Statutas

SteelBlue internetinės parduotuvės nuostatai

2022 m. liepos 13 d

I. Apibrėžimai

Taisyklėse vartojamos sąvokos reiškia:

1. Klientas – fizinis asmuo, juridinis asmuo ar organizacinis vienetas, kuris nėra juridinis asmuo, kurio konkrečios nuostatos suteikia veiksnumą, pateikiantis Užsakymą Parduotuvėje;

2. Civilinis kodeksas – 1964 m. balandžio 23 d. įstatymas (Teisės žurnalo Nr. 16, 93 punktas su pakeitimais);

3. Nuostatai – šios elektroninių paslaugų, kaip SteelBlue internetinės parduotuvės dalies, teikimo taisyklės;

4. Internetinė parduotuvė (Parduotuvė) – www.steelblue.pl esanti svetainė, per kurią Klientas, visų pirma, gali pateikti Užsakymus;

5. Prekės – Internetinėje parduotuvėje pateikiamos prekės;

6. Pardavimo sutartis - Prekių pardavimo sutartis Civilinio kodekso prasme, sudaryta tarp SteelBlue ir Kliento, sudaryta naudojantis Parduotuvės interneto svetaine;

7. Vartotojų teisių įstatymas - 2014 m. gegužės 30 d. vartotojų teisių įstatymas (2014 m. Įstatymų leidinys, 827 punktas);

8. Elektroninių paslaugų teikimo įstatymas – 2002 m. liepos 18 d. Elektroninių paslaugų teikimo įstatymas (Įstatymų leidinys Nr. 144, p. 1204, su pakeitimais);

9. Užsakymas – Kliento valios pareiškimas, kuriuo tiesiogiai siekiama sudaryti Pardavimo sutartį, konkrečiai nurodant Prekių rūšį ir kiekį.

II. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios taisyklės apibrėžia naudojimosi internetine parduotuve www.steelblue.pl taisykles.

2.2. Šios taisyklės yra taisyklės, nurodytos 1 str. Elektroninių paslaugų teikimo įstatymo 8 str.

2.3. Šiose taisyklėse visų pirma nurodoma:

a) registracijos ir paskyros naudojimo internetinėje parduotuvėje taisyklės;

b) internetinėje parduotuvėje esančių produktų elektroninio rezervavimo sąlygos;

c) Užsakymų pateikimo elektroniniu būdu kaip internetinės parduotuvės dalis ir sąlygos;

d) Pardavimo sutarčių sudarymo naudojantis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis taisyklės.

2.4. Naudotis internetine parduotuve galima, jeigu Kliento naudojama IRT sistema atitinka šiuos minimalius techninius reikalavimus:

a) Internet Explorer 8 ar naujesnė versija su įjungta JavaScript, arba

b) „Google Chrome“, „Opera“ arba „Mozilla Firefox“ su įjungta „JavaScript“,

c) minimali ekrano skiriamoji geba 1024 x 768 pikseliai.

2.5. Norėdamas naudotis internetine parduotuve, Klientas turi pats gauti prieigą prie kompiuterio stoties arba galutinio įrenginio su interneto prieiga.

2.6. Pagal galiojančius įstatymus SteelBlue pasilieka teisę apriboti paslaugų teikimą per Internetinę parduotuvę asmenims, kurie yra vyresni nei 18 metų. Tokiu atveju potencialūs klientai bus informuoti apie tai, kas išdėstyta aukščiau.

2.7. Klientai gali bet kada susipažinti su šiomis Taisyklėmis naudodami nuorodą, esančią svetainės www.steelblue.pl pagrindiniame puslapyje, atsisiųsti ir atsispausdinti.

2.8. Parduotuvės interneto svetainėse pateikiama informacija apie Prekes, ypač jų aprašymai, techniniai ir funkciniai parametrai bei kainos, yra kvietimas sudaryti sutartį, kaip tai suprantama pagal 2 str. Civilinio kodekso 71 str.

III. Naudojimosi internetine parduotuve taisyklės

3.1. Sąlyga norint pradėti naudotis internetine parduotuve yra registracija jos ribose.

3.2. Registracija vyksta užpildžius ir priėmus registracijos formą, esančią viename iš Parduotuvės puslapių.

3.3. Registracijos sąlyga – sutikimas su Taisyklių turiniu ir asmens duomenų, pažymėtų kaip privalomi, pateikimas.

3.4. SteelBlue gali nedelsiant atimti iš Kliento teisę naudotis internetine parduotuve, taip pat apriboti jo prieigą prie kai kurių ar visų Internetinės parduotuvės išteklių, jei Klientas pažeidžia Nuostatus, o ypač kai klientas:

a) registracijos metu internetinėje parduotuvėje pateikė tikrovės neatitinkančius, netikslius ar pasenusius duomenis, klaidinančius ar pažeidžiančius trečiųjų asmenų teises;

b) per internetinę parduotuvę padarė trečiųjų asmenų asmeninių teisių, ypač kitų internetinės parduotuvės klientų, asmeninių teisių pažeidimą;

c) elgiasi kitokiu elgesiu, kuris, „SteelBlue“ nuomone, neatitinka galiojančių įstatymų ar bendrųjų naudojimosi internetu principų arba kenkia geram „SteelBlue“ vardui.

3.5. Asmuo, kuriam buvo atimta teisė naudotis internetine parduotuve, negali iš naujo registruotis be išankstinio SteelBlue sutikimo.

3.6. Siekdama užtikrinti pranešimų ir duomenų, susijusių su Svetainėje teikiamomis paslaugomis, perdavimo saugumą, Internetinė parduotuvė imasi techninių ir organizacinių priemonių, atitinkančių grėsmės teikiamų paslaugų saugumui laipsnį, ypač priemonių užkirsti kelią neįgaliotiems asmenims siunčiamų asmens duomenų gavimas ir keitimas internete.

3.7. Klientas visų pirma įsipareigoja:

a) neteikti ir neperduoti įstatymų draudžiamo turinio, pvz., smurtą skatinančio, šmeižiančio ar pažeidžiančio asmens teises ir kitas trečiųjų šalių teises,

b) naudotis internetine parduotuve tokiu būdu, kuris netrukdytų jos veikimui, ypač naudojant specialią programinę įrangą ar įrenginius,

c) nesiimti veiksmų, tokių kaip: nepageidaujamos komercinės informacijos (spam) siuntimas ar paskelbimas Internetinėje parduotuvėje,

d) naudotis internetine parduotuve taip, kad nebūtų nepatogu kitiems klientams ir SteelBlue,

e) naudoti bet kokį turinį, paskelbtą kaip Internetinės parduotuvės dalis, tik asmeniniam naudojimui,

f) naudotis Internetine parduotuve taip, kad atitiktų Lenkijos Respublikos teritorijoje galiojančių teisės aktų nuostatas, Taisyklių nuostatas, taip pat bendruosius naudojimosi internetu principus.

IV. Pardavimo sutarties sudarymo tvarka

4.1. Norėdami sudaryti Pardavimo sutartį per internetinę parduotuvę, eikite į svetainę www.steelblue.pl, pasirinkite gaminius, atlikdami tolesnius techninius veiksmus pagal Klientui rodomus pranešimus ir svetainėje esančią informaciją.

4.2. Užsakytas Prekes pasirenka Klientas, įtraukdamas jas į krepšelį.

4.3. Pateikdamas Užsakymą – kol bus paspaustas mygtukas „Užsakyti“ – Klientas turi galimybę keisti įvestus duomenis ir Prekių pasirinkime. Norėdami tai padaryti, vadovaukitės Klientui rodomais pranešimais ir svetainėje esančia informacija.

4.4. Klientui naudojantis Internetine parduotuve pateikus visus reikiamus duomenis, bus rodoma pateikto Užsakymo suvestinė. Pateikto Užsakymo suvestinėje bus pateikta informacija apie:

a) įsakymo dalykas,

b) užsakytų produktų ar paslaugų vienetas ir bendra kaina, įskaitant pristatymo išlaidas ir papildomas išlaidas (jei tokių yra);

c) pasirinktas mokėjimo būdas,

d) pasirinktas pristatymo būdas.

4.5. Norint išsiųsti Užsakymą, būtina sutikti su Taisyklių turiniu, pateikti asmens duomenis, pažymėtus kaip privalomus ir paspausti mygtuką „Patvirtinti pirkimą“.

4.6. Kliento Užsakymo siuntimas yra valios pareiškimas sudaryti Pardavimo sutartį su SteelBlue pagal Taisykles.

4.7. Pateikęs Užsakymą, Klientas gauna el. laišką pavadinimu „Užsakymo patvirtinimas“, kuriame yra galutinis visų esminių Užsakymo elementų patvirtinimas.

4.8. Sutartis laikoma sudaryta, kai Klientas gauna aukščiau nurodytą el.

4.9. Pardavimo sutartis sudaryta lenkų kalba, turinys atitinka nuostatus.

V. Pristatymas

5.1. Šalių, į kurias pristatome savo prekes, sąrašą rasite pristatymo informacijos puslapyje . Pristatymas vyksta adresu, kurį Klientas nurodė pateikdamas Užsakymą.

5.2. Užsakytų Prekių pristatymas vyksta paštu arba per kurjerį. Pristatymo išlaidos nurodytos www.steelblue.pl/pl/content/1-dostawa . Be to, pristatymo išlaidos bus nurodytos užsakymo pateikimo metu.

5.3. Pristatymo data priklauso nuo pasirinktos pristatymo formos. Informaciją apie pristatymo terminus rasite vežėjų interneto svetainėse.

5.4. Klientai gali bet kada susipažinti su šiomis Taisyklėmis naudodami nuorodą, esančią svetainės www.steelblue.pl pagrindiniame puslapyje, atsisiųsti ir atsispausdinti.

5.5. Sujungimas, saugumas, atitinkamų Prekių pardavimo Sutarties nuostatų atskleidimas ir patvirtinimas Klientui vyksta siunčiant Klientą nurodytu elektroninio pašto adresu ir prie pakuotės, kurioje yra Prekės, pridedant pirkimą patvirtinantį dokumentą.

VI. Kainos ir mokėjimo būdai

6.1. Prekių kainos pateiktos Lenkijos zlotais ir į jas įtrauktos visos sudedamosios dalys, įskaitant PVM (nurodant tarifą), muitai ir visi kiti komponentai.

6.2. Klientas turi galimybę sumokėti kainą:

a) pavedimu į banko sąskaitos numerį,

b) mokėjimas PayU SA sistemoje,

c) mokėjimas Przelewy24 sistemoje,

d) mokėjimas paynow sistemoje.

e) mokėjimas Visa, MasterCard mokėjimo kortele (kreditinė kortelė nurašoma užsakymo pateikimo metu),

f) gavus,

g) atidėtas mokėjimas (7 dienos) – tik mokykloms, biudžetiniams padaliniams ir valstybės įstaigoms,

h) mokėjimas PayPal sistemoje,

i) mokėjimas Revolut sistemoje.

VII. Teisė atsisakyti sutarties

Sutarties atsisakymas (grąžinimas) santykiuose su KLIENTAIS, kurie yra VARTOTOJAI:

Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydami jokios priežasties.

Sutarties atsisakymo terminas baigiasi po 14 dienų nuo tos dienos, kai jūs gavote daiktą arba kai prekę gavo jūsų nurodytas trečiasis asmuo, išskyrus vežėją.

Norėdami pasinaudoti savo teise atsisakyti sutarties, turite nedviprasmišku pareiškimu (pvz., paštu, faksu ar el. paštu) mums pranešti apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties. Informaciją reikia siųsti šiuo adresu: SteelBlue, Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varšuva arba el. paštu sklep@steelblue.pl.

Tam, kad būtų laikomasi sutarties atsisakymo termino, Jums pakanka prieš pasibaigiant sutarties atsisakymo terminui atsiųsti informaciją apie savo teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimą.

Sutarties atsisakymas (grąžinimas) santykiuose su KLIENTAIS, kurie nėra VARTOTOJAI (taikoma verslininkams ir įstaigoms):

Defektų garantijos principų ir kokybės garantijų sutarčių su verslininkais nuostatai yra tiesiogiai priimti Civilinio kodekso 556-581 straipsniuose priimta redakcija.

Sutarties atsisakymo pasekmės

Jei atsisakysite šios sutarties, mes jums grąžinsime visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant prekių pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsirandančias dėl jūsų pasirinkto pristatymo tipo, kuris nėra pigiausias standartinis pristatymo būdas, kurį siūlo mums), nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai buvome informuoti apie jūsų sprendimą pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties. Mes grąžinsime mokėjimą naudodami tą pačią mokėjimo priemonę, kurią naudojote atlikdami pradinę operaciją, nebent aiškiai susitarėte kitaip; bet kuriuo atveju jums nereikės mokėti jokių mokesčių, susijusių su šiuo grąžinimu. Galime sulaikyti pinigų grąžinimą iki prekės gavimo arba tol, kol nepateiksite mums jos grąžinimo įrodymo, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.

Atsiųskite atgal arba perduokite prekę SteelBlue, Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varšuva, nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai informavote mus apie savo atsisakymą nuo šios sutarties. Termino laikomasi, jei grąžinate prekę nepasibaigus 14 dienų terminui. Jūs turėsite padengti tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas. Jūs atsakote tik už daikto vertės sumažėjimą, atsiradusį naudojant jį kitaip, nei buvo būtina norint nustatyti prekės pobūdį, savybes ir veikimą.

VIII. Skundai dėl prekių

8.1. SteelBlue kaip pardavėjas yra atsakingas Klientui, kuris yra vartotojas meno prasme. CK 22 [1] d., pagal defektų garantiją Civiliniame kodekse nustatyta apimtimi.

8.2. Skundus, kylančius dėl teisės aktų ar pagal šias Taisykles garantuojamų Kliento teisių pažeidimo, reikia siųsti adresu sklep@steelblue.pl. SteelBlue įsipareigoja kiekvieną skundą išnagrinėti per 14 dienų, o jei to nebuvo įmanoma, per šį laikotarpį informuoti Klientą, kada skundas bus nagrinėjamas.

IX. Skundai dėl elektroninių paslaugų teikimo

9.1. SteelBlue imasi veiksmų, kad užtikrintų tinkamą Parduotuvės veikimą, kiek tai priklauso nuo dabartinių techninių žinių, ir įsipareigoja per protingą laiką pašalinti visus pažeidimus, apie kuriuos praneša klientai.

9.2. Klientas privalo nedelsdamas pranešti SteelBlue apie bet kokius Internetinės parduotuvės svetainės veikimo sutrikimus ar trikdžius.

9.3. Apie pažeidimus, susijusius su Parduotuvės veikimu, Klientas gali pranešti raštu šiuo adresu: Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varšuva arba el. paštu sklep@steelblue.pl.

9.4. Klientas skunde turi nurodyti savo vardą ir pavardę, adresą korespondencijai, pažeidimų, susijusių su Parduotuvės veikimu, tipą ir datą.

9.5. SteelBlue įsipareigoja kiekvieną skundą išnagrinėti per 14 dienų, o jei to nebuvo įmanoma, per šį laikotarpį informuoti Klientą, kada skundas bus nagrinėjamas.

X. Baigiamosios nuostatos

10.1. Bet kokių ginčų, kylančių tarp SteelBlue ir Kliento, kuris yra vartotojas, sprendimas. Civilinio kodekso 22 [1] str., pateikiami kompetentingiems teismams vadovaujantis atitinkamų Civilinio proceso kodekso nuostatų nuostatomis.

10.2. Bet kokių ginčų, kylančių tarp SteelBlue ir Kliento, kuris nėra vartotojas, sprendimas. Civilinio kodekso 22 [1] str., pateikiama SteelBlue buveinės teismui kompetentingam.

10.3. Šiose taisyklėse neapimamais klausimais taikomos Civilinio kodekso nuostatos, Elektroninių paslaugų teikimo įstatymo nuostatos ir kitos atitinkamos Lenkijos teisės nuostatos.