Integritetspolicy

integritetspolicy

Denna integritetspolicy anger reglerna för insamling, bearbetning och användning av personuppgifter som erhållits från dig av SteelBlue onlinebutik, som drivs på www.steelblue.pl (hädanefter kallad webbplatsen) av SteelBlue Aleksandra Pochroń baserad i Warszawa, Chmielna 2 lok. 31, (nedan kallad onlinebutiken).

Webbutiken gör allt för att säkerställa att din integritet respekteras och att den personliga informationen som tillhandahålls skyddas när du använder webbplatsen och gör köp inom butiken, och vidtar för detta ändamål alla nödvändiga åtgärder.

Personuppgiftsansvarig

Administratören av dina personuppgifter är SteelBlue Aleksandra Pochroń med säte i Warszawa, Chmielna 2 lok. 31, införd i Centralregistret och Information om ekonomisk verksamhet under REGON-nummer: 386287130. Dina personuppgifter (t.ex. namn, adress, e-post, telefonnummer etc.) behandlas av oss endast i enlighet med bestämmelserna om skydd av personuppgifter, särskilt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter, och upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän förordning om dataskydd eller GDPR, EUT L 119, 4.5.2016, s. 1-88) Följande bestämmelser definierar typen, omfattningen och syftet med insamling, användning och behandling personuppgifter av:

SteelBlue Aleksandra Pochroń
Chmielna 2 lok. 31
00-020 Warszawa
e-post: sklep@steelblue.pl
telefon: +48 22 118 97 79

Vi vill betona att dataöverföring på Internet är fylld med säkerhetsluckor, därför är det omöjligt att 100% skydda mot åtkomst av tredje part till dessa data.

Vilken data samlas in av webbutiken automatiskt när du använder webbplatsen?

Webbutiken samlar inte automatiskt in någon data, förutom de uppgifter som finns i cookies när du använder webbplatsen.

Cookies är små textfiler som skickas av en nätbutik och lagras på din dator och innehåller viss information relaterad till din användning av webbplatsen och nätbutiken. Cookies som används av webbutiken kan vara tillfälliga eller permanenta. Tillfälliga cookies raderas när webbläsaren stängs, medan permanenta cookies lagras även efter att du har slutat använda webbplatsen och används för att lagra information såsom ditt lösenord eller inloggning, vilket påskyndar och underlättar användningen av webbplatsen.

I vilket fall som helst kan du blockera installationen av cookies eller ta bort permanenta cookies med hjälp av lämpliga alternativ i din webbläsare. Vid problem rekommenderar vi att du använder webbläsarens hjälpfil eller kontaktar tillverkaren av webbläsaren du använder.

Utöver cookies kan nätbutiken även samla in data som normalt samlas in av systemadministratörer som en del av s.k. loggar eller loggfiler. Informationen i loggarna kan innehålla bl.a Din IP-adress, typ av plattform och webbläsare, internetleverantör och adressen till sidan där du gick in på webbplatsen. Vissa undersidor inom Webbplatsen och andra kommunikationsmedel med dig kan innehålla sk "Web beacons" (så kallade elektroniska bilder). Webbeacons låter dig ta emot information såsom IP-adressen till den dator där sidan som webbbeaconen placerades på laddades, sidans URL-nummer, sidans laddningstid, webbläsartyp, samt information som finns i cookies, för att för att utvärdera effektiviteten av våra annonser. Dessa data kommer att arkiveras och användas för statistisk analys och utvärdering av webbplatsanvändarnas globala trafik. Dessa uppgifter kommer inte att kombineras med de personuppgifter som du tillhandahåller.

Googles komponenter

Onlinebutiken använder följande komponenter som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nedan kallad "Google":

Google Analytics är ett webbanalysverktyg. Den använder den sk "cookies" - textfiler som lagras på din dator och möjliggör analys av din användning av Onlinebutiken. Informationen som genereras av cookies, till exempel tid, plats och frekvens för besök på webbplatsen, tillsammans med IP-adressen, överförs till en av Googles servrar i USA och lagras där.

Google använder denna information för att utvärdera användningen av de besökta sidorna i webbutiken, för att sammanställa rapporter åt oss om aktiviteten i vår butik och för att kunna tillhandahålla ytterligare tjänster relaterade till användningen av butiken. Google kommer också att överföra dessa uppgifter till tredje part, om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google.

Enligt sin egen deklaration kommer Google under inga omständigheter att associera din IP-adress med annan data. Du kan förhindra installationen av cookies genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare.

Facebook plugins

Om du är inloggad på Facebook när du besöker vår webbplats, använder denna webbplats informationen som samlas in av plugin-programmet installerat i vår butik för att identifiera den specifika sida som har besökts och tilldelar denna information till ditt Facebook-konto. Om du till exempel klickar på "Gilla"-knappen överförs denna information till användarens personliga Facebook-konto och sparas där.

Facebook kommer även att informeras om att du har besökt vår webbutik. Detta händer oavsett om du klickar på Facebook plug-in eller inte. Om du vill förhindra överföring och lagring av sådan information om din aktivitet i vår onlinebutik via Facebook, rekommenderar vi att du loggar ut från Facebook innan du besöker vår webbplats.

Informationen om dataskydd på Facebook ger mer detaljerad information om Facebooks insamling och användning av data, dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativen för integritetsskydd.

Vilka uppgifter samlas in av webbutiken vid registrering och köp?

Webbutiken kommer att samla in följande personuppgifter från dig via webbplatsen och andra former av kommunikation, vid köp och registreringsprocessen på webbplatsen:

 1. efternamn och namn,
 2. adress
 3. e-postadress
 4. Telefonnummer
 5. födelsedatum - valfritt

Dessutom kan nätbutiken samla in följande information från användare för att utfärda en momsfaktura:

 1. Företagsnamn
 2. Företags Adress
 3. siffernyp

Att tillhandahålla ovanstående uppgifter är frivilligt och kräver ditt samtycke och är endast nödvändigt för genomförandet av ovan nämnda syften. Vi betonar att du inte behöver lämna dessa uppgifter om du inte vill använda de ovan nämnda alternativen.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och rätt att rätta dem. För att utöva denna rätt, använd alternativet på ditt konto eller från följande adress: sklep@steelblue.pl, telefonnummer +48 25 740 89 29.

Marknadsföring av nätbutiken

Förutsatt att du har gett ditt samtycke (prenumeration på nyhetsbrevet), kommer den e-postadress som du angett att användas för marknadsföringsändamål av SteelBlue- butikens egna produkter. Samtycket kan när som helst återkallas.

Tillhandahållande av information

För att fullgöra avtalet kan onlinebutiken dela uppgifterna som samlats in från dig med följande enheter:

 • polsk post
 • Kurir
 • betalningssystemoperatörer

I sådana fall begränsas mängden data som överförs till det minimum som krävs.

Om du har gett ditt samtycke kan nätbutiken dela data som samlas in från dig med följande enheter:

 • Ceneo.pl Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań

för att samla in åsikter om SteelBlue- butiken.

Om du vill återkalla ditt samtycke i detta avseende, vänligen skicka sådan information till sklep@steelblue.pl.

Dessutom kan informationen du lämnar göras tillgänglig för behöriga offentliga myndigheter, om så krävs enligt tillämplig lag.

Tekniska åtgärder och dina skyldigheter

Webbutiken gör alla möjliga ansträngningar för att säkra din data och skydda den mot tredje parts handlingar. Vi använder alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för servrar, anslutningar och webbplatsen för att skydda dina uppgifter. Alla anslutningar relaterade till utförandet av elektroniska betalningar av dig, om detta alternativ är valt, kommer att göras via en säker krypterad anslutning.

De åtgärder vi vidtar kan dock visa sig vara otillräckliga, om du inte själv följer säkerhetsreglerna. I synnerhet måste du hålla ditt användarnamn och lösenord till webbplatsen konfidentiella och inte avslöja dem för tredje part. Kom ihåg att onlinebutiken inte kommer att be dig att tillhandahålla dem, förutom när du loggar in på webbplatsen. För att förhindra att obehöriga personer använder ditt konto, vänligen logga ut efter att ha använt webbplatsen.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Du har möjlighet att se och redigera dina uppgifter när som helst som en del av webbplatsen, efter att ha loggat in med din e-postadress och ditt lösenord. I en situation där du glömmer ditt lösenord eller andra problem med att logga in, vänligen kontakta oss på: sklep@steelblue.pl.

Du har rätt att begära information om innehållet i de uppgifter som lagras om dig, samt rätt att begära ändringar, blockering eller radering av uppgifter samt rätt att rätta till fel, komplettera eller uppdatera dina uppgifter. Du har även möjlighet att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. För detta ändamål, vänligen kontakta oss på: sklep@steelblue.pl.

Andra webbplatser

Som en del av webbplatsen kan länkar till andra webbplatser dyka upp då och då. Sådana webbplatser fungerar oberoende av webbplatsen och övervakas inte på något sätt av onlinebutiken. Dessa webbplatser kan ha sina egna integritetspolicyer, som vi rekommenderar att du läser. Webbutiken ansvarar inte för reglerna för hantering av data på dessa sidor.

Frågor och bekymmer

Frågor och reservationer angående denna integritetspolicy kan ställas på: sklep@steelblue.pl.