Statut

Pravila SteelBlue online trgovine

od 13. srpnja 2022

I. Definicije

Izrazi koji se koriste u Pravilniku znače:

1. Kupac - fizička osoba, pravna osoba ili organizacijska jedinica koja nije pravna osoba, čijim posebnim odredbama se daje poslovna sposobnost, koja daje Narudžbu unutar Trgovine;

2. Građanski zakonik - Zakon od 23. travnja 1964. (Službeni glasnik br. 16, točka 93, s izmjenama i dopunama);

3. Pravilnik – ovaj Pravilnik za pružanje elektroničkih usluga u sklopu SteelBlue internet trgovine;

4. Internetska trgovina (Trgovina) - internetska stranica dostupna na www.steelblue.pl, putem koje Kupac može posebno naručiti;

5. Roba - proizvodi predstavljeni u Internet trgovini;

6. Kupoprodajni ugovor - ugovor o prodaji Robe u smislu Građanskog zakonika, sklopljen između SteelBlue i Kupca, sklopljen korištenjem web stranice Trgovine;

7. Zakon o pravima potrošača - Zakon od 30. svibnja 2014. o pravima potrošača (Zbornik zakona iz 2014., točka 827);

8. Zakon o pružanju elektroničkih usluga - Zakon od 18. srpnja 2002. o pružanju elektroničkih usluga (Službeni glasnik RS, br. 144, točka 1204, s izmjenama i dopunama);

9. Narudžba - izjava volje Kupca, usmjerena izravno na sklapanje Ugovora o prodaji, u kojoj se posebno navodi vrsta i količina Robe.

II. Opće odredbe

2.1. Ovim Pravilima definirana su pravila korištenja internetske trgovine dostupne na www.steelblue.pl.

2.2. Ovaj Pravilnik su propisi iz čl. 8. Zakona o pružanju elektroničkih usluga.

2.3. Ovim se Pravilnikom posebno utvrđuju:

a) pravila za registraciju i korištenje računa kao dijela internetske trgovine;

b) uvjete za elektroničku rezervaciju proizvoda dostupnih u internetskoj trgovini;

c) odredbe i uvjete za slanje Narudžbi elektroničkim putem u sklopu internetske trgovine;

d) pravila za sklapanje Kupoprodajnih ugovora korištenjem usluga koje se pružaju u sklopu Internet trgovine.

2.4. Korištenje internetske trgovine moguće je pod uvjetom da ICT sustav koji Kupac koristi ispunjava sljedeće minimalne tehničke uvjete:

a) Internet Explorer verzija 8 ili novija s omogućenim JavaScriptom, ili

b) Google Chrome, Opera ili Mozilla Firefox s omogućenim JavaScriptom,

c) minimalna razlučivost ekrana od 1024 x 768 piksela.

2.5. Za korištenje internetske trgovine Kupac treba sam osigurati pristup računalnoj stanici ili krajnjem uređaju s pristupom Internetu.

2.6. Sukladno važećim zakonima, SteelBlue zadržava pravo ograničiti pružanje usluga putem Internet trgovine na osobe starije od 18 godina. U tom slučaju potencijalni kupci će biti obaviješteni o gore navedenom.

2.7. Kupci mogu pristupiti ovom Pravilniku u bilo kojem trenutku putem poveznice na početnoj stranici web stranice www.steelblue.pl te ga preuzeti i ispisati.

2.8. Informacije o Robama koje se nalaze na web stranicama Trgovine, posebice njihovi opisi, tehnički i funkcionalni parametri i cijene, predstavljaju poziv na sklapanje ugovora, u smislu čl. 71. Građanskog zakonika.

III. Pravila korištenja Internet trgovine

3.1. Uvjet za početak korištenja Internet trgovine je registracija u njezinim okvirima.

3.2. Registracija se odvija ispunjavanjem i prihvaćanjem obrasca za registraciju dostupnog na jednoj od stranica Trgovine.

3.3. Uvjet za registraciju je suglasnost sa sadržajem Pravilnika i davanje osobnih podataka označenih kao obvezni.

3.4. SteelBlue može lišiti kupca prava na korištenje internetske trgovine, kao i ograničiti mu pristup nekim ili svim resursima internetske trgovine, s trenutnim učinkom, u slučaju da kupac prekrši odredbe, a posebno kada kupac:

a) dali neistinite, netočne ili zastarjele podatke prilikom registracije u internetskoj trgovini, dovodeći u zabludu ili kršeći prava trećih osoba,

b) počinio povredu osobnih prava trećih osoba putem internetske trgovine, posebice osobnih prava drugih kupaca internetske trgovine,

c) upušta se u druga ponašanja za koja SteelBlue smatra da nisu u skladu s važećim zakonom ili općim načelima korištenja interneta, ili štetna za dobro ime SteelBluea.

3.5. Osoba kojoj je oduzeto pravo korištenja internet trgovine ne može se ponovno registrirati bez prethodne suglasnosti SteelBlue.

3.6. Kako bi se osigurala sigurnost prijenosa poruka i podataka u vezi s uslugama koje se pružaju na web stranici, Internet trgovina poduzima tehničke i organizacijske mjere primjerene stupnju ugroženosti sigurnosti pruženih usluga, posebice mjere za sprječavanje prikupljanje i izmjena osobnih podataka poslanih putem interneta od strane neovlaštenih osoba.

3.7. Kupac je posebno dužan:

a) neće pružati ili prenositi sadržaje zabranjene zakonom, npr. sadržaje koji promiču nasilje, klevetnički ili krše osobna prava i druga prava trećih strana,

b) koristiti Internet trgovinu na način da ne ometa njezino funkcioniranje, posebice korištenjem određenog softvera ili uređaja,

c) nepoduzimanje radnji kao što su: slanje ili objavljivanje neželjenih komercijalnih informacija (spam) u sklopu Internet trgovine,

d) koristiti Internet trgovinu na način koji nije neugodan za druge kupce i za SteelBlue,

e) koristiti bilo koji sadržaj objavljen kao dio internetske trgovine samo za osobnu upotrebu,

f) koristiti internetsku trgovinu u skladu s odredbama zakona koji su na snazi na području Republike Poljske, odredbama Pravilnika, kao i s općim načelima korištenja interneta.

IV. Postupak sklapanja kupoprodajnog ugovora

4.1. Kako biste sklopili Kupoprodajni ugovor putem internetske trgovine, posjetite web stranicu www.steelblue.pl, odaberite proizvode, poduzmite daljnje tehničke korake na temelju poruka prikazanih Kupcu i informacija dostupnih na web stranici.

4.2. Odabir naručene Robe od strane Kupca vrši se dodavanjem iste u košaricu.

4.3. Prilikom zadavanja Narudžbe - do pritiska na gumb "Naruči" - Kupac ima mogućnost izmjene unesenih podataka i kod odabira Robe. Da biste to učinili, slijedite poruke prikazane Kupcu i informacije dostupne na web stranici.

4.4. Nakon što Kupac putem Internet trgovine unese sve potrebne podatke, prikazat će mu se sažetak izvršene Narudžbe. Sažetak poslane Narudžbe sadržavat će podatke o:

a) predmet narudžbe,

b) jediničnu i ukupnu cijenu naručenih proizvoda ili usluga, uključujući troškove dostave i dodatne troškove (ako postoje),

c) odabrani način plaćanja,

d) odabrani način dostave.

4.5. Za slanje Narudžbe potrebno je prihvatiti sadržaj Pravilnika, unijeti osobne podatke označene kao obvezni te pritisnuti gumb "Potvrdi kupnju".

4.6. Slanje Narudžbe od strane Kupca je izjava volje za sklapanje Kupoprodajnog ugovora sa SteelBlue, u skladu s Pravilnikom.

4.7. Nakon predaje Narudžbe, Kupac prima e-mail s naslovom "Potvrda narudžbe", koji sadrži konačnu potvrdu svih bitnih elemenata Narudžbe.

4.8. Ugovor se smatra sklopljenim kada Kupac primi gore navedenu e-mail poruku.

4.9. Kupoprodajni ugovor je sklopljen na poljskom jeziku, sa sadržajem u skladu s Pravilnikom.

V. Isporuka

5.1. Popis zemalja u koje isporučujemo robu možete pronaći na stranici s informacijama o dostavi . Dostava se vrši na adresu koju je Kupac naveo prilikom narudžbe.

5.2. Dostava naručene robe vrši se poštom ili kurirskom službom. Troškovi dostave navedeni su na www.steelblue.pl/pl/content/1-dostawa . Osim toga, troškovi dostave bit će naznačeni u trenutku predaje Narudžbe.

5.3. Rok isporuke ovisi o odabranom obliku dostave. Informacije o rokovima dostave možete pronaći na web stranicama prijevoznika.

5.4. Kupci mogu pristupiti ovom Pravilniku u bilo kojem trenutku putem poveznice na početnoj stranici web stranice www.steelblue.pl te ga preuzeti i ispisati.

5.5. Konsolidacija, sigurnost, otkrivanje i potvrda Kupcu relevantnih odredbi Ugovora o prodaji Robe odvija se slanjem Kupca na navedenu adresu e-pošte i prilaganjem dokumenta koji potvrđuje kupnju paketu koji sadrži Robu.

VI. Cijene i načini plaćanja

6.1. Cijene Robe dane su u poljskim zlotima i uključuju sve komponente, uključujući PDV (uz navođenje stope), carinu i sve ostale komponente.

6.2. Kupac ima mogućnost plaćanja cijene:

a) uplatom na broj žiro računa,

b) plaćanje u sustavu PayU SA,

c) plaćanje u sustavu Przelewy24,

d) plaćanje u paynow sustavu.

e) plaćanje Visa, MasterCard platnom karticom (kreditna kartica se tereti u trenutku narudžbe),

f) po primitku,

g) odgođeno plaćanje (7 dana) - samo za škole, proračunske jedinice i državne ustanove,

h) plaćanje u sustavu PayPal,

i) plaćanje u sustavu Revolut.

VII. Pravo na odustanak

Odustanak od ugovora (povrati) u odnosima s KLIJENTIMA koji su POTROŠAČI:

Imate pravo odustati od ovog ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Rok za odustanak od ugovora istječe nakon 14 dana od dana kada ste došli u posjed artikla ili od dana kada je treća osoba koja nije prijevoznik a koju ste vi naveli došla u posjed artikla.

Kako biste ostvarili svoje pravo na povlačenje, morate nas obavijestiti o svojoj odluci da povučete ovaj ugovor nedvosmislenom izjavom (npr. pismom poslanim poštom, faksom ili e-poštom). Informacije treba poslati na sljedeću adresu: SteelBlue, Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varšava ili e-poštom na sklep@steelblue.pl.

Kako biste ispoštovali rok za odustanak od ugovora, dovoljno je da prije isteka roka za odustanak pošaljete podatke o ostvarivanju prava na odustanak od ugovora.

Odustajanje od ugovora (povrati) u odnosima s KUPCIMA koji nisu POTROŠAČI (odnosi se na poduzetnike i ustanove):

Propisi o načelima jamstva za nedostatke i jamstva kvalitete u ugovorima s poduzetnicima donose se izravno u tekstu usvojenom u Građanskom zakoniku, članci 556.-581.

Posljedice odustajanja od ugovora

Ako odustanete od ovog ugovora, nadoknadit ćemo vam sva plaćanja koja smo primili od vas, uključujući troškove isporuke robe (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz vrste isporuke koju odaberete, osim najjeftinije vrste standardne isporuke koju nudi nas), odmah i u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo obaviješteni o vašoj odluci da iskoristite pravo na odustanak od ovog ugovora. Povrat ćemo izvršiti koristeći isto sredstvo plaćanja koje ste upotrijebili u izvornoj transakciji, osim ako niste izričito dogovorili drugačije; u svakom slučaju, nećete imati nikakve naknade u vezi s ovim povratom. Možemo zadržati povrat do primitka artikla ili dok nam ne dostavite dokaz o povratu, ovisno o tome što se dogodi prije.

Molimo pošaljite natrag ili predajte predmet na SteelBlue, Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warsaw, odmah, au svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nas obavijestili o svom povlačenju iz ovog ugovora. Rok je ispoštovan ako artikl pošaljete natrag prije isteka roka od 14 dana. Morat ćete snositi izravne troškove povrata artikla. Odgovorni ste samo za smanjenje vrijednosti artikla do kojeg je došlo zbog korištenja istog na drugačiji način nego što je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja artikla.

VIII. Reklamacije na robu

8.1. SteelBlue kao prodavatelj odgovara Kupcu koji je potrošač u smislu čl. 22 [1] Građanskog zakonika, pod jamstvom za nedostatke u mjeri navedenoj u Građanskom zakoniku.

8.2. Pritužbe koje proizlaze iz kršenja prava Kupca zajamčenih zakonom ili ovim Pravilnikom treba poslati na adresu sklep@steelblue.pl. SteelBlue se obvezuje da će svaki prigovor razmotriti u roku od 14 dana, a ukoliko to nije bilo moguće, u tom roku obavijestiti Kupca kada će prigovor biti razmotren.

IX. Pritužbe na pružanje elektroničkih usluga

9.1. SteelBlue poduzima korake kako bi osigurao pravilan rad Trgovine, u mjeri u kojoj proizlazi iz trenutnog tehničkog znanja te se obvezuje otkloniti sve nepravilnosti koje prijave kupci u razumnom roku.

9.2. Kupac je dužan odmah obavijestiti SteelBlue o svim nepravilnostima ili smetnjama u radu web stranice Internet trgovine.

9.3. Nepravilnosti u radu Trgovine Kupac može prijaviti pisanim putem na adresu: Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varšava ili e-poštom na sklep@steelblue.pl.

9.4. U prigovoru Kupac treba navesti svoje ime i prezime, adresu za dopisivanje, vrstu i datum nepravilnosti u radu Trgovine.

9.5. SteelBlue se obvezuje da će svaki prigovor razmotriti u roku od 14 dana, a ukoliko to nije bilo moguće, u tom roku obavijestiti Kupca kada će prigovor biti razmotren.

X. Završne odredbe

10.1. Rješavanje svih sporova koji nastanu između SteelBluea i Kupca koji je potrošač u smislu čl. 22 [1] Građanskog zakona, podnijet će se nadležnim sudovima u skladu s odredbama odgovarajućih odredaba Zakona o parničnom postupku.

10.2. Rješavanje svih sporova koji nastanu između SteelBluea i Kupca koji nije potrošač u smislu čl. 22 [1] Građanskog zakonika Građanskog zakonika, podnosi se sudu nadležnom prema sjedištu SteelBluea.

10.3. U pitanjima koja nisu obuhvaćena ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Građanskog zakonika, odredbe Zakona o pružanju elektroničkih usluga i druge relevantne odredbe poljskog zakona.