Statuut

Reglement van de online winkel SteelBlue

van 13 juli 2022

I. Definities

De in het Reglement gebruikte termen betekenen:

1. Klant - een natuurlijke persoon, rechtspersoon of een organisatorische eenheid die geen rechtspersoon is, wiens specifieke bepalingen rechtsbevoegdheid verlenen, die een Bestelling plaatst in de Winkel;

2. Burgerlijk Wetboek - Wet van 23 april 1964 (Staatsblad nr. 16, item 93, zoals gewijzigd);

3. Reglement - dit Reglement voor het aanbieden van elektronische diensten als onderdeel van de SteelBlue webshop;

4. Online winkel (winkel) - een website die beschikbaar is op www.steelblue.pl, waar de klant met name bestellingen kan plaatsen;

5. Goederen - producten gepresenteerd in de online winkel;

6. Verkoopovereenkomst - een overeenkomst voor de verkoop van Goederen in de zin van het Burgerlijk Wetboek, gesloten tussen SteelBlue en de Klant, gesloten via de website van de Winkel;

7. Consumentenrechtenwet - de wet van 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten (Staatsblad van 2014, item 827);

8. Wet op de levering van elektronische diensten - de wet van 18 juli 2002 op de levering van elektronische diensten (Staatsblad nr. 144, item 1204, zoals gewijzigd);

9. Bestelling - Wilsverklaring van de Klant, rechtstreeks gericht op het sluiten van de Verkoopovereenkomst, met vermelding van het type en de hoeveelheid van de Goederen.

II. Algemene bepalingen

2.1. Deze voorschriften bepalen de regels voor het gebruik van de online winkel die beschikbaar is op www.steelblue.pl.

2.2. Dit reglement is het reglement bedoeld in art. 8 van de Wet op het aanbieden van elektronische diensten.

2.3. In dit reglement wordt met name bepaald:

a) de regels voor het registreren en gebruiken van het account als onderdeel van de online winkel;

b) algemene voorwaarden voor het maken van een elektronische reservering van producten die beschikbaar zijn in de online winkel;

c) algemene voorwaarden voor het elektronisch plaatsen van bestellingen als onderdeel van de online winkel;

d) de regels voor het sluiten van Verkoopovereenkomsten met behulp van de diensten die worden geleverd als onderdeel van de Online Store.

2.4. Het gebruik van de webwinkel is mogelijk mits het door de Klant gebruikte ICT-systeem voldoet aan de volgende minimale technische eisen:

a) Internet Explorer versie 8 of nieuwer met JavaScript ingeschakeld, of

b) Google Chrome, Opera of Mozilla Firefox met JavaScript ingeschakeld,

c) minimale schermresolutie van 1024 x 768 pixels.

2.5. Om de online winkel te gebruiken, moet de klant zelf toegang krijgen tot een computerstation of eindapparaat met internettoegang.

2.6. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving behoudt SteelBlue zich het recht voor om de levering van diensten via de Online Store te beperken tot personen die ouder zijn dan 18 jaar. In dit geval zullen potentiële klanten van het bovenstaande op de hoogte worden gebracht.

2.7. Klanten hebben op elk moment toegang tot dit Reglement via de link op de startpagina van de website www.steelblue.pl en kunnen het downloaden en afdrukken.

2.8. Informatie over de Goederen die op de websites van de Winkel wordt verstrekt, met name hun beschrijvingen, technische en functionele parameters en prijzen, vormen een uitnodiging om een contract te sluiten in de zin van art. 71 van het Burgerlijk Wetboek.

III. Regels voor het gebruik van de online winkel

3.1. De voorwaarde voor het gebruik van de Online Store is registratie binnen het kader ervan.

3.2. Registratie vindt plaats door het invullen en accepteren van het registratieformulier dat beschikbaar is op een van de pagina's van de Winkel.

3.3. De voorwaarde voor registratie is toestemming voor de inhoud van het Reglement en het verstrekken van persoonsgegevens die als verplicht zijn gemarkeerd.

3.4. SteelBlue kan de Klant met onmiddellijke ingang het recht ontnemen om de Online Store te gebruiken, en de toegang tot sommige of alle bronnen van de Online Store beperken, in geval van schending door de Klant van de Voorschriften, en in het bijzonder wanneer de klant:

a) onjuiste, onnauwkeurige of verouderde gegevens verstrekt tijdens registratie in de online winkel, misleidend of inbreuk makend op de rechten van derden,

b) via de online winkel inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke rechten van derden, in het bijzonder de persoonlijke rechten van andere klanten van de online winkel,

c) zich bezighoudt met ander gedrag waarvan SteelBlue van mening is dat het in strijd is met de toepasselijke wetgeving of algemene beginselen van het gebruik van internet, of schadelijk is voor de goede naam van SteelBlue.

3.5. Een persoon aan wie het recht is ontnomen om de online winkel te gebruiken, mag zich niet opnieuw registreren zonder de voorafgaande toestemming van SteelBlue.

3.6. Om de veiligheid van de verzending van berichten en gegevens in verband met de op de website aangeboden diensten te waarborgen, neemt de online winkel technische en organisatorische maatregelen die passen bij de mate van bedreiging van de veiligheid van de geleverde diensten, in het bijzonder maatregelen om te voorkomen het verkrijgen en wijzigen door onbevoegden van persoonlijke gegevens die via internet worden verzonden.

3.7. De klant is in het bijzonder verplicht om:

a) geen inhoud te verstrekken of over te dragen die wettelijk verboden is, bijvoorbeeld inhoud die geweld promoot, lasterlijk is of inbreuk maakt op persoonlijke rechten en andere rechten van derden,

b) de Online Store gebruiken op een manier die de werking ervan niet verstoort, met name door het gebruik van specifieke software of apparaten,

c) geen acties ondernemen zoals: het verzenden of plaatsen van ongevraagde commerciële informatie (spam) als onderdeel van de Online Store,

d) de Online Store gebruiken op een manier die niet hinderlijk is voor andere klanten en voor SteelBlue,

e) enige inhoud geplaatst als onderdeel van de Online Store alleen voor persoonlijk gebruik gebruiken,

f) de online winkel gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de bepalingen van de wet die van kracht is op het grondgebied van de Republiek Polen, de bepalingen van de voorschriften, evenals met de algemene principes van het gebruik van internet.

IV. De procedure voor het sluiten van een verkoopovereenkomst

4.1. Om een verkoopovereenkomst via de online winkel te sluiten, gaat u naar de website www.steelblue.pl, selecteert u de producten en voert u verdere technische stappen uit op basis van de berichten die aan de klant worden getoond en de informatie die beschikbaar is op de website.

4.2. De selectie van de bestelde Goederen door de Klant gebeurt door ze aan het winkelmandje toe te voegen.

4.3. Bij het plaatsen van een bestelling - totdat de knop "Bestellen" is ingedrukt - heeft de klant de mogelijkheid om de ingevoerde gegevens en de selectie van de goederen te wijzigen. Volg hiervoor de berichten die aan de Klant worden getoond en de informatie die beschikbaar is op de website.

4.4. Nadat de klant die de online winkel gebruikt alle benodigde gegevens heeft verstrekt, wordt een samenvatting van de geplaatste bestelling weergegeven. Het overzicht van de geplaatste Bestelling zal informatie bevatten over:

a) het onderwerp van de bestelling,

b) de eenheidsprijs en de totale prijs van de bestelde producten of diensten, inclusief leveringskosten en eventuele bijkomende kosten,

c) geselecteerde betaalmethode,

d) de gekozen wijze van levering.

4.5. Om de bestelling te verzenden, is het noodzakelijk om de inhoud van het Reglement te accepteren, persoonlijke gegevens te verstrekken die als verplicht zijn gemarkeerd en op de knop "Aankoop bevestigen" te drukken.

4.6. Het verzenden van de bestelling door de klant is een wilsverklaring om een verkoopovereenkomst met SteelBlue te sluiten, in overeenstemming met de voorschriften.

4.7. Na het plaatsen van de Bestelling ontvangt de Klant een e-mail getiteld "Orderbevestiging", die de definitieve bevestiging bevat van alle essentiële elementen van de Bestelling.

4.8. Het contract wordt als gesloten beschouwd wanneer de Klant de hierboven vermelde e-mail ontvangt.

4.9. Het verkoopcontract wordt gesloten in het Pools, met de inhoud in overeenstemming met de voorschriften.

V. Levering

5.1. De lijst met landen waarnaar wij onze goederen leveren, vindt u op de leveringsinformatiepagina . De levering vindt plaats op het adres dat door de Klant is opgegeven bij het plaatsen van de Bestelling.

5.2. De levering van de bestelde Goederen vindt plaats per post of koerier. De bezorgkosten staan vermeld op www.steelblue.pl/pl/content/1-dostawa . Bovendien worden de bezorgkosten aangegeven op het moment van het plaatsen van de bestelling.

5.3. De bezorgdatum is afhankelijk van de gekozen vorm van bezorging. Informatie over levertijden vindt u op de websites van de vervoerders.

5.4. Klanten hebben op elk moment toegang tot dit Reglement via de link op de startpagina van de website www.steelblue.pl en kunnen het downloaden en afdrukken.

5.5. Consolidatie, beveiliging, openbaarmaking en bevestiging aan de Klant van de relevante bepalingen van de Overeenkomst voor de verkoop van Goederen vindt plaats door de Klant naar het opgegeven e-mailadres te sturen en door een document dat de aankoop bevestigt toe te voegen aan het pakket dat de Goederen bevat.

VI. Prijzen en betalingswijzen

6.1. De prijzen van de Goederen zijn vermeld in Poolse zloty's en omvatten alle componenten, inclusief btw (met vermelding van het tarief), douanerechten en alle andere componenten.

6.2. De klant heeft de mogelijkheid om de prijs te betalen:

a) door overschrijving op het bankrekeningnummer,

b) betaling in het PayU SA-systeem,

c) betaling in het Przelewy24-systeem,

d) betaling in het paynow-systeem.

e) betaling met Visa, MasterCard-betaalkaart (de creditcard wordt belast op het moment van het plaatsen van de bestelling),

f) na ontvangst,

g) uitgestelde betaling (7 dagen) - alleen voor scholen, budgettaire eenheden en overheidsinstellingen,

h) betaling in het PayPal-systeem,

i) betaling in het Revolut-systeem.

VII. Herroepingsrecht

Terugtrekking uit het contract (retourneren) in relaties met KLANTEN die CONSUMENTEN zijn:

Je hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De termijn om het contract te herroepen verstrijkt 14 dagen vanaf de dag waarop u het artikel in bezit heeft gekregen of waarop een door u aangewezen derde partij, anders dan de vervoerder, het artikel in bezit heeft gekregen

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail). De informatie moet naar het volgende adres worden gestuurd: SteelBlue, Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warschau of per e-mail naar sklep@steelblue.pl.

Om de deadline voor herroeping van het contract te halen, volstaat het dat u informatie stuurt over de uitoefening van uw recht om het contract te herroepen vóór de deadline voor herroeping van het contract.

Terugtrekking uit het contract (retouren) in relaties met KLANTEN die geen CONSUMENT zijn (geldt voor ondernemers en instellingen):

Regelingen over de principes van garantie voor gebreken en kwaliteitsgaranties in contracten met ondernemers worden rechtstreeks overgenomen in de bewoordingen die zijn overgenomen in het Burgerlijk Wetboek, artikelen 556-581.

Gevolgen van terugtrekking uit het contract

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de kosten van levering van de goederen (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het door u gekozen type levering anders dan het goedkoopste type standaardlevering aangeboden door ons), onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte werden gebracht van uw beslissing om het recht uit te oefenen om dit contract te herroepen. Wij betalen de betaling terug met hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval worden u geen kosten in rekening gebracht in verband met deze retourzending. We kunnen de terugbetaling inhouden tot we het artikel hebben ontvangen of totdat u ons een bewijs van retourzending heeft verstrekt, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

Stuur het artikel terug of overhandig het aan SteelBlue, Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warschau, onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons informeerde over uw herroeping van dit contract. De deadline is gehaald als je het artikel terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken. U zult de directe kosten van het terugzenden van het artikel moeten dragen. U bent alleen verantwoordelijk voor de waardevermindering van het artikel die het gevolg is van gebruik op een andere manier dan nodig was om de aard, kenmerken en werking van het artikel vast te stellen.

VIII. Klachten over Goederen

8.1. SteelBlue is als verkoper aansprakelijk jegens de Klant die consument is in de zin van art. 22 lid 1 BW, onder de garantie voor gebreken voor zover bepaald in het BW.

8.2. Klachten die voortvloeien uit de schending van de door de wet of onder deze voorschriften gegarandeerde rechten van de klant moeten worden verzonden naar het adres sklep@steelblue.pl. SteelBlue verbindt zich ertoe elke klacht binnen 14 dagen in behandeling te nemen en, indien dit niet mogelijk was, de Klant binnen deze termijn te informeren wanneer de klacht in behandeling zal worden genomen.

IX. Klachten over de levering van elektronische diensten

9.1. SteelBlue neemt maatregelen om de goede werking van de Store te waarborgen, voor zover deze voortvloeit uit de huidige technische kennis en verbindt zich ertoe om eventuele door klanten gemelde onregelmatigheden binnen een redelijke termijn te verhelpen.

9.2. De Klant is verplicht SteelBlue onmiddellijk op de hoogte te stellen van onregelmatigheden of onderbrekingen in het functioneren van de website van de Online Store.

9.3. Onregelmatigheden met betrekking tot het functioneren van de Winkel kunnen door de Klant schriftelijk worden gemeld op het volgende adres: Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warschau of per e-mail naar sklep@steelblue.pl.

9.4. In de klacht dient de Klant zijn voor- en achternaam, correspondentieadres, type en datum van onregelmatigheden met betrekking tot de werking van de Winkel te vermelden.

9.5. SteelBlue verbindt zich ertoe elke klacht binnen 14 dagen in behandeling te nemen en, indien dit niet mogelijk was, de Klant binnen deze termijn te informeren wanneer de klacht in behandeling zal worden genomen.

X. Slotbepalingen

10.1. Beslechting van eventuele geschillen tussen SteelBlue en de Klant die consument is in de zin van art. 22 [1] van het Burgerlijk Wetboek, wordt voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in overeenstemming met de bepalingen van de relevante bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

10.2. Beslechting van eventuele geschillen die ontstaan tussen SteelBlue en de Klant die geen consument is in de zin van art. 22 [1] van het Burgerlijk Wetboek van het Burgerlijk Wetboek, wordt voorgelegd aan de rechtbank bevoegd voor de zetel van SteelBlue.

10.3. Op zaken die niet onder dit Reglement vallen, zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, de bepalingen van de Wet op de levering van elektronische diensten en andere relevante bepalingen van de Poolse wet van toepassing.