Törvény

A SteelBlue webáruház szabályzata

2022.07.13

I. Definíciók

A Szabályzatban használt kifejezések jelentése:

1. Vásárló - az Áruházon belül Megrendelést leadó természetes személy, jogi személy vagy nem jogi személy szervezeti egység, amelynek külön rendelkezései jogképességet biztosítanak;

2. Polgári Törvénykönyv - az 1964. április 23-i törvény (Jogi Közlöny 16. szám, 93. tétel, módosításokkal);

3. Szabályzat - jelen Szabályzat a SteelBlue webáruház részeként történő elektronikus szolgáltatások nyújtására;

4. Online Áruház (Üzlet) - a www.steelblue.pl címen elérhető weboldal, amelyen keresztül az Ügyfél különösen Megrendeléseket adhat le;

5. Áruk - a Webáruházban bemutatott termékek;

6. Adásvételi szerződés - a Polgári Törvénykönyv szerinti Áruk adásvételére irányuló szerződés, amely a SteelBlue Aleksandra Pochroń és a Vevő között jön létre, az Áruház weboldalán keresztül;

7. Fogyasztói jogokról szóló törvény - a fogyasztói jogokról szóló, 2014. május 30-i törvény (2014. évi Jogi Közlöny, 827. tétel);

8. Törvény az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról - az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló 2002. július 18-i törvény (Hivatalos Közlöny 144. sz., 1204. pont a módosításokkal);

9. Megrendelés - Vevő szándéknyilatkozata, amely közvetlenül az adásvételi szerződés megkötésére irányul, különös tekintettel az Áru típusára és mennyiségére.

II. Általános rendelkezések

2.1. Jelen Szabályzat határozza meg a www.steelblue.pl weboldalon elérhető online áruház használatának szabályait.

2.2. Jelen Szabályzat a Ptk. törvény 8. -a alapján.

2.3. A www.steelblue.pl címen működő online áruházat Aleksandra Pochroń vezeti, aki SteelBlue néven üzleti tevékenységet folytat Aleksandra Pochroń, amely bejegyzett gazdasági tevékenységi nyilvántartásba (CEIDG), NIP 8262208763, REGON: 386287130. gazdasági ügyekben illetékes miniszter. Cégcím: Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varsó.

2.4. Ezek a rendeletek különösen a következőket határozzák meg:

a) az online áruház részeként történő regisztráció és a fiók használatának szabályai;

b) az online áruház részeként elérhető termékek elektronikus lefoglalásának feltételeit;

c) az online áruház részeként elektronikus úton történő Megrendelések leadásának feltételeit;

d) a Webáruház részeként nyújtott szolgáltatások igénybevételével adásvételi szerződés megkötésének szabályai.

2.5. A webáruház használata akkor lehetséges, ha a vásárló által használt ICT rendszer megfelel az alábbi minimális műszaki követelményeknek:

a) Az Internet Explorer 8-as vagy újabb verziója engedélyezett JavaScripttel, vagy

b) Google Chrome, Opera vagy Mozilla Firefox engedélyezett JavaScript támogatással,

c) a képernyő minimális felbontása 1024 x 768 pixel.

2.6. Az online áruház használatához a vásárlónak hozzáférést kell szereznie egy internet-hozzáféréssel rendelkező számítógéphez vagy végberendezéshez.

2.7. A hatályos jogszabályokkal összhangban a SteelBlue Aleksandra Pochroń fenntartja a jogot, hogy a 18. életévüket betöltött személyekre korlátozza az online áruházon keresztüli szolgáltatások nyújtását. Ebben az esetben a potenciális ügyfelek értesítést kapnak a fentiekről.

2.8. Az ügyfelek bármikor hozzáférhetnek a jelen Szabályzathoz a www.steelblue.pl honlapon található linken keresztül, letölthetik és kinyomtathatják.

2.9. Az Áruház weboldalain közölt információk, különösen azok leírása, műszaki és teljesítmény paraméterei, árai szerződéskötésre való felhívásnak minősülnek a cikk értelmében. 71. §-a alapján.

III. A Webáruház használatának szabályai

3.1. A Webáruház használatának megkezdésének feltétele az alatta történő regisztráció.

3.2. A regisztráció az Áruház valamelyik weboldalán elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével és elfogadásával történik.

3.3. A regisztráció feltétele a Szabályzatban foglaltak elfogadása és a kötelezően megjelölt személyes adatok megadása.

3.4. A SteelBlue Aleksandra Pochroń megfoszthatja a Vásárlót az online áruház használatának jogától, és azonnali hatállyal korlátozhatja hozzáférését az online áruház egyes vagy összes forrásához, amennyiben az Ügyfél megsérti a Szabályzatot, így különösen amikor az Ügyfél:

a) a webáruházban való regisztráció során valótlan, pontatlan vagy elavult adatot adott meg, amely félrevezető vagy harmadik személyek jogait sérti,

b) az internetes áruházon keresztül harmadik személyek személyiségi jogait, így különösen a webáruház többi vásárlójának személyiségi jogait megsértette,

c) egyéb magatartást tanúsít, amelyet a SteelBlue Aleksandra Pochroń az alkalmazandó joggal vagy az internethasználat általános elveivel összeegyeztethetetlennek, illetve a SteelBlue Aleksandra Pochroń jó hírnevének sértőnek tekint.

3.5. Az a személy, akit megfosztottak az online áruház használatának jogától, a SteelBlue Aleksandra Pochroń előzetes hozzájárulása nélkül nem regisztrálhat újra.

3.6. A Weboldalon nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos üzenetek és adatok továbbításának biztonsága érdekében a Webáruház megteszi a nyújtott szolgáltatások biztonságát veszélyeztetettség mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket, különös tekintettel a megelőzésre. az interneten küldött személyes adatok illetéktelenek általi megszerzése és módosítása.

3.7. Az ügyfél köteles különösen:

a) ne adjon át vagy ne továbbítson törvény által tiltott tartalmat, például olyan tartalmat, amely erőszakot hirdet, rágalmazó vagy sérti harmadik felek személyes és egyéb jogait,

b) a Webáruházat működését nem zavaró módon, így különösen meghatározott szoftverek vagy eszközök használatával használja,

c) nem tesz olyan lépéseket, mint például: kéretlen kereskedelmi információk (spam) küldése vagy közzététele az Online Áruház részeként,

d) a Webáruházat más vásárlók és a SteelBlue Aleksandra Pochroń számára nem kényelmetlen módon használni,

e) a Webáruházban található bármely tartalom kizárólag személyes használatra történő felhasználása,

f) az Internetes áruházat a Lengyel Köztársaság területén hatályos jogszabályok rendelkezéseivel, a Szabályzatban foglaltakkal, valamint az internethasználat általános elveivel összhangban használja.

IV. Adásvételi szerződés megkötésének eljárása

4.1. Az online áruházon keresztül történő adásvételi szerződés megkötéséhez látogasson el a www.steelblue.pl weboldalra, válassza ki a termékeket, és tegye meg a további technikai lépéseket az Ügyfélnek megjelenő üzenetek és a weboldalon elérhető információk alapján.

4.2. A megrendelt áruk vásárló általi kiválasztása a kosárba helyezéssel történik.

4.3. Megrendelés leadásakor – a „Megrendelem” gomb megnyomásáig – a Megrendelő módosíthatja a megadott adatokat és az Áru kiválasztását. Ehhez kövesse a megjelenített üzeneteket és a weboldalon elérhető információkat.

4.4. Miután a Webáruházat használó Ügyfél megadja az összes szükséges adatot, megjelenik a leadott Megrendelés összesítője. A leadott Megrendelés összesítője a következőket tartalmazza:

a) a szerződés tárgya,

b) a megrendelt termékek vagy szolgáltatások egységára és teljes ára, beleértve a szállítási költségeket és a járulékos költségeket (ha vannak),

c) választott fizetési mód,

d) választott kézbesítési mód.

4.5. A Megrendelés elküldéséhez szükséges a Szabályzatban foglaltak elfogadása, a kötelezően megjelölt személyes adatok megadása és a „Vásárlás megerősítése” gomb megnyomása.

4.6. A Megrendelés Megrendelő általi elküldése szándéknyilatkozat a SteelBlue Aleksandra Pochroń céggel történő adásvételi szerződés megkötésére, a Szabályzatnak megfelelően.

4.7. A Megrendelő a Megrendelés leadását követően „Megrendelés visszaigazolása” címmel e-mailt kap, amely tartalmazza a Megrendelés minden lényeges elemének végleges visszaigazolását.

4.8. A szerződés azzal a pillanattal minősül megkötöttnek, amikor az Ügyfél megkapja a fent említett e-mailt.

4.9. Az adásvételi szerződés lengyel nyelven, a Szabályzatnak megfelelő tartalommal jön létre.

V. Szállítás

5.1. Azon országok listája, ahová áruinkat szállítjuk, a szállítási információs oldalon található. A kiszállítás a Megrendelő által a Megrendelés leadásakor megadott címre történik.

5.2. A megrendelt árut postai úton vagy futárral szállítjuk. A szállítási költségek a www.steelblue.pl/pl/content/1-dostawa oldalon találhatók . Ezen felül a szállítási költségek a Megrendelés leadásakor kerülnek feltüntetésre.

5.3. A szállítási határidő a választott szállítási módtól függ. A szállítmányok kézbesítési idejére vonatkozó információk a fuvarozók weboldalain találhatók.

5.4. Az ügyfelek bármikor hozzáférhetnek a jelen Szabályzathoz a www.steelblue.pl honlapon található linken keresztül, letölthetik és kinyomtathatják.

5.5. Az Áru adásvételére vonatkozó Szerződés lényeges rendelkezéseinek megszilárdítása, biztonságba helyezése, közlése és az Ügyfél felé történő megerősítése úgy történik, hogy a Vásárlót a megadott e-mail címre elküldi, és az Árut tartalmazó szállítmányhoz csatolja a vásárlást igazoló dokumentumot.

VI. Árak és fizetési módok

6.1. Az Áruk ára lengyel zlotyban értendő, és minden összetevőt tartalmaz, beleértve az ÁFA-t (beleértve az árfolyamot), a vámokat és az összes többi összetevőt.

6.2. A vásárlónak lehetősége van az ár megfizetésére:

a) banki átutalással a bankszámlaszámra,

b) fizetés a PayU SA rendszerben,

c) fizetés a Przelewy24 rendszerben,

d) fizetés a paynow rendszerben.

e) Visa, MasterCard fizetés (a hitelkártya terhelése megrendeléskor történik),

f) átvételkor,

g) halasztott fizetés (7 nap) - csak iskolák, költségvetési egységek és állami intézmények esetében,

h) fizetés a PayPal rendszerben,

i) fizetés a Revolut rendszerben.

VII. A szerződéstől való elállás joga

Szerződéstől való elállás (visszaküldés) FOGYASZTÓ VEVŐKKEL:

Önnek jogában áll 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amikor az árut Ön, vagy a fuvarozótól eltérő, az Ön által megjelölt harmadik személy fizikai birtokba veszi.

Elállási jogának gyakorlásához egyértelmű nyilatkozattal (például postán, faxon vagy e-mailben küldött levélben) közölnie kell velünk a jelen szerződéstől való elállási döntését. Az információkat a következő címre kell elküldeni: SteelBlue Aleksandra Pochroń, Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varsó vagy e-mailben a következő címre: sklep@steelblue.pl.

A szerződéstől való elállási határidő betartásához elegendő, ha a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt tájékoztatást küld elállási jogának gyakorlásáról.

Szerződéstől való elállás (visszaküldés) nem FOGYASZTÓ VEVŐKKEL (vállalkozókra és intézményekre vonatkozik):

A vállalkozókkal kötött szerződésekben a hibaszavatosság és a minőségi garancia elveire vonatkozó előírásokat közvetlenül a Polgári Törvénykönyv 556-581.

A szerződéstől való elállás következményei

A jelen szerződéstől való elállás esetén visszatérítjük az Öntől kapott összes fizetést, beleértve az áru kiszállításának költségeit is (kivéve az általunk kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő, Ön által választott szállítási módból eredő többletköltségeket) , azonnal, de minden esetben legkésőbb 14 napon belül attól a naptól számítva, amikor arról a döntéséről értesültünk, hogy gyakorolja a jelen szerződéstől való elállási jogát. A fizetést ugyanazokkal a fizetési módokkal térítjük vissza, mint amelyeket az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha kifejezetten másként állapodott meg; semmi esetre sem terheli Önt semmilyen díj a visszatérítés következtében. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg meg nem kapjuk a terméket, vagy amíg a visszaküldésről igazolást nem kapunk, attól függően, hogy melyik következik be előbb.

Kérjük, küldje vissza vagy adja meg a terméket a következő címre: SteelBlue Aleksandra Pochroń, Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varsó, azonnal, de legkésőbb 14 napon belül attól a naptól számítva, amikor Ön tájékoztatott bennünket a szerződéstől való elállásáról. A határidő betartható, ha Ön a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi az árut. Önnek kell állnia az áru visszaküldésének közvetlen költségét. Ön csak azért felelős, hogy a tárgyat attól eltérő módon használja, hogy a tárgy jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges volt.

VIII. Panaszok az Árukkal kapcsolatban

8.1. A SteelBlue Aleksandra Pochroń mint eladó felelősséggel tartozik a Vevővel szemben, aki a cikk értelmében fogyasztó. 22. §-a [1] bekezdése szerint, a Ptk.-ban meghatározott mértékig kellékszavatossági jogviszony keretében.

8.2. Az Ügyfél törvényben vagy jelen Szabályzatban biztosított jogainak megsértéséből eredő panaszokat a sklep@steelblue.pl e-mail címre kell küldeni. A SteelBlue Aleksandra Pochroń vállalja, hogy minden reklamációt 14 napon belül megvizsgál, és ha ez nem volt lehetséges, ez idő alatt tájékoztatja az ügyfelet, hogy mikor veszi figyelembe a panaszt.

IX. Elektronikus szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos panaszok

9.1. A SteelBlue Aleksandra Pochroń lépéseket tesz az Áruház megfelelő működésének biztosítására, a jelenlegi műszaki ismeretek alapján, és vállalja, hogy a vásárlók által jelentett szabálytalanságokat ésszerű időn belül megszünteti.

9.2. A vásárló köteles haladéktalanul értesíteni a SteelBlue Aleksandra Pochroń céget, ha az Online Áruház weboldalának működésében bármilyen rendellenességet vagy megszakítást észlel.

9.3. Az Áruház működésével kapcsolatos szabálytalanságokat a Vásárló írásban jelezheti az alábbi címen: Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varsó vagy e-mailben a következő címre: sklep@steelblue.pl.

9.4. A panaszban a Vásárlónak meg kell adnia vezeték- és vezetéknevét, levelezési címét, az Áruház működésével kapcsolatos rendellenességek típusát és időpontját.

9.5. A SteelBlue Aleksandra Pochroń vállalja, hogy minden reklamációt 14 napon belül megvizsgál, és ha ez nem volt lehetséges, ez idő alatt tájékoztatja az ügyfelet, hogy mikor veszi figyelembe a panaszt.

X. Záró rendelkezések

10.1. A SteelBlue Aleksandra Pochroń és a művészet értelmében fogyasztónak minősülő ügyfél között felmerülő viták rendezése. 22. §-a [1] bekezdése szerint a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései szerint az illetékes bíróságok hatálya alá tartozik.

10.2. A SteelBlue Aleksandra Pochroń és a művészet értelmében fogyasztónak nem minősülő ügyfél között felmerülő viták rendezése. A Polgári Törvénykönyv 22. [1] bekezdése szerint a SteelBlue Aleksandra Pochroń székhelye szerint illetékes bíróságnak kell alávetni.

10.3. A jelen Szabályzat hatálya alá nem tartozó kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény rendelkezései és a lengyel jog egyéb vonatkozó rendelkezései az irányadók.