Statūti

SteelBlue interneta veikala noteikumi

no 13.07.2022

I. Definīcijas

Noteikumos lietotie termini nozīmē:

1. Klients - fiziska persona, juridiska persona vai organizatoriskā vienība, kas nav juridiska persona, kuras konkrētie noteikumi piešķir rīcībspēju, kas veic Pasūtījumu Veikala ietvaros;

2. Civilkodekss — 1964. gada 23. aprīļa akts (Juridiskais Vēstnesis Nr. 16, 93. punkts, ar grozījumiem);

3. Noteikumi - šie elektronisko pakalpojumu sniegšanas noteikumi SteelBlue interneta veikala ietvaros;

4. Interneta veikals (Veikals) - tīmekļa vietne, kas pieejama www.steelblue.pl, ar kuras starpniecību Klients jo īpaši var veikt Pasūtījumus;

5. Preces - Interneta veikalā uzrādītās preces;

6. Pārdošanas līgums - Preču pārdošanas līgums Civilkodeksa izpratnē, kas noslēgts starp SteelBlue Aleksandru Pochroń un Klientu, kas noslēgts, izmantojot Veikala vietni;

7. Patērētāju tiesību likums - 2014. gada 30. maija likums par patērētāju tiesībām (2014. gada Tiesību žurnāls, 827. pozīcija);

8. Likums par elektronisko pakalpojumu sniegšanu - 2002. gada 18. jūlija Likums par elektronisko pakalpojumu sniegšanu (Juridiskā Vēstneša Nr. 144, 1204. pozīcija ar grozījumiem);

9. Pasūtījums - Klienta nodomu deklarācija, kas vērsta tieši uz Pārdošanas līguma noslēgšanu, īpaši norādot Preču veidu un daudzumu.

II. Vispārīgi noteikumi

2.1. Šie noteikumi nosaka interneta veikala www.steelblue.pl lietošanas noteikumus.

2.2. Šie noteikumi ir noteikumi, kas minēti Art. Likuma par elektronisko pakalpojumu sniegšanu 8. pantu.

2.3. Tiešsaistes veikalu, kas darbojas vietnē www.steelblue.pl, vada Aleksandra Pochroń, kura veic uzņēmējdarbību ar nosaukumu SteelBlue Aleksandra Pochroń reģistrēta Centrālajā reģistrā un informācijā par saimniecisko darbību (CEIDG), NIP 8262208763, REGON: 386287130, vada ekonomikas lietu ministrs. Uzņēmuma adrese: Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varšava.

2.4. Šie noteikumi jo īpaši nosaka:

a) noteikumi par konta reģistrāciju un izmantošanu tiešsaistes veikala ietvaros;

b) noteikumus un nosacījumus preču elektroniskās rezervēšanas nodrošināšanai tiešsaistes veikalā;

c) noteikumus un nosacījumus Pasūtījumu iesniegšanai elektroniskā veidā tiešsaistes veikala ietvaros;

d) noteikumi Pārdošanas līgumu noslēgšanai, izmantojot Interneta veikala ietvaros sniegtos pakalpojumus.

2.5. Interneta veikala izmantošana ir iespējama, ja klienta izmantotā IKT sistēma atbilst šādām minimālajām tehniskajām prasībām:

a) Internet Explorer 8. vai jaunāka versija ar iespējotu JavaScript vai

b) Google Chrome, Opera vai Mozilla Firefox ar iespējotu JavaScript atbalstu,

c) minimālā ekrāna izšķirtspēja 1024 x 768 pikseļi.

2.6. Lai izmantotu interneta veikalu, klientam ir jāiegūst pieeja datorstacijai vai termināla ierīcei ar interneta pieslēgumu.

2.7. Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem SteelBlue Aleksandra Pochroń patur tiesības ierobežot pakalpojumu sniegšanu, izmantojot tiešsaistes veikalu, personām, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu. Šajā gadījumā potenciālie klienti tiks informēti par iepriekš minēto.

2.8. Klienti var piekļūt šiem noteikumiem jebkurā laikā, izmantojot saiti www.steelblue.pl mājaslapā, kā arī lejupielādēt un izdrukāt.

2.9. Veikala interneta vietnēs sniegtā informācija par Precēm, jo īpaši to apraksti, tehniskie un darbības parametri un cenas, ir uzaicinājums slēgt līgumu Art. Civilkodeksa 71.

III. Interneta veikala lietošanas noteikumi

3.1. Nosacījums, lai sāktu lietot Interneta veikalu, ir reģistrācija zem tā.

3.2. Reģistrācija notiek, aizpildot un akceptējot reģistrācijas veidlapu, kas pieejama kādā no Veikala vietnēm.

3.3. Reģistrācijas nosacījums ir piekrišana Nolikuma saturam un personas datu sniegšana, kas atzīmēti kā obligāti.

3.4. SteelBlue Aleksandra Pochroń var atņemt Klientam tiesības izmantot Interneta veikalu, kā arī ierobežot viņa piekļuvi dažiem vai visiem Interneta veikala resursiem, ja Klients pārkāpj Noteikumus, jo īpaši kad Klients:

a) reģistrējoties interneta veikalā, viņš sniedzis nepatiesus, neprecīzus vai novecojušus datus, maldinot vai pārkāpjot trešo personu tiesības;

b) ar interneta veikala starpniecību ir pārkāpis trešo personu personiskās tiesības, jo īpaši citu interneta veikala klientu personiskās tiesības,

c) iesaistās citās darbībās, kuras SteelBlue Aleksandra Pochroń atzīs par neatbilstošu piemērojamiem tiesību aktiem vai vispārējiem interneta lietošanas principiem vai kaitē SteelBlue Aleksandra Pochroń labajam vārdam.

3.5. Persona, kurai ir atņemtas interneta veikala lietošanas tiesības, nedrīkst pārreģistrēties bez iepriekšējas SteelBlue Aleksandra Pochroń piekrišanas.

3.6. Lai nodrošinātu ziņu un datu pārraides drošību saistībā ar Vietnē sniegtajiem pakalpojumiem, Interneta veikals veic sniegto pakalpojumu drošības apdraudējuma pakāpei atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, jo īpaši pasākumus, lai novērstu internetā nosūtītu personas datu iegūšana un modificēšana, ko veic nepilnvarotas personas.

3.7. Klientam jo īpaši ir pienākums:

a) nenodrošināt vai nepārsūtīt ar likumu aizliegtu saturu, piemēram, saturu, kas veicina vardarbību, ir apmelojošs vai pārkāpj personiskās tiesības un citas trešo pušu tiesības,

b) izmantot Interneta veikalu tā, lai tas netraucētu tā darbībai, jo īpaši izmantojot īpašu programmatūru vai ierīces,

c) neveikt tādas darbības kā: nevēlamas komerciālas informācijas (surogātpasta) sūtīšana vai ievietošana tiešsaistes veikala ietvaros,

d) izmantot Interneta veikalu tā, lai tas nebūtu neērti citiem klientiem un SteelBlue Aleksandrai Pochroń,

e) izmantot jebkuru tiešsaistes veikalā esošo saturu tikai personiskai lietošanai,

f) izmantot Interneta veikalu saskaņā ar Polijas Republikas teritorijā spēkā esošo tiesību aktu noteikumiem, Noteikumu nosacījumiem, kā arī vispārējiem interneta lietošanas principiem.

IV. Pārdošanas līguma noslēgšanas kārtība

4.1. Lai noslēgtu Pārdošanas līgumu ar Interneta veikala starpniecību, dodieties uz vietni www.steelblue.pl, atlasiet preces, veicot turpmākās tehniskās darbības, pamatojoties uz Klientam parādītajiem ziņojumiem un vietnē pieejamo informāciju.

4.2. Klienta pasūtīto preču atlase tiek veikta, pievienojot tās grozam.

4.3. Veicot Pasūtījumu - līdz brīdim, kad tiek nospiests taustiņš "Pasūtīt" - Klients var mainīt ievadītos datus un Preču izvēli. Lai to izdarītu, sekojiet parādītajiem ziņojumiem un vietnē pieejamajai informācijai.

4.4. Pēc tam, kad Klients, izmantojot Interneta veikalu, sniedz visus nepieciešamos datus, tiks parādīts veiktā Pasūtījuma kopsavilkums. Iesniegtā Pasūtījuma kopsavilkumā būs informācija par:

a) līguma priekšmets,

b) pasūtīto preču vai pakalpojumu vienības un kopējā cena, ieskaitot piegādes izmaksas un papildu izmaksas (ja tādas ir),

c) izvēlētais maksājuma veids,

d) izvēlētais piegādes veids.

4.5. Lai nosūtītu Pasūtījumu, nepieciešams akceptēt Nolikuma saturu, norādīt personas datus, kas atzīmēti kā obligāti, un nospiest pogu "Apstiprināt pirkumu".

4.6. Pasūtījuma nosūtīšana no Klienta puses ir gribas apliecinājums noslēgt Pārdošanas līgumu ar SteelBlue Aleksandra Pochroń, saskaņā ar Nolikumu.

4.7. Pēc Pasūtījuma veikšanas Klients saņem e-pastu ar nosaukumu "Pasūtījuma apstiprinājums", kas satur visu būtisko Pasūtījuma elementu galīgo apstiprinājumu.

4.8. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad Klients ir saņēmis augstāk minēto e-pastu.

4.9. Pārdošanas līgums noslēgts poļu valodā, ar saturu atbilstoši Nolikumam.

V. Piegāde

5.1. To valstu sarakstu, uz kurām piegādājam preces, var atrast piegādes informācijas lapā . Piegāde notiek uz adresi, kuru Klients ir norādījis, veicot Pasūtījumu.

5.2. Pasūtītās preces tiek piegādātas ar pasta vai kurjerpastu. Piegādes izmaksas ir norādītas vietnē www.steelblue.pl/pl/content/1-dostawa . Turklāt piegādes izmaksas tiks norādītas Pasūtījuma veikšanas brīdī.

5.3. Piegādes datums ir atkarīgs no izvēlētā piegādes veida. Informāciju par sūtījumu piegādes laikiem var atrast pārvadātāju mājaslapās.

5.4. Klienti var piekļūt šiem noteikumiem jebkurā laikā, izmantojot saiti www.steelblue.pl mājaslapā, kā arī lejupielādēt un izdrukāt.

5.5. Preču pārdošanas līguma būtisku noteikumu nostiprināšana, nodrošinājums, izpaušana un apstiprināšana Klientam notiek, nosūtot Klientam uz norādīto e-pasta adresi un sūtījumam, kurā ir Prece, pievienojot pirkumu apliecinošu dokumentu.

VI. Cenas un apmaksas veidi

6.1. Preču cenas ir norādītas Polijas zlotos un ietver visas sastāvdaļas, ieskaitot PVN (ieskaitot likmi), muitas nodokļus un visas pārējās sastāvdaļas.

6.2. Klientam ir iespēja samaksāt cenu:

a) ar bankas pārskaitījumu uz bankas konta numuru,

b) maksājums PayU SA sistēmā,

c) maksājums Przelewy24 sistēmā,

d) maksājums paynow sistēmā.

e) maksājums ar Visa, MasterCard (no kredītkartes tiek iekasēta maksa pasūtīšanas brīdī),

f) saņemot,

g) atliktais maksājums (7 dienas) - tikai skolām, budžeta struktūrvienībām un valsts iestādēm,

h) maksājums PayPal sistēmā,

i) maksājums Revolut sistēmā.

VII. Tiesības atkāpties no līguma

Atteikšanās no līguma (atgriešana) attiecībās ar KLIENTI, kas ir PATĒRĒTĀJI:

Jums ir tiesības atkāpties no šī līguma 14 dienu laikā, nenorādot iemeslu.

Atteikuma termiņš beigsies pēc 14 dienām no dienas, kad jūs iegādājaties preces vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījāt, ieguva preces fiziskajā valdījumā.

Lai izmantotu savas atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs par savu lēmumu atteikties no šī līguma ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, vēstuli, kas nosūtīta pa pastu, faksu vai e-pastu). Informācija jānosūta uz šādu adresi: SteelBlue Aleksandra Pochroń, Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varšava vai pa e-pastu uz šādu adresi: sklep@steelblue.pl.

Lai ievērotu līguma atteikuma termiņu, pietiek ar to, ka pirms līguma atteikšanās termiņa beigām nosūtāt informāciju par savu tiesību atteikšanās no līguma izmantošanu.

Atteikšanās no līguma (atgriešana) attiecībās ar KLIENTIEM, kuri nav PATĒRĒTĀJI (attiecas uz uzņēmējiem un iestādēm):

Noteikumi par defektu garantijas un kvalitātes garantijas principiem līgumos ar uzņēmējiem ir pieņemti tieši Civilkodeksa 556.-581.pantā pieņemtajā redakcijā.

Līguma atteikšanās sekas

Atteikšanās gadījumā no šī līguma mēs atmaksāsim visus no Jums saņemtos maksājumus, ieskaitot preču piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas izriet no Jūsu izvēlētā piegādes veida, kas nav mūsu piedāvātais lētākais standarta piegādes veids) , nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu izmantot tiesības atteikties no šī līguma. Mēs atmaksāsim maksājumu, izmantojot tos pašus maksājuma veidus, kurus izmantojāt sākotnējā darījumā, ja vien neesat skaidri vienojies citādi; jebkurā gadījumā šīs atlīdzības rezultātā jums nebūs jāmaksā nekāda maksa. Mēs varam aizturēt atlīdzību līdz preces saņemšanai vai līdz brīdim, kad mums tiek iesniegts pierādījums par tās atgriešanu, atkarībā no tā, kas notiek vispirms.

Lūdzu, sūtiet atpakaļ vai nosūtiet mums preci uz šādu adresi: SteelBlue Aleksandra Pochroń, Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varšava, nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mūs informējāt par savu atteikšanos no šī līguma. Termiņš tiek ievērots, ja preci nosūtāt atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Jums būs jāsedz tiešās preču atgriešanas izmaksas. Jūs esat atbildīgs tikai par preces vērtības samazināšanu, kas izriet no tās izmantošanas citā veidā, nekā tas bija nepieciešams, lai noskaidrotu preces raksturu, īpašības un darbību.

VIII. Sūdzības par Precēm

8.1. SteelBlue Aleksandra Pochroń kā pārdevējs ir atbildīgs pret Klientu, kurš ir patērētājs Art. 22 [1] Civilkodeksa garantiju par defektiem Civilkodeksā noteiktajā apmērā.

8.2. Sūdzības, kas izriet no Klienta likumā vai šajos Noteikumos garantēto tiesību pārkāpuma, jāadresē sklep@steelblue.pl. SteelBlue Aleksandra Pochroń apņemas izskatīt katru sūdzību 14 dienu laikā un, ja tas nebija iespējams, šajā laikā informēt klientu, kad sūdzība tiks izskatīta.

IX. Sūdzības par elektronisko pakalpojumu sniegšanu

9.1. SteelBlue Aleksandra Pochroń veic pasākumus, lai nodrošinātu veikala pareizu darbību, ciktāl tas izriet no pašreizējām tehniskajām zināšanām, un apņemas saprātīgā termiņā novērst visus pārkāpumus, par kuriem ziņo klienti.

9.2. Klienta pienākums ir nekavējoties informēt SteelBlue Aleksandru Pochroń par jebkādiem pārkāpumiem vai pārtraukumiem Interneta veikala vietnes darbībā.

9.3. Par pārkāpumiem, kas saistīti ar Veikala darbību, Klients var ziņot rakstiski uz šādu adresi: Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Varšava vai pa e-pastu uz šādu adresi: sklep@steelblue.pl.

9.4. Sūdzībā Klientam jānorāda savs vārds un uzvārds, korespondences adrese, ar Veikala darbību saistīto pārkāpumu veids un datums.

9.5. SteelBlue Aleksandra Pochroń apņemas izskatīt katru sūdzību 14 dienu laikā un, ja tas nebija iespējams, šajā laikā informēt klientu, kad sūdzība tiks izskatīta.

X. Nobeiguma noteikumi

10.1. Jebkuru strīdu izšķiršana starp SteelBlue Aleksandru Pochroń un klientu, kas ir patērētājs mākslas izpratnē. 22 [1] Civilkodekss, ir pakļauts kompetentajām tiesām saskaņā ar attiecīgajiem Civilprocesa kodeksa noteikumiem.

10.2. Jebkuru strīdu izšķiršana starp SteelBlue Aleksandru Pochroń un klientu, kas nav patērētājs mākslas darbu izpratnē. 22 [1] Civilkodeksa, ir pakļauta tiesai, kuras jurisdikcijā ir SteelBlue atrašanās vieta Aleksandra Pochroń.

10.3. Jautājumos, uz kuriem neattiecas šie noteikumi, piemēro Civilkodeksa noteikumus, Likuma par elektronisko pakalpojumu sniegšanu noteikumus un citus attiecīgos Polijas tiesību aktu noteikumus.