Vedtekter

Forskrifter for SteelBlue nettbutikk

av 13. juli 2022

I. Definisjoner

Begrepene som brukes i forskriften betyr:

1. Kunde - en fysisk person, juridisk person eller en organisasjonsenhet som ikke er en juridisk person, hvis spesifikke bestemmelser gir rettslig handleevne, som legger inn en bestilling i butikken;

2. Civil Code - Lov av 23. april 1964 (Journal of Laws nr. 16, punkt 93, som endret);

3. Forskrifter - denne forskriften for levering av elektroniske tjenester som en del av SteelBlue nettbutikk;

4. Nettbutikk (butikk) - et nettsted tilgjengelig på www.steelblue.pl, der kunden spesielt kan legge inn bestillinger;

5. Varer - produkter presentert i nettbutikken;

6. Salgskontrakt - en kontrakt for salg av varer i betydningen av Civil Code, inngått mellom SteelBlue og kunden, inngått ved bruk av butikkens nettsted;

7. Forbrukerrettighetsloven - lov av 30. mai 2014 om forbrukerrettigheter (Journal of Laws of 2014, post 827);

8. Lov om levering av elektroniske tjenester - Lov av 18. juli 2002 om levering av elektroniske tjenester (Lovtidsskrift nr. 144, punkt 1204, med endringer);

9. Ordre - Kundens viljeerklæring, som tar sikte direkte på inngåelsen av salgsavtalen, og spesifiserer spesielt type og mengde av varene.

II. Generelle bestemmelser

2.1. Disse forskriftene definerer reglene for bruk av nettbutikken som er tilgjengelig på www.steelblue.pl.

2.2. Disse forskriftene er de forskriftene det henvises til i art. 8 i lov om levering av elektroniske tjenester.

2.3. Denne forskriften definerer spesielt:

a) reglene for registrering og bruk av kontoen som en del av nettbutikken;

b) vilkår og betingelser for å gjøre en elektronisk reservasjon av produkter tilgjengelig i nettbutikken;

c) vilkår og betingelser for å legge inn bestillinger elektronisk som en del av nettbutikken;

d) reglene for inngåelse av salgsavtaler ved bruk av tjenestene som tilbys som en del av nettbutikken.

2.4. Bruk av nettbutikken er mulig forutsatt at IKT-systemet som benyttes av Kunden oppfyller følgende tekniske minimumskrav:

a) Internet Explorer versjon 8 eller nyere med JavaScript aktivert, eller

b) Google Chrome, Opera eller Mozilla Firefox med JavaScript aktivert,

c) minimum skjermoppløsning på 1024 x 768 piksler.

2.5. For å bruke nettbutikken bør Kunden skaffe seg tilgang til en datamaskinstasjon eller sluttenhet med Internett-tilgang på egen hånd.

2.6. I samsvar med gjeldende lov forbeholder SteelBlue seg retten til å begrense levering av tjenester via Nettbutikken til personer som er over 18 år. I dette tilfellet vil potensielle kunder bli varslet om ovennevnte.

2.7. Kunder kan få tilgang til disse forskriftene når som helst via lenken på hjemmesiden til nettstedet www.steelblue.pl og laste den ned og skrive den ut.

2.8. Informasjon om varene som er gitt på butikkens nettsider, spesielt deres beskrivelser, tekniske og funksjonelle parametere og priser, utgjør en invitasjon til å inngå en kontrakt, i henhold til art. 71 i Civil Code.

III. Regler for bruk av nettbutikken

3.1. Betingelsen for å begynne å bruke Nettbutikken er registrering innenfor dens rammer.

3.2. Registrering skjer ved å fylle ut og akseptere registreringsskjemaet som er tilgjengelig på en av Butikkens sider.

3.3. Vilkåret for registrering er samtykke til innholdet i forskriften og utlevering av personopplysninger merket som obligatoriske.

3.4. SteelBlue kan frata Kunden retten til å bruke Nettbutikken, samt begrense tilgangen til noen eller alle Nettbutikkens ressurser, med umiddelbar virkning, ved Kundens brudd på Regelverket, og spesielt når kunden:

a) gitt usanne, unøyaktige eller utdaterte data under registrering i nettbutikken, villedende eller krenkende rettigheter til tredjeparter,

b) har begått et brudd på de personlige rettighetene til tredjeparter gjennom nettbutikken, spesielt de personlige rettighetene til andre kunder i nettbutikken,

c) engasjerer seg i annen atferd som SteelBlue anser for å være inkonsistent med gjeldende lov eller generelle prinsipper for bruk av Internett, eller skadelig for SteelBlues gode navn.

3.5. En person som er fratatt retten til å bruke nettbutikken kan ikke omregistrere seg uten SteelBlues forhåndssamtykke.

3.6. For å ivareta sikkerheten for overføring av meldinger og data i forbindelse med tjenestene som tilbys på nettsiden, iverksetter nettbutikken tekniske og organisatoriske tiltak tilpasset graden av trussel mot sikkerheten til tjenestene som tilbys, spesielt tiltak for å forhindre anskaffelse og endring av uautoriserte personer av personopplysninger sendt på Internett.

3.7. Kunden er spesielt forpliktet til å:

a) ikke å gi eller overføre innhold som er forbudt ved lov, for eksempel innhold som fremmer vold, ærekrenkende eller krenker personlige rettigheter og andre rettigheter til tredjeparter,

b) bruke nettbutikken på en måte som ikke forstyrrer dens funksjon, spesielt ved bruk av spesifikk programvare eller enheter,

c) ikke utføre handlinger som: sende eller legge ut uønsket kommersiell informasjon (spam) som en del av nettbutikken,

d) bruke nettbutikken på en måte som ikke er ubeleilig for andre kunder og for SteelBlue,

e) bruke alt innhold som er lagt ut som en del av nettbutikken kun til personlig bruk,

f) bruke nettbutikken på en måte som er i samsvar med bestemmelsene i gjeldende lov i Republikken Polens territorium, bestemmelsene i forskriftene, samt med de generelle prinsippene for bruk av Internett.

IV. Prosedyren for å inngå en salgsavtale

4.1. For å inngå en salgsavtale via nettbutikken, gå til nettstedet www.steelblue.pl, velg produktene, ta ytterligere tekniske skritt basert på meldingene som vises til kunden og informasjonen som er tilgjengelig på nettstedet.

4.2. Valget av de bestilte varene av kunden gjøres ved å legge dem i handlekurven.

4.3. Ved bestilling - inntil "Ordre"-knappen trykkes - har Kunden mulighet til å endre de angitte dataene og i utvalget av Varene. For å gjøre dette, følg meldingene som vises til kunden og informasjonen som er tilgjengelig på nettstedet.

4.4. Etter at kunden som bruker nettbutikken har oppgitt alle nødvendige data, vil et sammendrag av bestillingen vises. Sammendraget av bestillingen vil inneholde informasjon om:

a) emnet for bestillingen,

b) enheten og totalprisen for de bestilte produktene eller tjenestene, inkludert leveringskostnader og tilleggskostnader (hvis noen),

c) valgt betalingsmåte,

d) den valgte leveringsmåten.

4.5. For å sende bestillingen er det nødvendig å akseptere innholdet i forskriften, oppgi personopplysninger merket som obligatoriske og trykke på knappen "Bekreft kjøp".

4.6. Å sende bestillingen fra kunden er en viljeerklæring til å inngå en salgsavtale med SteelBlue, i samsvar med regelverket.

4.7. Etter å ha lagt inn bestillingen, mottar kunden en e-post med tittelen "Ordrebekreftelse", som inneholder den endelige bekreftelsen av alle vesentlige elementer i bestillingen.

4.8. Kontrakten anses inngått når Kunden mottar e-posten nevnt ovenfor.

4.9. Salgskontrakten er inngått på polsk, med innholdet i samsvar med forskriften.

V. Levering

5.1. Listen over land vi leverer varene våre til finner du på leveringsinformasjonssiden . Levering skjer til adressen oppgitt av Kunden ved bestilling.

5.2. Levering av de bestilte Varene skjer med post eller bud. Leveringskostnadene er oppført på www.steelblue.pl/pl/content/1-dostawa . I tillegg vil leveringskostnadene bli angitt på tidspunktet for bestillingen.

5.3. Leveringsdatoen avhenger av valgt leveringsform. Informasjon om leveringstider finnes på transportørenes nettsider.

5.4. Kunder kan få tilgang til disse forskriftene når som helst via lenken på hjemmesiden til nettstedet www.steelblue.pl og laste den ned og skrive den ut.

5.5. Konsolidering, sikkerhet, avsløring og bekreftelse til Kunden av de relevante bestemmelsene i Avtalen for salg av varer skjer ved å sende Kunden til den oppgitte e-postadressen og ved å legge ved et dokument som bekrefter kjøpet til pakken som inneholder varene.

VI. Priser og betalingsmåter

6.1. Prisene på varene er oppgitt i polske zloty og inkluderer alle komponenter, inkludert moms (som spesifiserer satsen), toll og alle andre komponenter.

6.2. Kunden har muligheten til å betale prisen:

a) ved overføring til bankkontonummer,

b) betaling i PayU SA-systemet,

c) betaling i Przelewy24-systemet,

d) betaling i paynow-systemet.

e) betaling med Visa, MasterCard betalingskort (kredittkortet belastes ved bestilling),

f) ved mottak,

g) utsatt betaling (7 dager) - bare for skoler, budsjettenheter og statlige institusjoner,

h) betaling i PayPal-systemet,

i) betaling i Revolut-systemet.

VII. Angrerett

Tilbaketrekking fra kontrakten (retur) i forhold til KLIENTER som er FORBRUKER:

Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen 14 dager uten å oppgi noen grunn.

Fristen for å trekke seg fra kontrakten utløper etter 14 dager fra den dagen du kom i besittelse av varen eller da en annen tredjepart enn transportøren og angitt av deg kom i besittelse av varen

For å utøve angreretten din, må du informere oss om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten med en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt per post, faks eller e-post). Informasjonen sendes til følgende adresse: SteelBlue, Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa eller på e-post til sklep@steelblue.pl.

For å overholde fristen for å si opp kontrakten, er det nok at du sender informasjon om utøvelse av din rett til å angre kontrakten før fristen for å si opp kontrakten.

Tilbaketrekking fra kontrakten (retur) i forhold til KUNDER som ikke er FORBRUKER (gjelder gründere og institusjoner):

Forskrifter om prinsippene for garanti for mangler og kvalitetsgarantier i kontrakter med gründere er vedtatt direkte i ordlyden vedtatt i Civil Code, artikkel 556-581.

Konsekvenser av å trekke seg fra kontrakten

Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, vil vi refundere deg alle betalinger mottatt fra deg, inkludert kostnadene ved levering av varene (bortsett fra tilleggskostnader som følge av den leveringstypen du har valgt, bortsett fra den billigste typen standardlevering som tilbys av oss), umiddelbart og i alle fall ikke senere enn 14 dager fra dagen da vi ble informert om din beslutning om å utøve retten til å trekke seg fra denne kontrakten. Vi vil refundere betalingen med samme betalingsmiddel som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet; i alle fall vil du ikke pådra deg noen gebyrer i forbindelse med denne returen. Vi kan holde tilbake refusjonen til vi mottar varen eller til du gir oss bevis på returen, avhengig av hva som inntreffer først.

Vennligst send tilbake eller overlever varen til SteelBlue, Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa, umiddelbart, og i alle fall ikke senere enn 14 dager fra den dagen du informerte oss om at du trekker deg fra denne kontrakten. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varen før fristen på 14 dager er utløpt. Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varen. Du er kun ansvarlig for reduksjonen i varens verdi som følge av å bruke den på en annen måte enn det som var nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.

VIII. Klager på varer

8.1. SteelBlue som selger er ansvarlig overfor Kunden som er forbruker i kunstens forstand. 22 [1] i Civil Code, under garantien for mangler i den utstrekning som er spesifisert i Civil Code.

8.2. Klager som oppstår på grunn av brudd på kundens rettigheter garantert ved lov eller under disse forskriftene skal sendes til adressen sklep@steelblue.pl. SteelBlue forplikter seg til å vurdere hver klage innen 14 dager, og dersom det ikke var mulig, å informere Kunden innen denne perioden når klagen vil bli vurdert.

IX. Klager på levering av elektroniske tjenester

9.1. SteelBlue tar skritt for å sikre riktig drift av Butikken, i den grad det er et resultat av gjeldende tekniske kunnskap og forplikter seg til å fjerne eventuelle uregelmessigheter rapportert av kunder innen rimelig tid.

9.2. Kunden er forpliktet til umiddelbart å varsle SteelBlue om eventuelle uregelmessigheter eller avbrudd i funksjonen til Nettbutikkens nettsted.

9.3. Uregelmessigheter knyttet til driften av Butikken kan meldes av Kunden skriftlig til følgende adresse: Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa eller på e-post til sklep@steelblue.pl.

9.4. I klagen skal kunden oppgi navn og etternavn, korrespondanseadresse, type og dato for forekomst av uregelmessigheter knyttet til driften av butikken.

9.5. SteelBlue forplikter seg til å vurdere hver klage innen 14 dager, og dersom det ikke var mulig, å informere Kunden innen denne perioden når klagen vil bli vurdert.

X. Sluttbestemmelser

10.1. Avgjørelse av eventuelle tvister som oppstår mellom SteelBlue og kunden som er en forbruker i henhold til art. 22 [1] i Civil Code, skal forelegges de kompetente domstolene i samsvar med bestemmelsene i de relevante bestemmelsene i Code of Civil Proses.

10.2. Avgjørelse av eventuelle tvister som oppstår mellom SteelBlue og kunden som ikke er en forbruker i henhold til art. 22 [1] i Civil Code of the Civil Code, sendes til domstolen som er kompetent for setet til SteelBlue.

10.3. I saker som ikke dekkes av denne forskriften, skal bestemmelsene i sivilloven, bestemmelsene i loven om levering av elektroniske tjenester og andre relevante bestemmelser i polsk lov gjelde.