Privacybeleid

privacybeleid

Dit privacybeleid bevat de regels voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens die van u zijn verkregen door de online winkel van SteelBlue , beheerd op www.steelblue.pl (hierna de website genoemd) door SteelBlue, gevestigd in Warschau, Chmielna 2 lok. 31, (hierna de online winkel genoemd).

De online winkel stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt gerespecteerd en dat de verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd wanneer u de website gebruikt en aankopen doet in de winkel, en neemt hiervoor alle nodige maatregelen.

Beheerder persoonsgegevens

De beheerder van uw persoonsgegevens is SteelBlue, gevestigd in Warschau, Chmielna 2 lok. 31. Uw persoonlijke gegevens (bv. naam, adres, e-mail, telefoonnummer, enz.) worden door ons alleen verwerkt in overeenstemming met de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming of AVG, PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1-88) De volgende bepalingen definiëren het type, de reikwijdte en het doel van het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonsgegevens door:

Staal blauw
Chmielna 2 lok. 31
00-020 Warschau
e-mail: sklep@steelblue.pl

We willen benadrukken dat de gegevensoverdracht op internet onderhevig is aan beveiligingslacunes, daarom is het onmogelijk om honderd procent te beveiligen tegen toegang door derden tot deze gegevens.

Welke gegevens verzamelt de online winkel automatisch bij het gebruik van de website?

De online winkel verzamelt niet automatisch gegevens, behalve de gegevens in cookies bij het gebruik van de website.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de online winkel worden verzonden en op uw computer worden opgeslagen en die bepaalde informatie bevatten met betrekking tot uw gebruik van de website en de online winkel. Cookies die door de online winkel worden gebruikt, kunnen tijdelijk of permanent zijn. Tijdelijke cookies worden verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten, terwijl permanente cookies ook worden opgeslagen nadat u klaar bent met het gebruik van de Website en worden gebruikt om informatie zoals uw wachtwoord of login op te slaan, wat het gebruik van de Website versnelt en vergemakkelijkt.

U kunt in ieder geval de installatie van cookies blokkeren of permanente cookies verwijderen met behulp van de daarvoor geëigende opties van uw webbrowser. Bij problemen raden we je aan om het helpbestand van de browser te gebruiken of contact op te nemen met de fabrikant van de browser die je gebruikt.

Naast cookies kan de online winkel ook gegevens verzamelen die gewoonlijk worden verzameld door internetsysteembeheerders als onderdeel van de zogenaamde cookies. logs of logbestanden. De informatie in de logboeken kan onder andere zijn: Uw IP-adres, type platform en webbrowser, internetprovider en het adres van de website van waaruit u op de Website bent gekomen. Sommige subpagina's binnen de Website en andere communicatiemiddelen met u kunnen zogenaamde cookies bevatten. "web beacons" (zogenaamde elektronische afbeeldingen). Met webbakens kunt u informatie ontvangen zoals bijvoorbeeld het IP-adres van de computer waarop de pagina is geplaatst waarop het webbaken is geplaatst, het URL-nummer van de pagina, de laadtijd van de pagina, het browsertype, evenals informatie in cookies, om de effectiviteit van onze diensten te beoordelen. advertenties. Deze gegevens worden gearchiveerd en gebruikt voor statistische analyse en evaluatie van het wereldwijde verkeer van websitegebruikers. Deze gegevens worden niet gecombineerd met de door u verstrekte persoonsgegevens.

Google-componenten

De online winkel gebruikt de volgende componenten van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd:

Google Analytics is een webanalysetool. Het maakt gebruik van de zgn "cookies" - tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die analyse mogelijk maken van uw gebruik van de Online Store. Door cookies gegenereerde informatie, bijv. tijd, plaats en frequentie van bezoeken aan de website, samen met het IP-adres, wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de bezochte pagina's van de online winkel te evalueren, om rapporten over de activiteit in onze winkel voor ons samen te stellen en om verdere met het gebruik van de winkel verband houdende diensten te kunnen leveren. Google kan deze gegevens ook aan derden doorgeven indien wettelijk vereist of indien een derde deze gegevens namens Google verwerkt.

Volgens eigen verklaring van Google zal het uw IP-adres in geen geval met andere gegevens associëren. U kunt de installatie van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw webbrowser te maken.

Facebook-plug-ins

Als u bij uw bezoek aan onze website bij Facebook bent ingelogd, gebruikt dit portaal de informatie die is verzameld door de plug-in die in onze Store is geïnstalleerd om de specifieke pagina die is bezocht te identificeren en wijst deze informatie toe aan uw Facebook-account. Door bijvoorbeeld op de knop "Vind ik leuk" te klikken, wordt deze informatie naar het persoonlijke Facebook-account van de gebruiker overgedragen en daar opgeslagen.

Informatie dat u onze online winkel hebt bezocht, wordt ook naar Facebook verzonden. Dit gebeurt ongeacht of u op de Facebook-plug-in klikt of niet. Als u de overdracht en opslag van dergelijke gegevens over uw activiteiten in onze onlineshop via Facebook wilt voorkomen, raden wij u aan om uit te loggen bij Facebook voordat u onze website bezoekt.

De informatie over gegevensbescherming op Facebook geeft meer gedetailleerde informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden voor het beschermen van uw privacy.

Welke gegevens verzamelt de online winkel bij het registreren en doen van aankopen?

De online winkel verzamelt de volgende persoonsgegevens van u via de Website en andere vormen van communicatie bij het doen van aankopen en registratie op de Website:

 1. achternaam en naam,
 2. adres
 3. e-mailadres
 4. Telefoonnummer
 5. geboortedatum - optioneel

Daarnaast kan de online winkel de volgende informatie van gebruikers verzamelen om een btw-factuur uit te reiken:

 1. Bedrijfsnaam
 2. bedrijfsadres
 3. nummer kneepje

Het verstrekken van de bovenstaande gegevens is vrijwillig en vereist uw toestemming en is alleen nodig voor de uitvoering van de bovengenoemde doeleinden. Wij benadrukken dat u deze gegevens niet hoeft te verstrekken als u geen gebruik wilt maken van bovenstaande mogelijkheden.

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en het recht om deze te corrigeren. Om dit recht uit te oefenen, gebruikt u de opties binnen uw account of vanaf het volgende adres: sklep@steelblue.pl.

Online winkelmarketing

Als je hiermee hebt ingestemd (inschrijven op de nieuwsbrief), wordt het door jou opgegeven e-mailadres gebruikt voor marketingdoeleinden van de eigen producten van de SteelBlue- winkel. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Het delen van informatie

Om het contract uit te voeren, kan de online winkel de van u verzamelde gegevens delen met de volgende entiteiten:

 • Poolse post
 • Koerier
 • exploitanten van betalingssystemen

In dergelijke gevallen is de hoeveelheid overgedragen gegevens beperkt tot het vereiste minimum.

Op voorwaarde dat u hiermee heeft ingestemd, kan de online winkel de van u verzamelde gegevens delen met de volgende entiteiten:

 • Ceneo.pl Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznan

om meningen over de SteelBlue- winkel te verzamelen.

Als u uw toestemming in dit verband wilt intrekken, stuur dan dergelijke informatie naar het adres sklep@steelblue.pl.

Bovendien kan de door u verstrekte informatie beschikbaar worden gesteld aan bevoegde overheidsinstanties, indien vereist door de toepasselijke wetgeving.

Technische maatregelen en uw verplichtingen

De webwinkel stelt alles in het werk om uw gegevens te beveiligen en te beschermen tegen handelingen van derden. We gebruiken alle noodzakelijke server-, verbindings- en sitebeveiligingsmaatregelen om uw informatie te beschermen. Alle verbindingen met betrekking tot uw elektronische betalingen, als u voor deze optie kiest, worden gemaakt via een beveiligde versleutelde verbinding.

Het is echter mogelijk dat de acties die wij ondernemen niet voldoende zijn als u zich niet zelf aan de veiligheidsregels houdt. U moet met name uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de website vertrouwelijk houden en deze niet bekendmaken aan derden. Houd er rekening mee dat de online winkel u niet zal vragen om ze te verstrekken, behalve wanneer u inlogt op de website. Om te voorkomen dat onbevoegden gebruik kunnen maken van uw account dient u na gebruik van de Website uit te loggen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Binnen de Website heeft u te allen tijde de mogelijkheid uw gegevens in te zien en te wijzigen, nadat u bent ingelogd met uw e-mailadres en wachtwoord. Als u uw wachtwoord bent vergeten of andere problemen ondervindt bij het inloggen, neem dan contact met ons op via: sklep@steelblue.pl.

U heeft het recht om informatie op te vragen over de inhoud van de over u opgeslagen gegevens, evenals het recht om wijziging, blokkering of verwijdering van gegevens te vragen, evenals het recht om fouten te herstellen, uw gegevens aan te vullen of bij te werken. U heeft ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Neem hiervoor contact met ons op via: sklep@steelblue.pl.

Andere websites

De Website kan van tijd tot tijd links naar andere websites bevatten. Dergelijke websites werken onafhankelijk van de website en staan op geen enkele manier onder toezicht van de online winkel. Deze websites kunnen hun eigen privacybeleid hebben, waarvan we u aanraden om hiervan op de hoogte te zijn. De online winkel is niet verantwoordelijk voor de regels voor het omgaan met gegevens op deze websites.

Vragen en zorgen

Vragen en bedenkingen met betrekking tot dit privacybeleid kunt u stellen via: sklep@steelblue.pl.