Privacybeleid

privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft de regels voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens die van u zijn verkregen door de SteelBlue online winkel, beheerd op www.steelblue.pl (hierna de website genoemd) door SteelBlue Aleksandra Pochroń gevestigd in Warschau, Chmielna 2 lok. 31, (hierna de online winkel genoemd).

De online winkel stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt gerespecteerd en dat de verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd bij het gebruik van de Website en het doen van aankopen in de winkel, en neemt daartoe alle nodige stappen.

Verantwoordelijke voor persoonsgegevens

De beheerder van uw persoonlijke gegevens is SteelBlue Aleksandra Pochroń met statutaire zetel in Warschau, Chmielna 2 lok. 31, ingeschreven in het Centraal Register en Informatie over Economische Activiteit onder het REGON-nummer: 386287130. Uw persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres, e-mail, telefoonnummer, enz.) worden door ons alleen verwerkt in overeenstemming met de bepalingen op de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening betreffende gegevensbescherming of AVG, PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1-88) De volgende bepalingen definiëren het type, de reikwijdte en het doel van het verzamelen, gebruiken en verwerken persoonsgegevens door:

SteelBlue Aleksandra Pochroń
Chmielna 2 lok. 31
00-2020 Warschau
e-mail: sklep@steelblue.pl
telefoon: +48 22 118 97 79

We willen benadrukken dat de gegevensoverdracht op internet vaak veiligheidslekken vertoont, waardoor het onmogelijk is om 100% bescherming te bieden tegen toegang door derden tot deze gegevens.

Welke gegevens worden automatisch verzameld door de online winkel bij het gebruik van de website?

De online winkel verzamelt niet automatisch gegevens, behalve de gegevens in cookies bij het gebruik van de Website.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een online winkel worden verzonden en op uw computer worden opgeslagen en die bepaalde informatie bevatten met betrekking tot uw gebruik van de website en de online winkel. Cookies die door de online winkel worden gebruikt, kunnen tijdelijk of permanent zijn. Tijdelijke cookies worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten, terwijl permanente cookies ook worden opgeslagen nadat u de Website niet meer gebruikt en worden gebruikt om informatie zoals uw wachtwoord of login op te slaan, wat het gebruik van de Website versnelt en vergemakkelijkt.

In ieder geval kunt u de installatie van cookies blokkeren of permanente cookies verwijderen met behulp van de daarvoor bestemde opties van uw webbrowser. Bij problemen raden we je aan om het helpbestand van de browser te gebruiken of contact op te nemen met de fabrikant van de browser die je gebruikt.

Naast cookies kan de online winkel ook gegevens verzamelen die normaal gesproken door systeembeheerders worden verzameld als onderdeel van de zogenaamde logbestanden of logbestanden. De informatie in de logboeken kan onder andere: Uw IP-adres, type platform en webbrowser, internetprovider en het adres van de pagina van waaruit u op de Website bent gekomen. Sommige subpagina's binnen de Website en andere communicatiemiddelen met u kunnen zogenaamde "Webbakens" (zogenaamde elektronische afbeeldingen). Met webbakens kunt u informatie ontvangen, zoals het IP-adres van de computer waarop de pagina waarop de webbaken is geplaatst, is geladen, het pagina-URL-nummer, de laadtijd van de pagina, het browsertype en informatie in cookies, om om de effectiviteit van onze advertenties te evalueren. Deze gegevens worden gearchiveerd en gebruikt voor statistische analyse en evaluatie van het wereldwijde verkeer van de gebruikers van de website. Deze gegevens worden niet gecombineerd met de door u verstrekte persoonsgegevens.

Google-componenten

De online winkel gebruikt de volgende componenten van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd:

Google Analytics is een webanalysetool. Het maakt gebruik van de zogenaamde "cookies" - tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en de analyse van uw gebruik van de online winkel mogelijk maken. De informatie die door cookies wordt gegenereerd, bijvoorbeeld het tijdstip, de plaats en de frequentie van de bezoeken aan de website, wordt samen met het IP-adres overgebracht naar een van de servers van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de bezochte pagina's van de Online Store te evalueren, om rapporten voor ons samen te stellen over de activiteit in onze Store en om verdere diensten met betrekking tot het gebruik van de Store te kunnen leveren. Google zal deze gegevens ook aan derden doorgeven, indien wettelijk vereist of als de derde deze gegevens in opdracht van Google verwerkt.

Volgens zijn eigen verklaring zal Google uw IP-adres in geen geval in verband brengen met andere gegevens. U kunt de installatie van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw webbrowser te maken.

Facebook-plug-ins

Als u bent aangemeld bij Facebook wanneer u onze website bezoekt, gebruikt deze website de informatie die is verzameld door de plug-in die in onze Store is geïnstalleerd om de specifieke bezochte pagina te identificeren en deze informatie toe te wijzen aan uw Facebook-account. Als u bijvoorbeeld op de "Vind ik leuk"-knop klikt, wordt deze informatie overgebracht naar het persoonlijke Facebook-account van de gebruiker en daar opgeslagen.

Facebook wordt ook geïnformeerd dat u onze Online Store hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of u op de Facebook-plug-in klikt of niet. Als u de overdracht en opslag van dergelijke gegevens over uw activiteit in onze Online Store via Facebook wilt voorkomen, raden wij u aan uit te loggen bij Facebook voordat u onze website bezoekt.

De informatie over gegevensbescherming op Facebook geeft meer gedetailleerde informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten op dit gebied en de instellingsopties voor de bescherming van de privacy.

Welke gegevens worden door de online winkel verzameld bij het registreren en aankopen doen?

De webwinkel verzamelt de volgende persoonsgegevens van u via de Website en andere vormen van communicatie, in het geval van aankopen en het registratieproces op de Website:

 1. achternaam en naam,
 2. adres
 3. e-mailadres
 4. Telefoonnummer
 5. geboortedatum - optioneel

Daarnaast kan de online winkel de volgende informatie van gebruikers verzamelen om een btw-factuur te verstrekken:

 1. Bedrijfsnaam
 2. bedrijfsadres
 3. nummer nip

Het verstrekken van de bovenstaande gegevens is vrijwillig en vereist uw toestemming en is alleen nodig voor de uitvoering van de bovengenoemde doeleinden. Wij benadrukken dat u deze gegevens niet hoeft te verstrekken als u geen gebruik wilt maken van bovenstaande mogelijkheden.

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en het recht om deze te corrigeren. Om dit recht uit te oefenen, gebruikt u de optie in uw account of vanaf het volgende adres: sklep@steelblue.pl, telefoonnummer +48 25 740 89 29.

Marketing van de online winkel

Mits je toestemming hebt gegeven (abonnement op de nieuwsbrief), wordt het door jou opgegeven e-mailadres gebruikt voor marketingdoeleinden van de eigen producten van de SteelBlue-winkel. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Informatie verstrekken

Om het contract uit te voeren, kan de online winkel de van u verzamelde gegevens delen met de volgende entiteiten:

 • Poolse post
 • Koerier
 • exploitanten van betalingssystemen

In dergelijke gevallen wordt de hoeveelheid overgedragen gegevens beperkt tot het vereiste minimum.

Als u uw toestemming heeft gegeven, kan de online winkel de van u verzamelde gegevens delen met de volgende entiteiten:

 • Ceneo.pl Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Pozna

om meningen over de SteelBlue- winkel te verzamelen.

Als u uw toestemming in dit verband wilt intrekken, stuur dan dergelijke informatie naar sklep@steelblue.pl.

Bovendien kan de door u verstrekte informatie beschikbaar worden gesteld aan bevoegde overheidsinstanties, indien vereist door de toepasselijke wetgeving.

Technische maatregelen en uw verplichtingen

De webwinkel stelt alles in het werk om uw gegevens te beveiligen en te beschermen tegen acties van derden. We gebruiken alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen voor servers, verbindingen en de Website om uw gegevens te beschermen. Alle verbindingen met betrekking tot de uitvoering van elektronische betalingen door u, indien deze optie is geselecteerd, zullen worden gemaakt via een beveiligde versleutelde verbinding.

Het kan echter zijn dat de acties die wij ondernemen onvoldoende blijken te zijn, als u zich niet zelf aan de veiligheidsregels houdt. In het bijzonder moet u uw login en wachtwoord voor de Website vertrouwelijk houden en niet aan derden bekendmaken. Houd er rekening mee dat de online winkel u niet zal vragen om deze te verstrekken, behalve wanneer u inlogt op de website. Om het gebruik van uw account door onbevoegden te voorkomen, dient u na gebruik van de Website uit te loggen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw gegevens als onderdeel van de Website in te zien en te wijzigen, na inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord. In een situatie waarin u uw wachtwoord bent vergeten of andere problemen met inloggen, neem dan contact met ons op via: sklep@steelblue.pl.

U hebt het recht om informatie op te vragen over de inhoud van de over u opgeslagen gegevens, evenals het recht om wijzigingen, blokkering of verwijdering van gegevens te vragen, evenals het recht om fouten te corrigeren, uw gegevens aan te vullen of bij te werken. U heeft ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Neem hiervoor contact met ons op via: sklep@steelblue.pl.

Andere websites

Als onderdeel van de Website kunnen er van tijd tot tijd links naar andere websites verschijnen. Dergelijke websites werken onafhankelijk van de Website en staan op geen enkele manier onder toezicht van de online winkel. Deze websites hebben mogelijk hun eigen privacybeleid, dat we u aanraden te lezen. De online winkel is niet verantwoordelijk voor de regels voor het omgaan met gegevens op deze pagina's.

Vragen en zorgen

Vragen en reserveringen met betrekking tot dit privacybeleid kunnen worden gesteld op: sklep@steelblue.pl.