Integritetspolicy

integritetspolicy

Denna integritetspolicy anger reglerna för insamling, bearbetning och användning av personuppgifter som erhållits från dig av SteelBlue onlinebutik, som drivs på www.steelblue.pl (hädanefter kallad webbplatsen) av SteelBlue med sitt registrerade kontor i Warszawa, Chmielna 2 lok. 31, (hädanefter kallad onlinebutiken).

Webbutiken gör allt för att säkerställa respekt för din integritet och skydd av den personliga information som tillhandahålls när du använder webbplatsen och gör köp inom butiken, och vidtar alla nödvändiga åtgärder för detta ändamål.

Personuppgiftsadministratör

Administratören av dina personuppgifter är SteelBlue med säte i Warszawa, Chmielna 2 lok. 31. Dina personuppgifter (t.ex. namn, adress, e-post, telefonnummer etc.) behandlas av oss endast i enlighet med bestämmelserna om skydd av personuppgifter, i synnerhet i enlighet med förordning (EU) 2016/679 Europaparlamentet och rådet av den 27 april 2016 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning eller GDPR, EUT L 119, 4.5.2016, s. 1-88) Följande bestämmelser definierar typen, omfattningen och syftet med att samla in, använda och behandla personuppgifter av:

Stålblå
Chmielna 2 lok. 31
00-020 Warszawa
e-post: sklep@steelblue.pl

Vi vill betona att dataöverföring på Internet är föremål för säkerhetsluckor, därför är det omöjligt att säkra hundra procent mot åtkomst av tredje part till dessa data.

Vilken data samlar webbutiken in automatiskt när du använder webbplatsen?

Webbutiken samlar inte automatiskt in någon data, förutom den data som finns i cookies när du använder webbplatsen.

Cookies är små textfiler som skickas av nätbutiken och lagras på din dator, som innehåller viss information relaterad till din användning av webbplatsen och nätbutiken. Cookies som används av webbutiken kan vara tillfälliga eller permanenta. Tillfälliga cookies raderas när webbläsaren stängs, medan permanenta cookies även lagras efter att du slutat använda webbplatsen och används för att lagra information såsom ditt lösenord eller inloggning, vilket påskyndar och underlättar användningen av webbplatsen.

I vilket fall som helst kan du blockera installationen av cookies eller ta bort permanenta cookies med hjälp av lämpliga alternativ i din webbläsare. Vid problem rekommenderar vi att du använder webbläsarens hjälpfil eller kontaktar tillverkaren av webbläsaren du använder.

Utöver cookies kan nätbutiken även samla in data som vanligtvis samlas in av internetsystemadministratörer som en del av de så kallade cookies. loggar eller loggfiler. Informationen i loggarna kan bland annat innehålla: Din IP-adress, typ av plattform och webbläsare, internetleverantör och adressen till webbplatsen från vilken du gick in på webbplatsen. Vissa undersidor inom Webbplatsen och andra kommunikationsmedel med dig kan innehålla så kallade cookies. "web beacons" (så kallade elektroniska bilder). Web beacons låter dig ta emot information som till exempel IP-adressen till den dator på vilken sidan som webbbeaconen publicerades på, sidans URL-nummer, sidans laddningstid, webbläsartyp, samt information som finns i cookies, för att bedöma effektiviteten av våra tjänster. Dessa data kommer att arkiveras och användas för statistisk analys och utvärdering av den globala trafiken för webbplatsanvändare. Dessa uppgifter kommer inte att kombineras med de personuppgifter som du tillhandahåller.

Googles komponenter

Onlinebutiken använder följande komponenter som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nedan kallad "Google":

Google Analytics är ett webbanalysverktyg. Den använder den sk "cookies" - textfiler som sparas på din dator och möjliggör analys av hur du använder Webbutiken. Information som genereras av cookies, till exempel tid, plats och frekvens för besök på webbplatsen, tillsammans med IP-adressen, överförs till en av Googles servrar i USA och lagras där.

Google använder denna information för att utvärdera användningen av de besökta sidorna i webbutiken, för att sammanställa rapporter åt oss om aktiviteten i vår butik och för att kunna tillhandahålla ytterligare tjänster relaterade till användningen av butiken. Google kan också överföra dessa uppgifter till tredje part om det krävs enligt lag eller om en tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google.

Enligt Googles egen deklaration kommer den under inga omständigheter att associera din IP-adress med annan data. Du kan förhindra installationen av cookies genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare.

Facebook plugins

Om du är inloggad på Facebook när du besöker vår webbplats använder denna portal informationen som samlas in av plugin-programmet som är installerat i vår butik för att identifiera den specifika sida som har besökts och tilldelar denna information till ditt Facebook-konto. Om du till exempel klickar på "Gilla"-knappen överförs denna information till användarens personliga Facebook-konto och lagrar den där.

Information om att du har besökt vår webbutik kommer även att skickas till Facebook. Detta händer oavsett om du klickar på Facebook plug-in eller inte. Om du vill förhindra överföring och lagring av sådan information om dina aktiviteter i vår onlinebutik via Facebook rekommenderar vi att du loggar ut från Facebook innan du besöker vår webbplats.

Dataskyddsinformationen på Facebook ger mer detaljerad information om Facebooks insamling och användning av data, dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativen för att skydda din integritet.

Vilka uppgifter samlar nätbutiken in vid registrering och köp?

Webbbutiken kommer att samla in följande personuppgifter från dig via webbplatsen och andra former av kommunikation vid köp och registrering på webbplatsen:

 1. efternamn och namn,
 2. adress
 3. e-postadress
 4. Telefonnummer
 5. födelsedatum - valfritt

Dessutom kan nätbutiken samla in följande information från användare för att utfärda en momsfaktura:

 1. Företagsnamn
 2. Företags Adress
 3. siffernyp

Att tillhandahålla ovanstående data är frivilligt och kräver ditt samtycke och är endast nödvändigt för genomförandet av ovan nämnda syften. Vi betonar att du inte behöver lämna dessa uppgifter om du inte vill använda de ovan nämnda möjligheterna.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och rätt att rätta dem. För att utöva denna rätt, använd alternativen på ditt konto eller från följande adress: sklep@steelblue.pl.

Marknadsföring på nätet

Om du har samtyckt till det (prenumererar på nyhetsbrevet), kommer den e-postadress som du uppger att användas för marknadsföringsändamål av SteelBlue -butikens egna produkter. Samtycke kan återkallas när som helst.

Dela information

För att fullgöra avtalet kan onlinebutiken dela data som samlats in från dig med följande enheter:

 • polsk post
 • Kurir
 • betalningssystemoperatörer

I sådana fall begränsas mängden överförd data till det minimum som krävs.

Förutsatt att du har samtyckt till det kan onlinebutiken dela data som samlats in från dig med följande enheter:

 • Ceneo.pl Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań

för att samla in åsikter om SteelBlue -butiken.

Om du vill återkalla ditt samtycke i detta avseende, vänligen skicka sådan information till adressen sklep@steelblue.pl.

Dessutom kan informationen du lämnar göras tillgänglig för behöriga offentliga myndigheter, om så krävs enligt tillämplig lag.

Tekniska åtgärder och dina skyldigheter

Webbutiken gör allt för att säkra dina uppgifter och skydda dem mot tredje parts handlingar. Vi använder alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för server, anslutning och webbplats för att skydda din information. Alla anslutningar relaterade till dina elektroniska betalningar, om du väljer detta alternativ, kommer att göras via en säker krypterad anslutning.

Men de åtgärder vi vidtar kanske inte är tillräckliga om du inte själv följer säkerhetsreglerna. I synnerhet måste du hålla din webbplats inloggning och lösenord konfidentiella och inte avslöja dem för tredje part. Kom ihåg att onlinebutiken inte kommer att be dig att tillhandahålla dem, förutom att tillhandahålla dem när du loggar in på webbplatsen. För att förhindra att obehöriga personer använder ditt konto, vänligen logga ut efter att ha använt webbplatsen.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Du har möjlighet att se och redigera dina uppgifter när som helst, på webbplatsen, efter att ha loggat in med din e-postadress och ditt lösenord. Om du glömmer ditt lösenord eller upplever andra problem med att logga in, vänligen kontakta oss på: sklep@steelblue.pl.

Du har rätt att begära information om innehållet i de uppgifter som lagras om dig, samt rätt att begära ändring, blockering eller radering av uppgifter samt rätt att rätta till fel, komplettera eller uppdatera dina uppgifter. Du har också möjlighet att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. För detta ändamål, vänligen kontakta oss på: sklep@steelblue.pl.

Andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser från tid till annan. Sådana webbplatser fungerar oberoende av webbplatsen och övervakas inte av nätbutiken på något sätt. Dessa webbplatser kan ha sina egna sekretesspolicyer, som vi rekommenderar att du bekantar dig med. Webbutiken ansvarar inte för reglerna för hantering av data på dessa webbplatser.

Frågor och bekymmer

Frågor och reservationer angående denna integritetspolicy kan ställas av dig på: sklep@steelblue.pl.