Close

Kategorie

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy SteelBlue, prowadzony pod adresem www.steelblue.pl (dalej zwaną Witryną) przez SteelBlue Aleksandra Pochroń z siedzibą w Zwoli, Zwola 85, (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest SteelBlue Aleksandra Pochroń z siedzibą w Zwoli, Zwola 85, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON: 012734750. Państwa dane osobowe (np. nazwisko, adres, e-mail, nr telefon itp.) są przez nas przetwarzane wyłącznie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) Poniższe przepisy określają rodzaj, zakres i cel pobierania, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych przez:

SteelBlue Aleksandra Pochroń
Zwola 85
08-420 Miastków Kościelny
email: sklep@steelblue.pl
telefon: +48 25 740 89 29

Pragniemy podkreślić, że transmisja danych w Internecie obarczona jest lukami bezpieczeństwa, w związku z czym niemożliwe jest stuprocentowe zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do tych danych.

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

 

Komponenty Google

Sklep internetowy korzysta z wymienionych niżej komponentów dostarczanych przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dalej zwaną „Google“:

Google-Analytics jest narzędziem służącym do analizy sieci internetowej. Wykorzystuje tzw. "cookies" - pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Państwa ze Sklepu internetowego. Informacje generowane przez cookies, np. czas, miejsce i częstotliwość odwiedzin na stronie, wraz z adresem IP, przekazywane są na jeden z serwerów Google w USA i tam zapisywane.

Google wykorzystuje te informacje w celu oceny sposobu korzystania z odwiedzanych stron Sklepu internetowego, aby zestawiać dla nas raporty dotyczące aktywności w naszym Sklepie i aby móc świadczyć dalsze usługi, związane z korzystaniem ze Sklepu. Google będzie również przekazywać ewentualnie te dane stronom trzecim, o ile wymaga tego prawo lub jeśli strona trzecia przetwarza te dane na zlecenie Google.

Według własnej deklaracji Google w żadnym wypadku nie będzie łączył Państwa adresu IP z innymi danymi. Instalacji cookies można zapobiec poprzez dokonanie odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej.

 

Wtyczki Facebooka

Jeśli wchodząc na naszą stronę internetową są Państwo zalogowani na Facebooku, portal ten wykorzystuje informacje zebrane przez wtyczkę plug-in, zainstalowaną w naszym Sklepie, do identyfikacji konkretnej strony, która została odwiedzona i przypisuje te informacje do Państwa konta na Facebooku. Na przykład kliknięcie przycisku "Lubię to" powoduje przeniesienie tych informacji na osobiste konto użytkownika na Facebooku i zapisanie ich tam.

Do Facebooka zostaną przekazane także informacje, że odwiedzili Państwo nasz Sklep internetowy. Dzieje się tak niezależnie czy klikną Państwo we wtyczkę Facebooka, czy nie. Jeśli chcą Państwo zapobiec przesyłaniu i przechowywaniu takich danych o Państwa aktywności w naszym Sklepie internetowym poprzez Facebook, zalecamy wylogowanie się z Facebook'a przed odwiedzeniem naszej strony.

Zawarte na Facebooku informacje dotyczące ochrony danych dostarczają bardziej szczegółowych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook, praw użytkownika w tym zakresie oraz możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności.

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

 1. nazwisko i imię,
 2. adres zamieszkania
 3. adres poczty elektronicznej
 4. numer telefonu
 5. data urodzenia - opcjonalnie

Ponadto, sklep internetowy może zbierać od użytkowników następujące informacje w celu wystawienia faktury VAT:

 1. nazwa firmy
 2. adres firmy
 3. numer NIP

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: sklep@steelblue.pl, numeru telefonu +48 25 740 89 29.

 

Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów sklepu SteelBlue. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

 • Poczta Polska
 • firmy kurierskie
 • operatorzy systemów płatności

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

O ile Państwo wyrazili na to zgodę, sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

 • Ceneo.pl Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań

w celu zbierania opinii o sklepie SteelBlue.

W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres sklep@steelblue.pl.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

 

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@steelblue.pl.

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@steelblue.pl.

 

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: sklep@steelblue.pl.


Close