikkudes kolmandate isikute õigusi;

b) on rikkunud veebipoe vahendusel kolmandate isikute isiklikke õigusi, eelkõige teiste veebipoe klientide isiklikke õigusi,

c) osaleb muus käitumises, mida SteelBlue Aleksandra Pochroń tunnistab kehtiva seaduse või Interneti kasutamise üldpõhimõtetega vastuolus olevaks või SteelBlue Aleksandra Pochrońi hea maine kahjustamiseks.

3.5. Isik, kellelt on ära võetud veebipoe kasutusõigus, ei tohi end uuesti registreerida ilma SteelBlue Aleksandra Pochrońi eelneva nõusolekuta.

3.6. Veebilehel osutatavate teenustega seotud sõnumite ja andmete edastamise turvalisuse tagamiseks rakendab Veebipood pakutavate teenuste turvalisuse ohuastmele vastavaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, eelkõige meetmeid, et vältida volitamata isikute poolt Internetis saadetud isikuandmete hankimine ja muutmine.

3.7. Klient on eelkõige kohustatud:

a) mitte pakkuda ega edastada seadusega keelatud sisu, nt sisu, mis propageerib vägivalda, on laimav või rikub kolmandate isikute isiklikke ja muid õigusi;

b) kasutada veebipoodi viisil, mis ei sega selle toimimist, eelkõige konkreetse tarkvara või seadmete kasutamise kaudu;

c) mitte teha selliseid toiminguid nagu: soovimatu kommertsteabe (rämpsposti) saatmine või postitamine veebipoe osana,

d) kasutada veebipoodi viisil, mis ei ole teistele klientidele ja SteelBlue Aleksandra Pochrońile ebamugav,

e) kasutada veebipoes sisalduvat sisu ainult isiklikuks otstarbeks,

f) kasutama veebipoodi viisil, mis on kooskõlas Poola Vabariigi territooriumil kehtivate seaduste sätetega, eeskirjade sätetega, samuti Interneti kasutamise üldpõhimõtetega.

IV. Müügilepingu sõlmimise kord

4.1. Veebipoe vahendusel Müügilepingu sõlmimiseks minge veebilehele www.steelblue.pl, valige tooted, tehes edasised tehnilised sammud Kliendile kuvatavate teadete ja veebilehel oleva teabe alusel.

4.2. Tellitud kaupade valik kliendi poolt toimub lisades need ostukorvi.

4.3. Tellimuse vormistamisel - kuni nupu "Telli" vajutamiseni - saab Klient sisestatud andmeid ja Kauba valikut muuta. Selleks järgige kuvatavaid teateid ja veebisaidil saadaolevat teavet.

4.4. Pärast seda, kui Veebipoodi kasutav Klient edastab kõik vajalikud andmed, kuvatakse esitatud Tellimuse kokkuvõte. Tehtud tellimuse kokkuvõte sisaldab teavet järgmise kohta:

a) lepingu ese,

b) tellitud toodete või teenuste ühiku- ja koguhind, sealhulgas tarnekulud ja lisakulud (kui neid on),

c) valitud makseviis,

d) valitud kohaletoimetamise viis.

4.5. Tellimuse saatmiseks on vaja nõustuda Tingimuste sisuga, esitada kohustuslikuks märgitud isikuandmed ja vajutada nuppu "Kinnita ost".

4.6. Tellimuse saatmine Kliendi poolt on tahteavaldus sõlmida Müügileping SteelBlue Aleksandra Pochrońiga vastavalt Tingimustele.

4.7. Pärast Tellimuse esitamist saab Klient e-kirja pealkirjaga "Tellimuse kinnitus", mis sisaldab lõplikku kinnitust kõigi Tellimuse oluliste elementide kohta.

4.8. Leping loetakse sõlmituks hetkest, kui Klient saab eelpool nimetatud e-kirja.

4.9. Müügileping on sõlmitud poola keeles, sisuga vastavalt määrustele.

V. Kohaletoimetamine

5.1. Nimekirja riikidest, kuhu oma kaupa tarnime, leiate tarneinfo lehelt . Kohaletoimetamine toimub Kliendi poolt Tellimuse vormistamisel märgitud aadressil.

5.2. Tellitud kaubad toimetatakse kohale posti või kulleriga. Tarnekulud on loetletud aadressil www.steelblue.pl/pl/content/1-dostawa . Lisaks märgitakse Tellimuse vormistamise ajal kohaletoimetamise kulud.

5.3. Tarneaeg sõltub valitud tarneviisist. Teavet saadetiste tarneaegade kohta leiate vedajate veebisaitidelt.

5.4. Kliendid pääsevad neile eeskirjadele igal ajal juurde veebisaidi www.steelblue.pl kodulehel oleva lingi kaudu ning saavad selle alla laadida ja välja printida.

5.5. Kauba müügilepingu oluliste sätete konsolideerimine, turvamine, avalikustamine ja Kliendile kinnitamine toimub Kliendi saatmisega märgitud e-posti aadressile ning Kauba sisaldavale saadetisele ostu kinnitava dokumendi lisamisega.

VI. Hinnad ja makseviisid

6.1. Kaupade hinnad on toodud Poola zlottides ja sisaldavad kõiki komponente, sh käibemaksu (koos määraga), tollimakse ja kõiki muid komponente.

6.2. Kliendil on võimalus tasuda hind:

a) pangaülekandega pangakonto numbrile,

b) makse PayU SA süsteemis,

c) maksmine süsteemis Przelewy24,

d) tasumine paynow süsteemis.

e) makse Visa, MasterCardiga (krediitkaardilt võetakse tasu tellimuse vormistamise ajal),

f) kättesaamisel

g) maksete edasilükkamine (7 päeva) - ainult koolidele, eelarveüksustele ja riigiasutustele,

h) makse PayPali süsteemis,

i) maksmine Revoluti süsteemis.

VII. Lepingust taganemise õigus

Lepingust taganemine (tagastamine) suhetes KLIENTIDEGA, kes on TARBIJAD:

Teil on õigus põhjust avaldamata lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel päevast, mil kauba omandate või teie poolt märgitud kolmas isik, kes ei ole vedaja, kauba füüsiliselt oma valdusesse sai.

Oma taganemisõiguse kasutamiseks peate meid teavitama oma otsusest lepingust taganeda ühemõttelise avaldusega (nt posti, faksi või e-posti teel saadetud kirjaga). Teave tuleb saata järgmisele aadressile: SteelBlue Aleksandra Pochroń, Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varssavi või e-posti teel järgmisele aadressile: sklep@steelblue.pl.

Lepingust taganemise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate enne lepingust taganemise tähtaega teavet oma lepingust taganemise õiguse kasutamise kohta.

Lepingust taganemine (tagastamine) suhetes KLIENTIDEGA, kes ei ole TARBIJAD (kehtib ettevõtjatele ja asutustele):

Ettevõtjatega sõlmitud lepingute defektide garantii ja kvaliteedigarantii põhimõtteid käsitlevad eeskirjad võetakse vastu tsiviilseadustiku artiklites 556–581 vastu võetud sõnastuses.

Lepingust taganemise tagajärjed

Käesolevast lepingust taganemise korral tagastame kõik Teilt laekunud maksed, sealhulgas kauba kohaletoimetamise kulud (v.a lisakulud, mis tulenevad Teie poolt valitud tarneviisist, mis ei ole meie poolt pakutud odavaim tavatarneviis) , viivitamata ja igal juhul mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kuupäevast, mil meid teavitati teie otsusest kasutada õigust sellest lepingust taganeda. Tagastame makse kasutades samu makseviise, mida kasutasite algse tehingu puhul, kui te pole sõnaselgelt teisiti kokku leppinud; igal juhul ei kaasne teile selle hüvitamise tõttu mingeid tasusid. Võime hüvitist kinni pidada kuni kauba kättesaamiseni või kuni meile esitatakse tõend selle tagastamise kohta, olenevalt sellest, kumb toimub varem.

Palun saatke kaup tagasi või andke meile järgmisele aadressile: SteelBlue Aleksandra Pochroń, Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varssavi, viivitamatult ja igal juhul mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kuupäevast, mil teavitasite meid lepingust taganemisest. Tähtajast peetakse kinni, kui saadate kauba tagasi enne 14 päeva möödumist. Kauba tagastamise otsesed kulud peate kandma teie. Vastutate ainult eseme väärtuse vähendamise eest, mis tuleneb selle kasutamisest muul viisil, kui oli vajalik eseme olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks.

VIII. Kaebused Kauba kohta

8.1. SteelBlue Aleksandra Pochroń kui müüja vastutab Kliendi ees, kes on tarbija art. TsK § 22 [1] alusel puuduste garantii tsiviilkoodeksis nimetatud ulatuses.

8.2. Kaebused, mis tulenevad Kliendi seadusega või käesolevate eeskirjadega tagatud õiguste rikkumisest, tuleb saata aadressil sklep@steelblue.pl. SteelBlue Aleksandra Pochroń kohustub iga kaebust läbi vaatama 14 päeva jooksul ja kui see ei olnud võimalik, teavitama klienti selle aja jooksul, millal kaebust käsitletakse.

IX. Kaebused elektrooniliste teenuste osutamise kohta

9.1. SteelBlue Aleksandra Pochroń astub samme, et tagada Kaupluse nõuetekohane toimimine, niivõrd, kuivõrd see tuleneb praegustest tehnilistest teadmistest, ning kohustub kõrvaldama mõistliku aja jooksul kõik klientide teatatud eeskirjade eiramised.

9.2. Klient on kohustatud SteelBlue Aleksandra Pochrońi viivitamatult teavitama e-poe veebilehe töös esinevatest eeskirjade eiramistest või katkestustest.

9.3. Kaupluse toimimisega seotud rikkumistest võib Klient teatada kirjalikult aadressil: Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varssavi või e-posti teel järgmisele aadressile: sklep@steelblue.pl.

9.4. Klient peab kaebuses esitama oma ees- ja perekonnanime, kirjavahetuse aadressi, Kaupluse toimimisega seotud rikkumiste liigi ja kuupäeva.

9.5. SteelBlue Aleksandra Pochroń kohustub iga kaebust läbi vaatama 14 päeva jooksul ja kui see ei olnud võimalik, teavitama klienti selle aja jooksul, millal kaebust käsitletakse.

X. Lõppsätted

10.1. SteelBlue Aleksandra Pochrońi ja kunsti mõistes tarbijast kliendi vahel tekkivate vaidluste lahendamine. Tsiviilseadustiku 22 [1] kohaselt allub pädevatele kohtutele tsiviilkohtumenetluse seadustiku asjakohaste sätete kohaselt.

10.2. SteelBlue Aleksandra Pochrońi ja kliendi vahel, kes ei ole tarbija kunsti mõistes, tekkivate vaidluste lahendamine. Tsiviilseadustiku tsiviilseadustiku artikli 22 [1] kohaselt on SteelBlue Aleksandra Pochrońi asukoha pädev kohus.

10.3. Nendes eeskirjades käsitlemata küsimustes kohaldatakse tsiviilseadustiku sätteid, elektrooniliste teenuste osutamise seaduse sätteid ja muid asjakohaseid Poola õiguse sätteid.